Tulovalvonta

 1. Kun tulovalvontavuoden verotus on vahvistettu, Kela saa Verohallinnolta tiedot veronalaisista tuloistasi. Näistä tuloista Kela vähentää opintorahat sekä lisää niihin ulkomailla saadut tulot ja tulovalvontavuoden 2017 tai 2018 aikana saadut verovapaat apurahat.
 2. Sen jälkeen Kela vertaa vuoden aikana saamiasi tuloja vuositulorajaan, joka määräytyy nostamiesi tukikuukausien perusteella.
 3. Jos tulosi ylittävät vuositulorajan, Kela lähettää sinulle takaisinperinnän päätösehdotuksen.
 4. Kela ei tiedä, oletko saanut tulot opiskeluajalla vai muulla ajalla. Jos olet saanut tulot tai osan niistä muulla kuin opiskeluajalla, voit tehdä Kelalle uudelleenkäsittelypyynnön.

Jos olet sitä mieltä, että verotustietosi ovat virheelliset, voit pyytää Verohallinnolta verotuksen oikaisua. Jos verotustietosi muuttuvat, toimita Kelalle Verohallinnon oikaisema verotuspäätös ja pyydä Kelaa käsittelemään tulovalvontasi uudelleen.

Uudelleenkäsittelypyyntö

Jos olet saanut takaisinperinnän päätösehdotuksen, voit 30 päivän kuluessa pyytää, että Kela käsittelee asian uudelleen.

Sinun kannattaa tehdä uudelleenkäsittelypyyntö seuraavissa tilanteissa:

 • Olet aloittanut opintosi kesken vuotta ja olet saanut osan tuloistasi ennen opintojen aloittamista.
 • Olet valmistunut kesken vuotta ja olet saanut osan tuloistasi valmistumisen jälkeen.
 • Olet käyttänyt loppuun enimmäistukiaikasi.

Vapaamuotoisen, kirjallisen uudelleenkäsittelypyynnön voi tehdä Viestit-toiminnolla Kelan asiointipalvelussa.

Toimi näin:

 1. Tee vapaamuotoinen uudelleenkäsittelypyyntö verkossa. Kirjaudu asiointipalveluun verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Käytä Viestit-toimintoa ja valitse aiheeksi Opiskelijan tuet ja Opintotuen tulovalvonta.
 2. Älä valitse aiheeksi Liikamaksut ja perintäasiat tai Muu asia. Älä tee uudelleenkäsittelypyyntöä Muutoksenhaku- tai valitusasiana.
 3. Kuvaa tai skannaa liitteet ja lähetä ne verkossa. Liitä uudelleenkäsittelypyyntöön:
  • todistukset niistä tuloista, jotka olet saanut muuna kuin opiskeluaikana. Todistuksista pitää käydä ilmi tulojen maksuajankohta ja bruttomäärä.
  • todistus oppilaitokseen hyväksymisestä, tutkinnon suorittamisesta tai valmistumisesta. Todistusta valmistumisesta ei tarvita, jos se on ilmoitettu päätösehdotuksessa.

Jos teet uudelleenkäsittelypyynnön, päätösehdotuksen mukaista takaisin perittävää määrää ei tarvitse maksaa eräpäivään mennessä. Takaisinmaksusta kerrotaan uudessa päätöksessä.

Kela käsittelee uudelleenkäsittelypyyntösi ja antaa sinulle uuden päätöksen. Tähän päätökseen voit hakea vielä muutosta opintotuen muutoksenhakulautakunnalta.

Jos et tee uudelleenkäsittelypyyntöä määräaikana, Kela perii sinulta opintotukea takaisin päätösehdotuksen mukaisesti.

Takaisin perittävän tuen määrä: vuodelta 2018 tai 2019 maksettu tuki

Jos tulosi ylittävät vuositulorajan enintään 222 eurolla, sinun ei tarvitse maksaa tukea takaisin. Jos ylitys on enemmän kuin 222 euroa, sinun pitää maksaa takaisin ylityksen jokaista alkavaa 1 323 euroa kohti 1 kuukauden opintotuki.

Kela lisää takaisin perittävään määrään 7,5 %:n korotuksen, joka perustuu opintotukilakiin. Jos olet korkeakouluopiskelija, et saa takaisin perittäviä tukikuukausia uudelleen käyttöösi.

Voit arvioida takaisin perittävää summaa opiskelijan omien tulojen laskurilla.

Vuositulorajan ylitys (euroa) Tukikuukausia peritään takaisin
Takaisin perittävien tukikuukausien määrä: vuodelta 2018 tai 2019 maksettu tuki
222,01–1 323,00 1
1 323,01–2 646,00 2
2 646,01–3 969,00 3
3 969,01–5 292,00 4
5 292,01–6 615,00 5
6 615,01–7 938,00 6
7 938,01–9 261,00 7
9 261,01–10 584,00 8
10 584,01–11 907,00 9
11 907,01–13 230,00 10
13 230,01–14 553,00 11
14 553,01– 12

Kela perii opintotukea takaisin aikajärjestyksessä kalenterivuoden viimeisestä tukikuukaudesta alkaen. Kela perii tukea takaisin enintään niin paljon kuin olet saanut opintorahaa ja asumislisää kalenterivuoden aikana.

Takaisin perittävän tuen määrä: vuodelta 2016 tai 2017 maksettu tuki

Jos tulosi ylittävät vuositulorajan enintään 220 eurolla, sinun ei tarvitse maksaa tukea takaisin. Jos ylitys on enemmän kuin 220 euroa, sinun pitää maksaa takaisin ylityksen jokaista alkavaa 1 310:tä euroa kohti 1 kuukauden opintotuki.

Kela lisää takaisin perittävään määrään 7,5 %:n korotuksen, joka perustuu opintotukilakiin. Jos olet korkeakouluopiskelija, et saa takaisin perittäviä tukikuukausia uudelleen käyttöösi.

Voit arvioida takaisin perittävää summaa opiskelijan omien tulojen laskurilla.

Takaisin perittävien tukikuukausien määrä: vuodelta 2016 tai 2017 maksettu tuki
Vuositulorajan ylitys (euroa) Tukikuukausia peritään takaisin
220,01–1 310,00  1
1 310,01–2 620,00 2
2 620,01–3 930,00 3
3 930,01–5 240,00  4
5 240,01–6 550,00   5
6 550,01–7 860,00 6
7 860,01–9 170,00 7
9 170,01–10 480,00    8
10 480,01–11 790,00 9
11 790,01–13 100,00   10
13 100,01–14 410,00  11
14 410,01– 12

Kela perii opintotukea takaisin aikajärjestyksessä kalenterivuoden viimeisestä tukikuukaudesta alkaen. Kela perii tukea takaisin enintään niin paljon kuin olet saanut opintorahaa ja asumislisää kalenterivuoden aikana.

Esimerkki vuoden 2017 tulovalvonnasta (tehdään vuonna 2019)

Opiskelija on saanut opintorahaa ja asumislisää 450 euroa kuukaudessa 9 kuukauden ajan. 9 tukikuukauden vuosituloraja on 11 850 euroa. Opiskelijan vuositulot ovat 13 900 euroa. Jos hän palauttaa 31.5.2017 mennessä 2 kuukauden opintorahan ja asumislisän (900 euroa), vuosituloraja korottuu 14 470 euroon, eikä takaisinperintää tule. Jos opiskelija ei palauta tukea 31.5.2017 mennessä, vuositulorajan ylitys on 2 050 euroa. Silloin Kela perii opiskelijalta takaisin 2 kuukauden opintorahan ja asumislisän. Takaisin perittävä määrä on 900 euroa, johon lisätään 7,5 %:n korotus, eli yhteensä 967,50 euroa.

Takaisinmaksun aikataulu

Jos sinulta on päätetty periä takaisin opintotukea, voit neuvotella maksujärjestelyistä Kelan perintäkeskuksen kanssa. Voit ehdottaa osamaksua tai velkasi kuittausta Kelan maksamasta etuudesta. Kuittaamisella tarkoitetaan sitä, että vähennämme liikaa maksetun opintotuen sinulle maksettavasta etuudesta.

Toimi näin:

 1. Ehdota kuittausta verkossa. Kirjaudu asiointipalveluun verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Käytä Viestit-toimintoa ja valitse aiheeksi Liikamaksut ja perintäasiat.
 2. Ehdota osamaksua verkossa. Kirjaudu asiointipalveluun verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Valitse Hakemukset ja ilmoitukset > Perinnän maksusuunnitelma.
 3. Vaihtoehtoisesti voit täyttää ja tulostaa lomakkeen Ehdotus takaisinmaksusta (Y81) ja postittaa sen Kelaan osoitteella Kelan perintäkeskus, PL 31, 00056 KELA.

Jos maksat opintorahaa takaisin, Kela ilmoittaa takaisin maksamasi opintorahat automaattisesti Verohallinnolle, joka huomioi ne verotuksessa. Kela lähettää ilmoituksen asiasta tiedoksi myös sinulle, eikä sinun tarvitse tehdä itse mitään. Ilmoitus lähetetään vuosittain. Ilmoitusmenettely ei koske yleistä asumistukea eikä opintotuen asumislisää, koska ne eivät ole veronalaisia tuloja.

Jos maksat opintorahaa takaisin tukivuotta seuraavan vuoden toukokuun jälkeen, Verohallinto ottaa takaisin perityt opintorahat huomioon sen vuoden verotuksessa, jolloin maksat opintorahat takaisin.

Lue lisää