Verotus eläkkeellä

Kun saat päätöksen eläkkeestä Suomesta tai ulkomailta, pyydä Verohallintoa toimittamaan eläkkeesi maksajille eläketulon verokorttisi. Näin varmistat, että verotuksesi on ajan tasalla. Myöhemmin Kela ja työeläkelaitokset saavat Verohallinnosta tiedon automaattisesti eikä verokorttia tarvitse enää erikseen toimittaa, jos esimerkiksi muiden tulojesi takia haet muutosta verotukseesi.

Eläketulon verokorttia varten tarvitset

  • eläkepäätöksen alkavasta eläkkeestä sekä
  • tiedot alkuvuoden tuloista, ennakonpidätyksistä ja vähennyksistä.

Kun olet toimittanut eläketulon verokorttisi Kelaan, eläkettäsi verotetaan sen mukaan eikä Verohallinnon päätöksen mukaisesti 40 %:n mukaan.

Saat vuoden alussa eläkkeenmaksajilta tiedon edellisen vuoden aikana maksetuista eläkkeistä ja niistä perityistä veroista. Ne näkyvät myös keväällä saamassasi esitäytetyssä veroilmoituksessa. Ulkomailta saadut eläkkeet puuttuvat usein esitäytetystä veroilmoituksesta. Tiedot niistä on ilmoitettava Verohallintoon.

Jos asut ulkomailla ja saat Suomesta kansaneläkettä, sitä verotetaan pääosin kuin Suomessa asuvan kansaneläkettä.

Muiden kuin eläketulojen verotus eläkkeellä

Vanhuuseläkkeellä voit tehdä työtä niin paljon kuin haluat. Palkka ei vaikuta maksussa olevaan eläkkeeseesi. Tuloistasi maksat kuitenkin veroa. Vanhuuseläkkeellä tehty työ kartuttaa työeläkettä. Vuoden 2017 alusta myös vanhuuseläkkeellä tehdystä työstä karttunut työeläke pienentää kansaneläkettäsi.

Jos työskentelet työkyvyttömyyseläkkeellä, tarkista, paljonko voit ansaita ilman, että se vaikuttaa eläkkeesi jatkumiseen. Jos ansioraja ylittyy, eläkkeesi maksaminen keskeytyy. Jos saat eläkettä myös työeläkelaitoksesta, tarkista työeläkkeesi ansioraja myös sieltä.

Ennakonpidätyksen palautus

Asiakkaalle voidaan palauttaa liikaa perittyä ennakonpidätystä, jos hän toimittaa Kelaan muutosverokortin, joka on voimassa takautuvasti. Muutosverokortin ennakonpidätysprosentin pitää lisäksi olla pienempi kuin käytössä ollut veroprosentti. Kansaneläkettä ja takuueläkettä varten tarvitset kaksi erillistä muutosverokorttia.

Eläke-etuuksissa Kela korjaa ennakonpidätyksen automaattisesti takautuvasti, kun muutosverokortti on tullut Kelaan. Muissa etuuksissa asiakkaan pitää lisäksi pyytää Kelaa korjaamaan ennakonpidätystä.

Liikaa perittyä ennakonpidätystä voidaan palauttaa vain veron maksuvuoden aikana. Jos ennakonpidätyksen palautuksen maksupäivä menee seuraavalle vuodelle, ei liikaa perittyä ennakonpidätystä voida enää palauttaa.