Allmänt bostadsbidrag och varierande inkomster | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Varierande inkomster och allmänt bostadsbidrag

Bostadsbidraget beräknas utifrån månadsinkomsten. Om dina inkomster varierar gör FPA en uppskattning av din genomsnittliga inkomst så att bostadsbidragets belopp kan räknas ut.

Inkomsterna anses vara varierande om de inte är desamma i 3 månader från den tidpunkt då bostadsbidraget beviljas eller justeras.

Den genomsnittliga inkomsten är en kalkylerad månatlig inkomst, där man beaktar att inkomsterna varierar till exempel på grund av kortjobb, studier eller arbetslöshetsperioder. FPA gör en uppskattning av inkomsten för ett år framåt, eftersom bostadsbidraget beviljas i regel tills vidare och justeras med ett års mellanrum.

Gör så här

  1. I ansökan ska du ange inkomsterna för alla personer som hör till hushållet. Utifrån de uppgifterna gör FPA en uppskattning av den genomsnittliga inkomsten. Ange inkomsterna brutto, det vill säga före skatt.
  2. Om dina inkomster förändras under de följande 3 månaderna ska du ange närmare uppgifter om detta. Om du till exempel börjar på ett nytt jobb ska du ange när anställningen börjar och vilken lön du kommer att få.

Du kan också använda en räknare för att få en uppskattning av hur dina inkomster inverkar på bostadsbidragets belopp. Det resultat som räknaren ger är alltid en uppskattning.

Läs mer om hur bostadsbidragets belopp räknas ut.

Så här räknar FPA ut den genomsnittliga inkomsten

Den genomsnittliga inkomsten räknas ut så här: först räknar man ihop alla de inkomster som du beräknas få under de följande 12 månaderna. Den summan divideras med 12. Resultatet är din månatliga lön, och utifrån den fastställs bostadsbidraget.

Läs mer om hur FPA räknar ut inkomsterna som fortlöpande inkomst eller som genomsnittlig inkomst.

Exempel på genomsnittlig inkomst

Henrik är en studerande som ansöker om bostadsbidrag för första gången från 1.8.2022. Henriks enda inkomst är ett studiestöd på 268,23 euro/månad, som han får från 1.9.2022. I augusti har han inga inkomster.

Eftersom Henriks inkomster inte kommer att vara desamma i minst 3 månader efter tidpunkten då bostadsbidraget beviljas (1.8) gör FPA en uppskattning av hans genomsnittliga inkomst genom följande beräkning:

Studiestöd 1.9.2022–31.5.2023: 9 mån. x 268,23 euro/mån. = 2 414,07 euro

Inga inkomster för tiden 1.8.–31.8.2022 och 1.6.–31.7.2023

Inkomsterna sammanlagt 1.8.2022–31.7.2023: 2 414,07 euro

Henriks genomsnittliga inkomst från 1.8.2022: 2 414,07 euro / 12 mån. = 201,17 euro/mån.

Anna är studerande och får allmänt bostadsbidrag. Studiestödet har varit hennes inkomst. Nu har hon fått ett sommarjobb. Anna sommarjobbar under tiden 1.6.2022–31.8.2022, och hennes lön är 2 000 euro/månad.

Annas bostadsbidrag justeras räknat från 1.7.2022. Eftersom Annas inkomster inte kommer att vara desamma i minst 3 månader efter tidpunkten för justeringen (1.7) gör FPA en uppskattning av hennes genomsnittliga inkomst genom följande beräkning:

Löneinkomst 11.7.–31.8.2022: 2 mån. x 2 000 euro/mån. = 4 000 euro

Lönen för juni 2023 1.6.–30.6.2023 beräknas enligt sommaren 2022: 1 mån. x 2 000 euro/mån. = 2 000 euro

Löneinkomst sammanlagt: 4 000 euro + 2 000 euro = 6 000 euro. På löneinkomsten görs förvärvsinkomstavdrag 3 x 300,00 euro = 900 euro.

Som Annas inkomst beaktas 6 000 euro – 900 euro = 5 100 euro

Studiestöd 1.9.2022–31.5.2023: 9 mån. x 268,23 euro/mån. = 2 414,07 euro

Inkomsterna sammanlagt 1.7.2022–30.6.2023: 5 100 euro + 2 414,07 euro = 7 514,07 euro

Annas genomsnittliga inkomst från 1.7.2022: 7 514,07 euro / 12 mån. = 626,17 euro/mån.

Läs mer om justering av bostadsbidrag.

Senast ändrad 21.12.2023

Vad tycker du om sidan?