Medicinskt syre | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Medicinskt syre

FPA betalar grundersättning för medicinskt syre samt för kostnaderna för syrgasflaskor och apparater för flytande syrgas. Grundersättningen är 40 %.

Du får ersättning efter att du har betalat initialsjälvrisken i sin helhet.

Ersättning betalas för högst 3 månader åt gången. Ersättning betalas varken för en oxygenkoncentrator, kostnader för transport av medicinskt syre eller för hjälpmedel (t.ex. näsgrimma).

För medicinskt syre, syrgasflaskor och syrgasanordningar betalas inte direktersättning. Ersättningen ska sökas hos FPA i efterhand.

Så här söker du ersättning för medicinskt syre

 1. Fyll i blanketten Läkemedelskostnader som uppkommit i Finland SV 178r (pdf)Om kostnaderna har uppkommit utomlands ska du använda blanketten Sjukvårdskostnader som uppkommit utomlands SV 128r (pdf)
  • Spara den tomma blanketten på din enhet. Ansökan ska inte ifyllas direkt i webbläsaren, eftersom en del av uppgifterna då kan gå förlorade.
  • Öppna blanketten i Adobe Reader och fyll i den.
  • Spara den ifyllda ansökan på din enhet. Ansökan måste vara i pdf-format.
 2. Skicka in ansökan i MittFPA:
  • Logga in i MittFPA. Gå till Gör ansökan.
  • Välj Sjukvård och läkemedel och Ansök om sjukvårds- eller läkemedelsersättning.
  • Lägg till ansökningsblanketten från din enhet och klicka på Skicka.
  • När du skickar en ansökan i MittFPA behöver den inte undertecknas.
 3. Skicka bilagorna
  • fakturan från syrgasleverantören
  • betalningsverifikat
  • ett giltigt recept eller en kopia av det, om ett sådant inte tidigare har lämnats in till FPA.
   • Om receptet redan finns hos FPA ska du försäkra dig om att det ännu är giltigt.
 4. Skicka bilagorna i MittFPA efter att du har skickat in din ansökan. Om bilagorna är i pappersformat, kan du fotografera eller skanna dem.

Du kan också skicka din ansökan per post:

 • Skriv under blanketten och posta den tillsammans med bilagorna till adressen Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.

Ansökningstid

Ansök om ersättning inom 6 månader från att du köpte medicinskt syre.

Tilläggsersättning

De andelar av kostnaderna för medicinskt syre som du själv betalar räknas med i initialsjälvrisken och årssjälvrisken.

När du har betalat årssjälvrisken har du rätt till tilläggsersättning under resten av året. Då betalar du endast 0,21 euro för syrekostnaderna för varje påbörjad vecka (avvikande läkemedelsspecifik självrisk). Självrisken för en behandlingstid på tre månader är totalt 2,50 euro. Du betalar alltid endast en självrisk även om du använder flera olika syrgasflaskor och apparater för flytande syrgas.

Du kan också ge en syreleverantör fullmakt att ansöka om tilläggsersättning för din räkning. Fyll i och skicka till FPA fullmakten Skötseln av förmånsärenden hos FPA VAL 3r (pdf).

Läs mer

Senast ändrad 6.5.2024