Utomlands bosatta pensionstagare | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Utomlands bosatta pensionstagare

Du får ett europeiskt sjukvårdskort från FPA om alla de följande villkoren uppfylls:

Kortet behöver inte sökas separat. Kortet postas till dig automatiskt när FPA har fått uppgift om att du har flyttat utomlands eller gått i pension.

Om du besöker Finland och du har ett europeiskt sjukvårdskort, får du nödvändig vård inom den finländska offentliga hälso- och sjukvården. Du kan anlita vilken offentlig hälso- och sjukvårdsenhet som helst. Du betalar motsvarande klientavgift för vården som de som är bosatta i kommunen. Du får också direktersättning för läkemedelsinköp och för kostnaderna för privat hälso- och sjukvård samt prehospital akutsjukvård. Du får ersättning för sådana läkemedel som du behöver under vistelsen i Finland.

Om du inte får direktersättning till exempel för att serviceproducenten inte har något avtal med FPA, kan du söka ersättning i efterhand.

Om du reser på annat håll i Europa borde du genom att visa upp kortet få medicinskt nödvändig vård inom den lokala offentliga hälso- och sjukvården och på privata läkarmottagningar och sjukhus som har ett sjukförsäkringsavtal. Du borde få vården till priset av den lokala klientavgiften. Det land där du fått vård fakturerar FPA för den del av kostnaderna som överstiger klientavgiften. FPA betalar kostnaderna ur statens medel.

Använd det lokala sjukförsäkringskortet i ditt bosättningsland. Förutom i Finland kan det europeiska sjukvårdskort som FPA beviljat användas i andra EU- eller EES-land, i Schweiz, Storbritannien och i Nordirland

Senast ändrad 22.4.2021