Odotusaika koulutusta vailla oleville

Jos sinulla ei ole ammatillista koulutusta, voit saada työmarkkinatukea vasta 5 kuukauden (21 viikon) odotusajan jälkeen. Odotusaikaa ei ole, jos saat työmarkkinatukea välittömästi työttömyyspäivärahan (perus- tai ansiopäivärahan) enimmäisajan jatkoksi.

Odotusaika alkaa

  • kun ilmoittaudut työttömäksi työnhakijaksi
  • kun ilmoittaudut työttömäksi työnhakijaksi ja kun päätoimiset opintosi ovat päättyneet
  • kun korvaukseton määräaika eli karenssi päättyy
  • kun työssäolovelvoite täyttyy.

Jos olet alle 25-vuotias eikä sinulla ole ammatillista koulutusta ja olet menettänyt oikeutesi työttömyysetuuteen sen takia, että et ole hakenut koulutukseen tai ottanut opintopaikkaa vastaan ja saanut tämän takia 21 viikon velvoitteen, odotusaika alkaa velvoitteen täyttymisen jälkeen. Jos olet velvoitteen täyttyessä työllistämistä edistävässä palvelussa, odotusaika alkaa vasta palvelun päätyttyä.

Odotusajasta vähennetään sellaiset täydet kalenteriviikot, joina olet

  • ollut työssä, joka voidaan lukea työssäoloehtoon
  • työllistynyt yrittäjänä, ja työ voidaan lukea yrittäjän työssäoloehtoon
  • edellisen 2 vuoden aikana saanut työttömyysetuutta tai joina olisit muuten ollut oikeutettu työttömyysetuuteen, mutta et ole saanut työttömyysetuutta odotusajan, tarveharkinnan (tulojen) tai omavastuuajan takia.

Odotusajasta voidaan vähentää myös ne täydet kalenteriviikot edellisen 2 vuoden aikana, joina olet saanut työttömyysetuutta toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä.

Esimerkiksi TE-toimiston asettaman karenssin aikana tehtyä työtä ei kuitenkaan voida vähentää odotusajasta.