Harkinnanvarainen kuntoutus

Kelan järjestämä harkinnanvarainen kuntoutus täydentää terveydenhuollon ja muiden toimialojen kuntoutuspalveluita. Harkinnanvarainen kuntoutus kohdistuu pääasiassa työelämässä oleviin tai työhön palaaviin henkilöihin. Tavoitteena on parantaa kuntoutujan työ- tai toimintakykyä. Toimintakykyä kohentavaa kuntoutusta järjestetään myös työelämästä poissa oleville aikuisille sekä lapsille ja nuorille.

Kuntoutustarve ja tavoitteet määritetään terveydenhuollossa laaditussa kuntoutussuunnitelmassa.

Kuntoutus- tai sopeutumisvalmennuskurssi on ensisijainen harkinnanvaraisen kuntoutuksen muoto. Jos kuntoutujan toimintakyky kuitenkin vaatii yksilöllisempää kuntoutusta, vaihtoehtona on moniammatillinen yksilökuntoutus. Harkinnanvaraisena kuntoutuksena voidaan myöntää myös neuropsykologista kuntoutusta.

Lue lisää