Gör en ansökan i MittFPA | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Gör en ansökan i MittFPA

MittFPA

Logga in

Nästan alla FPA-förmåner kan i fortsättningen sökas i MittFPA. Om det inte finns någon elektronisk ansökan för förmånen i fråga ska man använda en blankett för att ansöka om den. Du hittar närmare anvisningar för ansökan på respektive förmåns sidor.

Så här gör du en ansökan i MittFPA

  1. Logga in i MittFPA.
  2. Välj Gör ansökan och välj sedan den förmån som du vill ansöka om.
  3. Fyll i uppgifterna och klicka på Fortsätt för att gå vidare.
  4. Om du vill kan du spara ansökan som utkast. Du kan fortsätta att fylla i ansökan under de följande 30 dagarna.
  5. Till slut kommer du till ett sammandrag. Godkänn och skicka in ansökan. Du får en bekräftelse på att FPA har tagit emot din ansökan.
  6. När du skickat in ansökan kom ihåg att skicka de bilagor som behövs för ansökan.

När du gör en ansökan på nätet sparas den i MittFPA och FPA:s handläggningssystem och behandlas så snabbt som möjligt. Du ser en uppskattning av handläggningstiden i MittFPA under Mina ärenden.

Vanliga frågor om ansökningar i MittFPA

Du kommer inte vidare i ansökan om du inte fyller i alla punkter. Det lönar sig att fylla i ansökan noggrant, för då går handläggningen av din ansökan smidigare. Fyll i ansökan med egna ord och berätta om din situation så bra du kan.

Om du inte förstår hur någon punkt ska fyllas i kan du kontrollera vad det står i anvisningen. I vissa ansökningar finns det en chattrobot som ger råd om hur ansökan ska fyllas i. Du kan också ringa FPA:s telefontjänst och be om råd.

Ja, du kan avbryta ifyllningen och spara ansökan som ett utkast. Då överförs inte din ansökan till handläggningskön utan den blir kvar och sparas i MittFPA så att du senare kan komplettera den och skicka iväg den för handläggning. En ansökan som sparats som utkast finns kvar i MittFPA i 30 dagar. När du vill fortsätta att fylla i ansökan hittar du den på förstasidan under Mina ärenden.

Ja, det kan du. Du kan göra en justeringsansökan via förstasidan under Mina ärenden – Förmåner. När du väljer en av förmånerna ser du länken ”Min livssituation har förändrats”. Justeringsansökan görs på samma sida som en vanlig ansökan, dvs. Gör ansökan.

Du kan ansöka om vissa förmåner för en annan myndig persons räkning i MittFPA. Om en annan person har befullmäktigat dig att sköta hens ärenden i MittFPA kan du kontrollera personens aktuella ärenden och följa hur de framskrider. Du kan också läsa beslut som har meddelats och se kommande utbetalningar.

Om du är vårdnadshavare för ett minderårigt barn kan du ansöka om vissa förmåner i MittFPA för ditt barns räkning. Du kan också ansöka om ett FPA-kort och det europeiska sjukvårdskortet för ditt barn. 

Senast ändrad 7.5.2024