Utlandsuppdrag i övriga länder | Arbetsgivare | FPAGå till innehållet

Utlandsuppdrag i övriga länder

Arbetstagare har i allmänhet rätt till förmåner från FPA och rätt att omfattas av den finländska sociala tryggheten under ett arbetsuppdrag i utlandet, om arbetet varar högst 6 månader i ett land utanför EU eller ett land som Finland inte har en överenskommelse om social trygghet med. Sådana länder är t.ex. Thailand och Ryssland.

När en finländsk arbetsgivare sänder ut en arbetstagare på arbetsuppdrag till ett sådant land avgör FPA utifrån en anmälan om arbetstagaren har rätt till FPA-förmåner och till den finländska sociala tryggheten under utlandsuppdraget.

Arbetsgivaren ska anmäla till FPA när utlandsuppdraget börjar och slutar och om utlandsuppdraget ändras. Också arbetstagaren ska göra en motsvarande anmälan.

Rätt till FPA-förmåner och till arbetspensionsskydd

En arbetstagare bibehåller sin rätt till FPA-förmåner under ett utlandsuppdrag som varar högst 5 år. Efter att maximitiden på 5 år har uppnåtts måste arbetstagaren bo i Finland i minst 6 månader för att bibehålla sin rätt till FPA-förmåner under ett nytt utlandsuppdrag.

Övergångstid i samband med lagändringen 1.4.2019

Beslut om försäkringstillhörighet som före 1.4.2019 meddelats arbetstagare som har sänts ut till områden utanför EU är i kraft den tid som nämns i beslutet. Om utlandsuppdraget fortsätter direkt efter det här beräknas en maximitid på 5 år från och med 1.4.2019, i enlighet med den nya lagen.

Exempel: En utsänd arbetstagare har fått ett beslut om försäkringstillhörighet för tiden 1.1.2018–31.12.2019. Utlandsuppdraget förlängs dock så att det varar ytterligare 1.1.2020–31.12.2021. Av maximitiden på 5 år för den nya uppdragsperioden dras 9 månader av från och med 1.4.2019. På så sätt fortsätter arbetstagarens rätt till FPA-förmåner utomlands efter 1.1.2020 högst 4 år och 3 månader, det vill säga till och med 31.3.2024.

Arbetsgivaren ska anmäla till FPA när utlandsuppdraget börjar och slutar och om uppdraget ändras. Också arbetstagaren ska göra en motsvarande anmälan.

Rätten till FPA-förmåner förutsätter att arbetstagaren under utlandsuppdraget har en lagstadgad eller frivillig arbetspensionsförsäkring i Finland.

Arbetstagaren kvarstår inom det finländska arbetspensionsskyddet så länge han eller hon arbetar för den utsändande arbetsgivaren. När utlandsuppdraget pågått i två år kan arbetsgivaren emellertid ansöka om befrielse från försäkringsskyldigheten enligt lagen om pension för arbetstagare.

Arbetsgivare, gör så här:

  1. Gör en anmälan till FPA om arbetet utomlands antingen i e-tjänsten för arbetsgivare (Katso-kod) eller på pappersblanketten Meddelande från arbetsgivaren om arbete utomlands Y38Tr (pdf). För e-tjänsten behöver du Suomi.fi-fullmakten "Ansöka om förmåner i samband med anställningsförhållande".
  2. Be arbetstagaren göra en egen anmälan i e-tjänsten för privatpersoner eller med pappersblanketten Flyttning utomlands eller arbete utomlands Y38r (pdf).
  3. Kom överens om en försäkringslön för arbetstagaren under utlandsuppdraget. Den kan FPA använda som grund då beloppet av FPA-förmåner fastställs. Arbetsgivaren ska anmäla försäkringslönen till inkomstregistret.
  4. Betala arbetstagarens socialförsäkringsavgifter till Finland. De sociala förmånerna för arbetstagaren bestäms enligt finsk lagstiftning.
  5. Meddela FPA om arbetstagarens utlandsuppdrag ändras eller anställningen upphör.

Läs mer

Senast ändrad 22.4.2021