Utbetalningsdagar | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

När är pengarna på kontot?

När din ansökan har avgjorts får du ett beslut från FPA med information om förmånens belopp, betalningsperioden och utbetalningsdagen. Utbetalningsdagarna varierar beroende på förmån.

Om du beviljas en förmån retroaktivt, utbetalas förmånen i regel redan före den egentliga utbetalningsdagen. Förmånen finns då i regel på ditt konto två bankdagar efter att beslutet meddelades.

Nästa utbetalningsdag för förmånen ser du också på förstasidan i MittFPA.

Utbetalningsdagarna för FPA:s förmåner

Allmänt bostadsbidrag betalas ut den 1 bankdagen i månaden.

Bostadsbidrag för pensionstagare betalas ut den 4 dagen i månaden eller föregående bankdag, om bankerna är stängda på utbetalningsdagen.

  • Folkpension, vårdbidrag för pensionstagare och handikappbidrag betalas ut den 7 dagen varje månad.
  • Garantipensionen betalas ut den 22 dagen varje månad.
  • Familjepensioner (efterlevandepension och barnpension) samt barnförhöjning betalas ut enligt den första bokstaven i förmånstagarens efternamn, antingen den 4 dagen (A–K), den 14 dagen (L–R) eller den 20 dagen (S–Ö) i månaden.
  • Om bankerna är stängda på utbetalningsdagen betalas förmånerna ut föregående bankdag.

Sjukdagpenning och rehabiliteringspenning betalas ut periodvis i efterskott. Den första betalningsposten betalas ut efter 6 vardagar och den följande efter 25 dagar. Partiell sjukdagpenning, dagpenning vid smittsam sjukdom och donationsdagpenning betalas ut på samma sätt som sjukdagpenning.

Graviditets-, faderskapskaps- och föräldrapenning betalas ut i efterskott för perioder som omfattar 25 dagar. Faderskapspenning betalas ut i efterskott för en eller flera faderskapsledighetsperioder åt gången.

Barnbidrag betalas ut den 26 dagen varje månad. Om den 26 är en lördag, söndag, måndag eller helgdag betalas barnbidraget ut föregående bankdag.

Underhållsstöd betalas ut den 10 dagen i månaden. Underhållsbidrag som drivits in av den underhållsskyldige betalas ut den 25 dagen i månaden. Om betalningsdagen infaller på en helgdag eller lördag, utbetalas underhållsstödet och underhållsbidraget föregående bankdag.

Studiepenning och bostadstillägg betalas ut den 1 dagen i månaden eller följande bankdag, om bankerna är stängda på utbetalningsdagen.

Arbetslöshetsförmånen betalas in på ditt konto i efterskott för perioder på 4 veckor. Den första betalningsperioden är 2 veckor. FPA betalar ur arbetslöshetsförmånen på grundval av en anmälan om arbetslöshetstid som du ska fylla i med 4 veckors mellanrum. Grunddagpenning och arbetsmarknadsstöd är arbetslöshetsförmåner.

Utkomststöd betalas ut den 1 bankdagen i månaden. Om stödet inte hinner betalas ut på den egentliga betalningsdagen finns stödet på ditt konto inom 2 bankdagar från det att beslutet fattades. Läs mer om utbetalningen av utkomststöd.

Senast ändrad 13.6.2024