Työskentelin ulkomailla – voisinko saada eläkettä? | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Työskentelin ulkomailla – voinko saada eläkettä?

Jos olet asunut tai työskennellyt ulkomailla, sinulla voi olla oikeus saada sieltä eläkettä. Ulkomailta eläkettä saa yleensä vain työskentelyn perusteella. Pelkän asumisen perusteella eläkettä voi saada Pohjoismaista, Alankomaasta, Kanadasta, Australiasta ja Israelista.

Eläkkeen hakeminen EU- tai Eta-maasta, Sveitsistä tai sosiaaliturvasopimusmaasta

Voit hakea eläkettä EU- tai Eta-maasta, Sveitsistä tai sosiaaliturvasopimusmaasta täyttämällä saman eläkehakemuksen, jolla haet Suomen eläkkeitä. Kirjoita hakemukseen, mistä maista haet eläkettä.

Hakemuslomakkeet:

Täytä hakemuksen lisäksi myös lomake Asuminen ja työnteko ulkomailla, Liite U, ETK/Kela 7110 (pdf). Ilmoita siinä kaikki ne maat, joissa olet asunut tai työskennellyt. Oikeutesi eläkkeeseen ulkomailta selvitetään U-liite -lomakkeella antamiesi tietojen perusteella. Jos haet perhe-eläkettä, täytä erillinen U-liite myös edunjättäjästä.

  • Voit täyttää ja tulostaa lomakkeen verkossa tai käyttää paperilomaketta.
  • Voit myös jättää eläkehakemuksen useimpien työeläkelaitosten verkkopalvelussa. Tarkista, voitko jättää hakemuksen oman eläkelaitoksesi verkkopalvelussa.
  • Jos haet eläkettä eläkelaitoksen verkkopalvelussa, saat sieltä ohjeet ulkomaan työskentely- ja asumisaikojen ilmoittamiseen (U-liite).

Kun haet eläkettä eri EU- tai Eta-maista tai Sveitsistä, hakemuksen käsittelyyn osallistuu useita eläkelaitoksia. Jokainen niistä pyytää tarvittavat lisäselvitykset muilta eläkelaitoksilta ja tekee päätöksen eläkkeestä. Eläkelaitokset toimittavat tiedon päätöksistä myös niin sanotulle yhteyslaitokselle, jonka tehtävänä on huolehtia tietojen välittämisestä. Se pitää myös sinut ajan tasalla eläkekäsittelyn etenemisestä. Jos asut Suomessa, yhteyslaitoksena toimii Eläketurvakeskus (etk.fi).

Eläkkeen hakeminen muusta maasta

Jos haet eläkettä muusta kuin EU- tai Eta-maasta, Sveitsistä tai sosiaaliturvasopimusmaasta, sinun pitää hakea sitä suoraan kyseisen maan eläkelaitoksesta. Tietoja näistä eläkkeistä ja niiden hakemisesta voit kysyä kyseisen maan Suomen edustustosta (um.fi).

Milloin haen eläkettä?

Eläkehakemuksen käsittely voi kestää kauan, jopa kuukausia. Eläkkeen maksajan on muun muassa selvitettävä kaikki ne ajat, jolloin olet asunut tai työskennellyt muissa maissa. Samat tiedot on selvitettävä myös mahdollisesta edunjättäjästä, jos haet perhe-eläkettä.

Voit jättää eläkehakemuksen noin 6–9 kuukautta ennen eläkkeen toivottua alkamisajankohtaa. Jätä hakemus kuitenkin viimeistään sen kuun aikana, jolloin eläkkeen olisi tarkoitus alkaa.

Ulkomaisen eläkkeen verotus

Sinun tulee aina ilmoittaa ulkomailta saamasi eläke Verohallinnolle. Tarkista Verohallinnolta (vero.fi), miten ulkomailta maksettuja eläkkeitä verotetaan Suomessa.

Muutoksenhaku

Jos haet muutosta eläkepäätökseesi, muista hakea sitä ajoissa. Saat ohjeen muutoksenhakuun Kelan, työeläkelaitoksen tai ulkomaan eläkelaitoksen eläkepäätöksen mukana. Jokaisesta eläkepäätöksestä tulee tehdä oma erillinen muutoksenhakunsa.

EU-eläkepäätösten tarkistaminen

Kun kaikki EU-maiden laitokset ovat antaneet päätöksensä eläkkeestä, ETK voi tehdä yhteenvedon päätöksistä, jos pyydät sitä. Sen jälkeen voit arvioida eläkkeitäsi kokonaisuutena. Jos eri laitosten tekemät päätökset heikentävät yhteisvaikutuksellaan eläketurvaasi, voit vaatia kutakin laitosta tarkistamaan päätöksensä. Määräajoista säädetään kunkin maan omassa lainsäädännössä. Kelan eläkepäätöksen tarkistamisista varten sinun on toimitettava vaatimus Kelaan.

Elossaolotodistus

Ulkomaiset eläkelaitokset tarvitsevat määräajoin todistuksen siitä, että eläkkeensaaja on edelleen elossa. Niin sanotun elossaolotodistuksen kirjoittaa aina asuinmaasi (ent. maistraatti) nykyinen Digi - ja väestötietovirasto (dvv.fi). Lähetä se ulkomaisen eläkkeesi maksajalle.

Jos ulkomainen eläkelaitos on lähettänyt sinulle elossaolotodistuksen täydennettäväksi, myös Kela voi täydentää sen. Kela ei kuitenkaan kirjoita erillisiä elossaolotodistuksia, vaan ainoastaan täydentää lähetettyjä lomakkeita.

Lue lisää

Sivu päivitetty 13.7.2023

Mitä mieltä olet sivusta?