International House Helsinki rådgivingstjänster | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

International House Helsinki

International House Helsinki (IHH) samlar under ett tak de rådgivnings- och myndighetstjänster som invandrare behöver om de nyligen flyttat till landet. IHH riktar sig till alla internationella invånare som nyligen flyttat till huvudstadsregionen. IHH betjänar också företag och arbetsgivare i frågor som gäller anställning och rekrytering av utländsk arbetskraft. Servicen koordineras av Helsingfors stad.

I servicen deltar förutom stadens invandrarrådgivning även Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, Skatteförvaltningen, Nylands arbets- och näringsbyrå, Pensionsskyddscentralen, Helsingforsregionens handelskammare, Migrationsverket, Esbo stad och Vanda stad.

Kontaktinformation

International House Helsinki
Fågelviksgränden 2
00530 Helsingfors

Läs mer

Senast ändrad 14.6.2024