Inkomstgränserna i samband med det allmänna bostadsbidraget | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Inkomstgränserna i samband med det allmänna bostadsbidraget

Bostadsbidraget är avsett för personer med låga inkomster, och därför finns det inkomstgränser för bidraget. Om hushållets bruttoinkomster är högre än inkomstgränsen är det inte möjligt att få något bostadsbidrag alls. I allmänhet består ett hushåll av de personer som bor i samma bostad.

Du kan också använda en räknare för att få en uppskattning av hur dina inkomster inverkar på bostadsbidragets belopp. Det resultat som räknaren ger är alltid en uppskattning.

Det allmänna bostadsbidragets belopp blir mindre år 2024 och bidraget slopas för ägarbostäder år 2025

Riksdagen har beslutat om nedskärningar i det allmänna bostadsbidraget, vilket innebär att bidragets belopp minskar år 2024. Största delen av ändringarna i det allmänna bostadsbidraget träder i kraft 1.4.2024 och inverkar på hushållens bostadsbidrag när det justeras nästa gång. Dessutom kommer allmänt bostadsbidrag inte att beviljas för ägarbostäder från 1.1.2025.

Läs mer om ändringarna

Exempel på inkomstgränser för det allmänna bostadsbidraget i olika kommuner

I exemplen nedan har inkomstgränserna för det allmänna bostadsbidraget beräknats för ett hushåll med högst fem personer. Om ditt hushåll består av fler än fem personer är inkomstgränserna högre än i exemplen. Du kan göra en uppskattning utifrån din egen situation med räknaren för allmänt bostadsbidrag.

Om hushållets bruttoinkomster är högre än den inkomstgräns som anges nedan är det inte möjligt att få något bostadsbidrag alls. På inkomstgränsen inverkar antalet vuxna och barn i hushållet. Det avdrag på 300 euro som görs på förvärvsinkomsterna har beaktats i fråga om inkomstgränserna.

Hushåll med en vuxen

Om hushållet består av

 • 1 vuxen, är inkomstgränsen 2 119 euro/månad
 • 1 vuxen + 1 barn, är inkomstgränsen 2 986 euro/månad
 • 1 vuxen + 2 barn, är inkomstgränsen 3 777 euro/månad
 • 1 vuxen + 3 barn, är inkomstgränsen 4 454 euro/månad
 • 1 vuxen + 4 barn, är inkomstgränsen 5 072 euro/månad.

Hushåll med två vuxna

Om hushållet består av

 • 2 vuxna, är inkomstgränsen 2 851 euro/månad
 • 2 vuxna + 1 barn, är inkomstgränsen 3 642 euro/månad
 • 2 vuxna + 2 barn, är inkomstgränsen 4 319 euro/månad
 • 2 vuxna + 3 barn, är inkomstgränsen 4 967 euro/månad.

Hushåll med tre vuxna

Om hushållet består av

 • 3 vuxna, är inkomstgränsen 3 507 euro/månad
 • 3 vuxna + 1 barn, är inkomstgränsen 4 184  euro/månad
 • 3 vuxna + 2 barn, är inkomstgränsen 4 802 euro/månad.

Om hushållets bruttoinkomster är högre än den inkomstgräns som anges nedan är det inte möjligt att få något bostadsbidrag alls. På inkomstgränsen inverkar antalet vuxna och barn i hushållet. Det avdrag på 300 euro som görs på förvärvsinkomsterna har beaktats i fråga om inkomstgränserna.

Hushåll med en vuxen

Om hushållet består av

 • 1 vuxen, är inkomstgränsen 2 073 euro/månad
 • 1 vuxen + 1 barn, är inkomstgränsen 2 903 euro/månad
 • 1 vuxen + 2 barn, är inkomstgränsen 3 651 euro/månad
 • 1 vuxen + 3 barn, är inkomstgränsen 4 299 euro/månad
 • 1 vuxen + 4 barn, är inkomstgränsen 4 898  euro/månad.

Hushåll med två vuxna

Om hushållet består av

 • 2 vuxna, är inkomstgränsen 2 768 euro/månad
 • 2 vuxna + 1 barn, är inkomstgränsen 3 516  euro/månad
 • 2 vuxna + 2 barn, är inkomstgränsen 4 164 euro/månad
 • 2 vuxna + 3 barn, är inkomstgränsen 4 763 euro/månad.

Hushåll med tre vuxna

Om hushållet består av

 • 3 vuxna, är inkomstgränsen 3 381 euro/månad
 • 3 vuxna + 1 barn, är inkomstgränsen 4 029 euro/månad
 • 3 vuxna + 2 barn, är inkomstgränsen 4 628 euro/månad.

Om hushållets bruttoinkomster är högre än den inkomstgräns som anges nedan är det inte möjligt att få något bostadsbidrag alls. På inkomstgränsen inverkar antalet vuxna och barn i hushållet. Det avdrag på 300 euro som görs på förvärvsinkomsterna har beaktats i fråga om inkomstgränserna.

Hushåll med en vuxen

Om hushållet består av

 • 1 vuxen, är inkomstgränsen 1 797 euro/månad
 • 1 vuxen + 1 barn, är inkomstgränsen 2 531 euro/månad
 • 1 vuxen + 2 barn, är inkomstgränsen 3 196 euro/månad
 • 1 vuxen + 3 barn, är inkomstgränsen 3 807 euro/månad
 • 1 vuxen + 4 barn, är inkomstgränsen 4 372  euro/månad.

Hushåll med två vuxna

Om hushållet består av

 • 2 vuxna, är inkomstgränsen 2 396 euro/månad
 • 2 vuxna + 1 barn, är inkomstgränsen 3 061 euro/månad
 • 2 vuxna + 2 barn, är inkomstgränsen 3 672 euro/månad
 • 2 vuxna + 3 barn, är inkomstgränsen 4 237 euro/månad.

Hushåll med tre vuxna

Om hushållet består av

 • 3 vuxna, är inkomstgränsen 2 926 euro/månad
 • 3 vuxna + 1 barn, är inkomstgränsen 3 537 euro/månad
 • 3 vuxna + 2 barn, är inkomstgränsen 4 102 euro/månad.

Om hushållets bruttoinkomster är högre än den inkomstgräns som anges nedan är det inte möjligt att få något bostadsbidrag alls. På inkomstgränsen inverkar antalet vuxna och barn i hushållet. Det avdrag på 300 euro som görs på förvärvsinkomsterna har beaktats i fråga om inkomstgränserna.

Hushåll med en vuxen

Om hushållet består av

 • 1 vuxen, är inkomstgränsen 1 671 euro/månad
 • 1 vuxen + 1 barn, är inkomstgränsen 2 346 euro/månad
 • 1 vuxen + 2 barn, är inkomstgränsen 2 972 euro/månad
 • 1 vuxen + 3 barn, är inkomstgränsen 3 554 euro/månad
 • 1 vuxen + 4 barn, är inkomstgränsen 4 107 euro/månad.

Hushåll med två vuxna

Om hushållet består av

 • 2 vuxna, är inkomstgränsen 2 211 euro/månad
 • 2 vuxna + 1 barn, är inkomstgränsen 2 837 euro/månad
 • 2 vuxna + 2 barn, är inkomstgränsen 3 419 euro/månad
 • 2 vuxna + 3 barn, är inkomstgränsen 3 972 euro/månad.

Hushåll med tre vuxna

Om hushållet består av

 • 3 vuxna, är inkomstgränsen 2 702 euro/månad
 • 3 vuxna + 1 barn, är inkomstgränsen 3 284 euro/månad
 • 3 vuxna + 2 barn, är inkomstgränsen 3  837 euro/månad.
Senast ändrad 14.12.2023

Vad tycker du om sidan?