Skicka bilagor i MittFPA | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Skicka bilagor i MittFPA

MittFPA

Logga in

Om du skickar in alla de bilagor som behövs för din ansökan på en och samma gång går handläggningen av ansökan snabbare. I webbformuläret anges vilka bilagor som behövs för ansökan och när de senast ska lämnas in.

Redan innan du börjar fylla i en ansökan kan du gå till sidorna för förmånen i fråga och kontrollera vilka bilagor som behövs för din ansökan. Nödvändiga bilagor kan till exempel vara ett kontoutdrag, ett hyresavtal, ett läkarintyg eller en rehabiliteringsplan. Ett fotografi eller någon annan fil duger bra som bilaga.

En rödmarkerad påminnelse anger att en bilaga fattas

På sidan Skicka bilagor ser du alla de ansökningar som du har gjort i MittFPA och som kräver bilagor. Om du ännu inte har skickat någon bilaga visas en rödmarkerad påminnelse vid den aktuella punkten. När du har skickat in bilagan försvinner påminnelsen automatiskt.

När du skickar in rätt bilaga vid rätt punkt går handläggningen av din ansökan smidigt. Du kan välja bilagan bland filerna på din enhet eller ta ett fotografi av bilagan.

Så här skickar du bilagor i MittFPA

När du har gjort en ansökan kan du skicka in de bilagor som behövs för din ansökan.

  1. Gå till sidan Skicka bilagor i MittFPA.
  2. Välj den bilaga som du vill skicka.
  3. Välj filen på din enhet. Du kan välja flera filer på samma gång. Om du vill skicka en bilaga som ett fotografi kan du i det här skedet fotografera bilagan. Kom ihåg att fotografera alla sidor. Välj alla fotografier på samma gång.
  4. Kontrollera bilagorna innan du skickar in dem. I det här skedet är det ännu möjligt att ta bort fel bilagor.
  5. Klicka på Skicka. Efter det kan du inte längre ta bort några bilagor.
  6. Du får en bekräftelse när bilagorna har kommit in till FPA. Om det inte lyckas visas ett felmeddelande.

Ta ett tydligt fotografi av bilagan 

Du kan antingen välja de bilagor som behövs direkt på din enhet eller fotografera dem. Här följer några tips för tydliga fotografier:

  • Fotografera endast bilagan och beskär den så att ingenting onödigt kommer med.
  • Ställ noggrant in skärpan på det som du ska fotografera. Håll handen stadig eller använd vid behov ett stöd för att undvika att bilden blir suddig. Innan du skickar in en bilaga ska du kontrollera att bilden är skarp och att det går lätt att läsa texten.
  • Använd inte blixt. Ett vitt papper överexponeras lätt och gör det svårt att läsa texten. Fotografera hellre i dagsljus eller på en plats där belysningen är tillräcklig.

Titta på en video om att skicka bilagor

Läs mer

Senast ändrad 22.2.2024