Uppdatera dina uppgifter i MittFPA | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Uppdatera dina uppgifter i MittFPA

MittFPA

Logga in

Det är viktigt att du håller dina uppgifter uppdaterade så att dina ärenden kan skötas smidigt och du kan nås vid behov.

Uppdatera vid behov

 • telefonnummer
 • e-postadress
 • uppgifter om partner
 • kontonummer till vilket förmåner ska betalas.

Under egna uppgifter kan du också 

 • ge FPA tillstånd att be om tilläggsuppgifter av dig i MittFPA
 • välja på vilket sätt och på vilket språk du vill få handlingar från FPA.

Om du flyttar till en annan bostad ska du göra en flyttanmälan till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Din nya adress förmedlas från befolkningsdatasystemet till FPA.

Så här uppdaterar du dina uppgifter

 1. Logga in i MittFPA.
 2. Gå till sidan Uppdatera dina uppgifter.
 3. På fliken Egna uppgifter kan du
  • uppdatera ditt telefonnummer eller din e-postadress
  • ge FPA tillstånd att skicka dig meddelanden
  • få beslut, brev och övriga handlingar endast i elektronisk form
  • ändra uppgifter om din partner.
 4. På fliken Kontonummer kan du byta det kontonummer som din förmån betalas till.

Läs mer

Senast ändrad 22.2.2024