Hur lön och kapitalinkomster inverkar på det allmänna bostadsbidraget | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Hur lön och kapitalinkomster inverkar på det allmänna bostadsbidraget

Bostadsbidragets belopp påverkas av förvärvsinkomster, såsom lön och inkomster av företagsverksamhet. På bostadsbidraget inverkar även kapitalinkomster, såsom intäkter av placeringar.

Inkomsterna beaktas till bruttobelopp, alltså beloppet före skatt.

Dessa inkomster inverkar på bostadsbidraget

Alla hushållsmedlemmars förvärvs- och kapitalinkomster inverkar på bostadsbidraget. Ett minderårigt barns inkomster inverkar ändå på bostadsbidraget endast om det är barnet själv eller barnets partner som ansöker om bostadsbidraget.

Följande inkomster inverkar på bostadsbidraget:

 • förvärvsinkomster, till exempel lön, naturaförmåner (till exempel bostads-, bil- och lunchförmån), övertidsersättning, skiftarbetstillägg och semesterpenning
 • kapitalinkomster, till exempel
  • intäkter av placeringar: Till exempel utdelningar (bland annat från fonder och aktier) och räntor på depositioner. Som inkomst beaktas utdelningar och ränteinkomster för varje enskild medlem i hushållet, om beloppet är högre än 12,02 euro/månad.
   • utdelningar som betalats in på ett aktiesparkonto beaktas som inkomst även om de inte tas ut från kontot.
  • överlåtelsevinster: Återkommande överlåtelsevinster beaktas som inkomst. Återkommande överlåtelsevinster som betalats in på ett aktiesparkonto beaktas som inkomst även om de inte tas ut från kontot.
  • hyresinkomster: De vederlag och skötselutgifter som hyresvärden betalar för bostaden dras av från hyresinkomsten. Den del av hyresinkomsten som återstår inverkar på bostadsbidraget. Observera att till exempel räntor på skulder och renoveringskostnader inte kan dras av från hyresinkomsten.
  • inkomster av skogsbruk: Bostadsbidraget påverkas av den genomsnittliga årliga avkastningen av skog multiplicerad med arealen skog. Den verkliga försäljningsinkomsten av skog beaktas inte som inkomst.
 • företagares inkomster: Som en företagares inkomst beaktar FPA arbetsinkomsten enligt FöPL- eller LFöPL-försäkringen. Om företagaren inte har någon FöPL- eller LFöPL-försäkring är det startpengens belopp, minimiinkomsten, löneinkomsten eller företagarens uppskattning av inkomsten som beaktas som inkomst. Med minimiinkomst avses en inkomst som uppgår till beloppet av arbetsmarknadsstödet utan barnförhöjningar (cirka 800 euro/månad från 1.1.2023). När det gäller en ansökan om bostadsbidrag behöver en företagare inte lämna in några bokslutsuppgifter till FPA.

Dessa inkomster inverkar inte på bostadsbidraget

Följande inkomster inverkar inte på bostadsbidraget:

 • tillfälliga inkomster: arv, gåva, sporadisk försäljningsvinst eller annan motsvarande sporadisk inkomst
 • kostnadsersättningar som hänför sig till lönen: kilometerersättningar och resedagtraktamenten.

Läs mer

Senast ändrad 28.9.2023

Vad tycker du om sidan?