Internationella situationer | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Om du flyttar utomlands

 1. Meddela FPA när du flyttar utomlands
  Om du flyttar utomlands för en kortare tid än 6 månader, har du i regel rätt till FPA-förmåner. Om du flyttar utomlands stadigvarande eller vistas mer än 6 månader någon annanstans än i ett EU- eller EES-land, Schweiz eller Storbritannien, upphör i regel din rätt till förmåner.
  Gör en anmälan i vår e-tjänst MittFPA.

Om du flyttar till Finland

 1. Anmäl din flyttning till FPA när du ansöker om förmåner och FPA-kortet
  Om du flyttar till Finland stadigvarande kan du i regel få FPA-förmåner räknat från flyttningstidpunkten. Även långvarigt arbete eller en vistelse på över ett år kan räknas som bosättning.
  Gör en anmälan i vår e-tjänst MittFPA.
 2. Kontakta Migrationsverket vid behov
  Om du kommer till Finland från ett land utanför EU för mer än 3 månader, ska du ansöka om uppehållstillstånd. Om du är medborgare i ett EU- eller EES-land eller i Schweiz behöver du inte uppehållstillstånd. Du måste dock registrera din vistelserätt hos Migrationsverket om du stannar i Finland mer än 3 månader.
  Gå till Migrationsverkets webbplats (migri.fi).
 3. Meddela Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata om du flyttar till Finland för mer än ett år
  Gå till webbplatsen för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (dvv.fi).

Hur ser din livssituation ut i övrigt?

 • Undrar du om du kan få ett europeiskt sjukvårdskort?

  Du har rätt till ett europeiskt sjukvårdskort (European Health Insurance Card, EHIC) beviljat av FPA om du är sjukförsäkrad i Finland eller om Finland ansvarar för dina sjukvårdskostnader. 

 • Vistas du utomlands som pensionär?

  Läs mer om hur pensioner betalas utomlands.

 • Studerar du utomlands?

  Du kan få studiestöd till utlandet.

 • Flyttar du tillsammans med din familj?

  Du kan få förmåner för barnfamiljer om du flyttar till Finland eller kommer till Finland för att arbeta.

 • Är du på väg utomlands för att söka arbete eller har du kommit till Finland för att söka arbete?

  Du kan få arbetslöshetsförmåner från FPA om du söker arbete i ett annat land eller flyttar till Finland.

Information på lättläst svenska och på teckenspråk 

Aktuellt

Känner du till din rätt till hälso- och sjukvård inom EU-området?

Information om hälso- och sjukvårdstjänsterna i Finland och utomlands.

Läs mer (EU-hälsovård.fi)

Rätten till förmåner för personer som flyr kriget i Ukraina

Svar på vanliga frågor på svenska, finska, engelska, ukrainska och ryska.

Läs mer om förmåner