Indrivning av hälsovårdsavgift för högskolestuderande | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Indrivning av hälsovårdsavgift för högskolestuderande

Studerande vid yrkeshögskolor och universitet ska betala en hälsovårdsavgift till FPA.

Om du inte betalar hälsovårdsavgiften senast på förfallodagen, överförs avgiften till FPA:s indrivningscenter för indrivning och det tillkommer en fast dröjsmålsavgift. FPA skickar dig en betalningspåminnelse gällande hälsovårdsavgiften.

När du betalar en hälsovårdsavgift som överförts till indrivning ska du använda de uppgifter som finns på den gireringsblankett som bifogats till betalningspåminnelsen.

Om du inte betalar hälsovårdsavgiften efter att du fått betalningspåminnelsen, kan FPA utan ditt samtycke dra av hälsovårdsavgiften och dröjsmålsavgiften från din studiepenning.

Om avgiften inte har betalats och den inte heller kan kvittas mot studiepenningen, överför FPA hälsovårdsavgiften till indrivning genom utsökning.

Ifall du är av annan åsikt gällande din betalningsskyldighet, kan du begära ett debiteringsbeslut från FPA. Du kan söka ändring i beslutet genom att göra en begäran om omprövning.

Läs mer