Näin haet eläkkeen lapsikorotusta

  1. Hae lapsikorotusta lomakkeella, jonka nimi on Lapsikorotushakemus (EV 264). Postita se Kelaan tai toimita mihin tahansa Kelan palvelupisteeseen.
  2. Liitä hakemukseen maksukuitti tai muu selvitys. Jos et asu lapsen kanssa, liitä hakemukseen maksukuitti elatusmaksusta tai muu selvitys lapsen toimeentulosta huolehtimisesta.
  3. Voit täydentää hakemustasi liitteillä jälkikäteen. Skannaa tai kuvaa liite, ja lähetä se verkossa.

Hakuaika

Hae lapsikorotusta samaan aikaan kuin eläkettä. Jos haet sitä myöhemmin, lapsikorotuksen takautuva hakuaika on 6 kuukautta.

Muutoksista ilmoittaminen ja tuen loppuminen

Lapsikorotuksen saajan on ilmoitettava Kelaan lapsen huollossa tapahtuvista muutoksista.

Tuki lakkaa automaattisesti seuraavan kuukauden alusta, kun lapsi on täyttänyt 16 vuotta.

Lue lisää