Om förmån har betalats ut felaktigt | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Om förmån har betalats ut felaktigt

Meddela alltid FPA i god tid om förändringar i dina förhållanden (t.ex. höjda inkomster), så att vi inte hinner betala ut förmåner till ett alltför stort belopp.

Om en förmån har betalats ut till ett för stort belopp eller utan grund återkräver FPA förmånen i fråga. Innan FPA beslutar om återkrav blir du i regel hörd i ärendet. Hörandet innebär att du får redogöra för din syn på saken. I praktiken går hörandet till så att FPA skickar en begäran om utredning till dig.

Du kan svara på begäran om utredning i e-tjänsten MittFPA:

  1. Välj Felaktigt utbetalda förmåner på förstasidan och sedan Svara på begäran om utredning. 

Alternativt kan du ringa det telefonnummer som syns i beslutet eller fylla i den blankett som du fick med beslutet och skicka blanketten till FPA. Skicka blanketten till adressen Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.

Om du inte svarar på begäran om utredning fattar FPA beslutet utifrån de uppgifter som finns att tillgå.

FPA kan utifrån en helhetsbedömning i vissa fall sänka det belopp som återkrävs. FPA beaktar

  • din sociala situation (t.ex. om du är vårdnadshavare)
  • din ekonomiska situation
  • orsakerna till den felaktiga utbetalningen.

FPA avstår inte från återkrav och det belopp som återkrävs minskas inte om den felaktiga utbetalningen beror på att kunden förfarit ohederligt.

Efter hörandet beslutar FPA om återkrav

Efter hörandet beslutar FPA om återkrav. Om den felaktigt utbetalda förmånen återkrävs av dig, ser du det belopp som återkrävs, förfallodagen och betalningsuppgifterna i beslutet om återkrav. I beslutet finns också anvisningar om hur du kan föreslå en betalningsplan för FPA:s indrivningscenter eller söka ändring i beslutet.

Du kan betala skulden eller föreslå en betalningsplan först när du har fått beslutet om återkrav.

Läs mer om återkrav av förmåner på Återkrav av förmåner.

Läs mer

Blev något oklart?

Ring FPA:s kundservice

 

Senast ändrad 13.6.2024