Hur andra förmåner inverkar på det allmänna bostadsbidraget | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Hur andra förmåner och ersättningar inverkar på det allmänna bostadsbidraget

På bostadsbidragets belopp inverkar många olika förmåner, såsom till exempel arbetslöshetsförmåner och studiepenning. Vissa förmåner, till exempel utkomststöd och barnbidrag, inverkar dock inte på bostadsbidraget. Studielån inverkar inte på bostadsbidraget.

Förmånerna beaktas till bruttobelopp, alltså som inkomst före skatt.

Dessa förmåner och ersättningar inverkar på bostadsbidraget

Alla hushållsmedlemmars förmåner inverkar på bostadsbidraget. Till exempel följande förmåner inverkar på bostadsbidraget:

 • arbetslöshetsförmåner: grunddagpenning, arbetsmarknadsstöd och inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning
 • förmåner under sjukdomstid och rehabilitering: sjukdagpenning, rehabiliteringspenning och rehabiliteringsstöd
 • studieförmåner: studiepenning och vuxenutbildningsstöd
 • familjeförmåner: graviditets- och föräldrapenning, stöd för hemvård av barn, partiell vårdpenning och kommuntillägg, stöd för privat vård av barn (vårdarens inkomst) och arvodet till familjevårdare
 • pensioner: folkpension, arbetspension, efterlevandepension, pension från utlandet och sjukpension.

Dessa förmåner och ersättningar inverkar inte på bostadsbidraget

Till exempel följande förmåner och ersättningar inverkar inte på bostadsbidraget:

 • handikappbidrag för personer under 16 år
 • handikappbidrag för personer över 16 år
 • stipendier och bidrag som inte är avsedda att trygga försörjningen
 • vårdbidrag för pensionstagare
 • menersättning
 • barnförhöjning som betalas till folkpensionen
 • skolresestöd
 • kostnadsersättningar och ersättningar för uppehälle
 • underhållsbidrag och underhållsstöd för barn
 • barnpension
 • barnbidrag
 • vårdarvode i samband med stödet för närståendevård
 • studielån
 • studiestödets bostadstillägg
 • läromaterialstillägg
 • studiepenningens försörjarförhöjning
 • ersättningar för kostnaderna för familjevård
 • fronttillägg och extra fronttillägg
 • militärunderstöd
 • ersättningar enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst
 • utkomststöd
 • sysselsättningsbonus
 • ersättningar som betalas på grund av funktionsnedsättning, skada eller men
 • temporärt elstöd
 • moderskapsunderstöd.

Läs mer

Senast ändrad 28.9.2023