Mikä on työssäoloehto?

Työssäoloehdon täyttäminen määrittää sen, voitko saada ansiosidonnaista päivärahaa, peruspäivärahaa vai työmarkkinatukea.

 

Ansiopäivärahan työssäoloehto

Ansiopäivärahaa haetaan omasta työttömyyskassasta. Jos olet jäänyt työttömäksi ja kuulut työttömyyskassaan, selvitä aina ensin, voitko saada ansiopäivärahaa. Kela ei voi maksaa sinulle työttömyysturvaa, jos kuulut työttömyyskassaan ja sinulla on oikeus työttömyyskassan maksamaan ansiopäivärahaan.

Lue ohjeet: Milloin voin saada ansiopäivärahaa (tyj.fi)

Näin Kela selvittää työssäoloehdon

Jos täytät palkansaajan tai yrittäjän työssäoloehdon, sinulla on oikeus peruspäivärahaan. Jos sinulla ei ole oikeutta peruspäivärahaan, sinulla voi olla oikeus työmarkkinatukeen.

Täytät palkansaajan työssäoloehdon, jos

  • olet ollut palkkatyössä vähintään 26 viikkoa (noin 6 kk) työttömyyttä edeltäneen 28 kuukauden eli tarkastelujakson aikana

  • työaikasi on ollut vähintään 18 tuntia viikossa

  • palkkasi on ollut vähintään työehtosopimuksen mukainen.

Jos työehtosopimusta ei ole, palkkasi on pitänyt olla vähintään 1 283 e/kk (vuonna 2022) ja 1 252 e/kk (vuonna 2021).

Palkka suhteutetaan työaikaan:

  • Päiväpalkan on pitänyt olla vähintään 59,67 euroa. Se saadaan jakamalla kuukauden minimipalkka keskimääräisellä työpäivien määrällä (1 283 : 21,5).

  • Tuntipalkan on pitänyt olla vähintään 7,46 euroa. Se saadaan jakamalla päivän minimipalkka keskimääräisellä päivän työtuntien määrällä (59,67 : 8).

Kela saa tiedot palkkatuloista tulorekisteristä. Kela hyödyntää näitä tietoja hakemusten käsittelyssä. Tarvittaessa sinulta pyydetään lisätietoja.

Poikkeuksia työssäoloehtoon

Jos alalla on epätavallinen työaikajärjestely (opettajat, työsuhteiset kotityöntekijät, urheilijat tai taiteilijat) työssäoloehto voi täyttyä myös vähemmällä työllä. Työssäoloehdon täyttyminen voidaan myös laskea ansioista (kotityöntekijät, urheilijat tai taitelijat).

Palkkatyössä on pitänyt olla 52 viikkoa, jos työskentelet yrityksessä, jossa perheenjäsenesi toimii yrittäjänä mutta jossa sinulla ei ole omistusosuutta. Työaikaa ja palkkaa koskevat edellytykset ovat samat kuin muilla palkansaajilla.

Arvio laskurilla, onko sinulle kertynyt riittävästi työskentelyä perheenjäsenen yrityksessä saadaksesi peruspäivärahaa.

Yrittäjän työssäoloehto

Täytät yrittäjän työssäoloehdon, jos

  • olet toiminut yrittäjänä vähintään 15 kk työttömyyttä edeltäneen 48 kuukauden aikana

  • työtulo on vähintään 13 573 e/vuosi (vuonna 2022) ja vähintään 13 247 e/vuosi (vuonna 2021) yhteen laskettuna YEL:n ja MYEL:n työtuloista sekä yrittäjänä ansaitusta TyEL:n työansioista.

Vähintään 4 kuukautta kestänyt yritystoiminta otetaan huomioon työssäoloehdossa.

Yrittäjän työssäoloehtoon luetaan yrittäjätoiminnan lisäksi palkansaajan työssäoloehtoon luettava työ edellisen 28 kuukauden ajalta.

Arvio laskurilla, onko sinulla ollut riittävästi yritystoimintaa ja oletko ollut riittävästi töissä saadaksesi peruspäivärahaa.

Työssäoloehdon tarkastelujakso

Tarkastelujakso on aika, jonka aikana tehty työ otetaan huomioon, kun tarkastellaan, täyttyykö työssäoloehto.

Työssäoloehdossa työntekijän 28 ja yrittäjän 48 kuukauden tarkastelujaksoa pidentävät muun muassa asevelvollisuus, sairaus, päätoimiset opinnot ja enintään 3-vuotiaan lapsen hoitaminen. Tarkastelujaksoa pidentää myös aika, jona osallistut työllistymistä edistävään palveluun.

Työssäoloehdon tarkastelujaksoa voidaan pidentää enintään 7 vuodella. Pisimmillään tarkastelujakso on siis 9 vuotta ja 4 kuukautta.

Työssäoloehdon voimassaolo

Kerran hankittu työssäoloehto on voimassa, jos olet työttömyysjaksojen välillä työssä. Jos olet poissa työmarkkinoilta ilman hyväksyttävää syytä yli 6 kuukautta, sinulla ei ole oikeutta työttömyyspäivärahaan, ennen kuin olet täyttänyt uudelleen työssäoloehdon.

Palkkatuettu työ ja työssäoloehto

Jos olet ollut työssä, josta työnantajalle maksetaan palkkatukea, 75 % työskentelyajastasi lasketaan työssäoloehtoon. 25 % työskentelyajastasi pidentää työssäoloehdon tarkastelujaksoa.

Lue lisää

Työvoimapalvelumallin vaikutukset Kelan etuuksiin

Kela maksaa jatkossakin työttömyysetuutta TE-palveluiden tai kunnan työvoimapoliittisen lausunnon pohjalta. Pidä työnhakusi voimassa, hae riittävästi töitä ja toimi työllistymissuunnitelman mukaan, niin et menetä etuuttasi. Jos menetät etuuden, karenssiaika on jatkossa lyhyempi.

Lue lisää työvoimapalvelumallin vaikutuksista Kelan maksamiin työttömyysetuuksiin