Snabbguide för den som flyttar till Finland | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Snabbguide för den som flyttar till Finland

När du kommer till Finland avgörs din rätt till FPA-förmåner utgående från hur länge du tänker stanna i Finland, från vilket land du kommer och vad orsaken till vistelsen i Finland är.

I videon berättar vi hur flytten till eller från Finland inverkar på om du kan få FPA-förmåner. Den månadsinkomstgräns på 696,60 euro per månad som nämns i videon är föråldrad. Inkomstgränsen ändras varje år. År 2024 är inkomstgränsen 800,02 euro per månad. Videons längd är 1 min 22 s.

Tillfälligt eller stadigvarande till Finland?

Stadigvarande till Finland

Den som flyttar stadigvarande till Finland har i regel rätt till social trygghet i Finland och till förmåner från FPA. Din situation bedöms som en helhet. Till exempel återflyttare anses vara stadigvarande bosatta i Finland.

Tillfällig till Finland

Om du vistas tillfälligt i Finland har du i allmänhet inte rätt till förmåner från FPA.

Sjukvård under tillfällig vistelse

Den som vistas tillfälligt i Finland kan ha rätt till sjukvård och sjukvårdsersättningar.

Du kan få förmåner även om du arbetar tillfälligt i Finland

Om du arbetar i Finland kan du ansöka om och beviljas många FPA-förmåner. Om du är medborgare i något annat land än ett EU- eller EES-land eller Schweiz behöver du uppehållstillstånd.

 

Arbete eller jobbsökning

Till Finland för att arbeta

Som arbetstagare kan du ha rätt till social trygghet i Finland och förmåner från FPA även om du inte flyttar stadigvarande till Finland. Om du är medborgare i något annat land än ett EU- eller EES-land eller Schweiz behöver du uppehållstillstånd.

Ansök om rätt att omfattas av den finländska sociala tryggheten

Om du arbetar i Finland ska du ansöka om rätt att omfattas av den finländska sociala tryggheten. Om du är medborgare i något annat land än ett EU- eller EES-land eller Schweiz behöver du också uppehållstillstånd.

Att söka arbete i Finland

Du kan komma till Finland för att söka arbete här. Enbart på grundval av jobbsökning kan man dock inte få FPA-förmåner.

Studerande och familjemedlemmar

Som studerande till Finland

Om du kommer till Finland för att studera och FPA anser att du flyttat hit stadigvarande, kan du ha rätt till vissa FPA-förmåner. Bedömningen av huruvida flyttningen är stadigvarande kan påverkas av familjeband eller arbete.

Du får sjukvård om du har ett europeiskt sjukvårdskort

Om du kommer till Finland från ett EU- eller EES-land eller Schweiz för att studera här, får du nödvändig sjukvård om du har ett europeiskt sjukvårdskort. Ansök om kortet i ditt bosättningsland innan du kommer till Finland.

Som familjemedlem till Finland

Om du flyttar till Finland till en familjemedlem som redan bor här och familjemedlemmen har rätt till FPA-förmåner, kan du också ansöka om och beviljas de förmåner som du behöver.

Ansök om rätt att omfattas av den finländska sociala tryggheten

Varje familjemedlem som fyllt 18 år ska separat ansöka om rätt att omfattas av den finländska sociala tryggheten. Minderåriga barn antecknas i förälderns ansökan.

Förmåner i Finland

När man omfattas av den sociala tryggheten har man rätt till förmåner

Om du omfattas av den sociala tryggheten i Finland kan du få förmåner från FPA. Förmåner som betalas i Finland är till exempel allmänt bostadsbidrag, sjukdagpenning och barnbidrag.

Tillbaka till Finland

Meddela FPA

Om din rätt till FPA-förmåner har avbrutits medan du vistats utomlands, kan du efter återkomsten till Finland på nytt få förmåner. Meddela FPA om du flyttar tillbaka till Finland. Enbart en flyttanmälan till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata är inte alltid tillräckligt.

Senast ändrad 1.1.2024