Opintotuen tulovalvonta ja takaisinperintä | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Tulovalvonta

 1. Kun tulovalvontavuoden verotus on vahvistettu, Kela saa Verohallinnolta tiedot veronalaisista tuloistasi. Näistä tuloista Kela vähentää opintorahat sekä lisää niihin ulkomailla saadut tulot.
 2. Sen jälkeen Kela vertaa vuoden aikana saamiasi tuloja vuositulorajaan, joka määräytyy nostamiesi tukikuukausien perusteella.
 3. Jos tulosi ylittävät vuositulorajan, Kela lähettää sinulle takaisinperinnän päätösehdotuksen.
 4. Kun Kela tekee tulovalvonnan, Kela tarkistaa tulotiedot verotustiedoista ja tulorekisteristä. Opintojen aloittamista, valmistumista tai enimmäistukiajan loppumista ei kuitenkaan aina voida huomioida päätösehdotuksessa. Jos olet saanut tulosi tai osan tuloistasi muuna kuin opiskeluaikana, voit tehdä Kelalle uudelleenkäsittelypyynnön.

Jos olet sitä mieltä, että verotustietosi ovat virheelliset, voit pyytää Verohallinnolta verotuksen oikaisua. Jos verotustietosi muuttuvat verotuksen oikaisupäätöksellä, pyydä Kelaa käsittelemään tulovalvontasi uudelleen.

Linkit tämän sivun sisältöön:

Uudelleenkäsittelypyyntö

Jos olet saanut takaisinperinnän päätösehdotuksen, voit 30 päivän kuluessa pyytää, että Kela käsittelee asian uudelleen.

Sinun kannattaa tehdä uudelleenkäsittelypyyntö seuraavissa tilanteissa:

 • Olet aloittanut opintosi kesken vuotta ja olet saanut tulosi tai osan tuloistasi ennen opintojen aloittamista.
 • Olet valmistunut kesken vuotta ja olet saanut tulosi tai osan tuloistasi valmistumisen jälkeen.
 • Olet käyttänyt enimmäistukiaikasi loppuun ja olet saanut tulosi tai osan tuloistasi viimeisen opintotukikuukautesi jälkeen.

Uudelleenkäsittelypyyntö on vapaamuotoinen. Voit tehdä sen lähettämällä viestin OmaKelassa tai soittamalla Kelan puhelinpalveluun. Voit myös postittaa uudelleenkäsittelypyynnön ja liitteet osoitteeseen Kela, PL 10, 00056 KELA.

Toimi näin:

 1. Tee uudelleenkäsittelypyyntö OmaKelassa. Kirjaudu OmaKelaan verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.
 2. Siirry kohtaan Viestit. Valitse viestin aiheiksi Opiskelijan asiat ja Opintotuen tulovalvonta. Oikeiden aiheiden valitseminen nopeuttaa asiasi käsittelyä. Älä valitse esimerkiksi aihetta Liikamaksut ja perintäasiat tai Muu asia. Älä myöskään tee uudelleenkäsittelypyyntöä muutoksenhaku- tai valitusasiana.
 3. Jos olet opiskellut suomalaisessa oppilaitoksessa ja tiedot tuloistasi ovat tulorekisterissä, uudelleenkäsittelypyynnöksi riittää useimmiten pelkkä viesti tai soitto Kelan puhelinpalveluun. Kerro viestissä tai puhelussa
  • mihin päätökseen haet uudelleenkäsittelyä
  • milloin olet aloittanut opintosi, valmistunut tai käyttänyt loppuun enimmäistukiaikasi.

   Voit kertoa esimerkiksi näin: ”Käsittelisittekö uudelleen opintotuen tulovalvontaan liittyvän päätösehdotukseni. Päätösehdotus on annettu pp.kk.vvvv. Olen valmistunut pp.kk.vvvv. Tarkistakaa tuloni tulorekisteristä.”
 4. Jos olet opiskellut ulkomailla tai jos sinulla on tuloja, jotka eivät näy tulorekisterissä, lähetä tarvittavat liitteet. Liitä uudelleenkäsittelypyyntöön
  • todistukset tuloista, jotka olet saanut muuna kuin opiskeluaikana. Todistuksista pitää käydä ilmi tulojen maksuajankohta ja bruttomäärä.
  • todistus oppilaitokseen hyväksymisestä, tutkinnon suorittamisesta tai valmistumisesta.

Kuvaa tai skannaa liitteet ja lähetä ne OmaKelassa.

Sinun ei tarvitse lähettää todistuksia palkoista, palkkioista ja etuuksista, joiden tiedot ovat tulorekisterissä. Sinun ei tarvitse lähettää myöskään tutkintotodistusta, jos olet suorittanut tutkinnon suomalaisessa oppilaitoksessa.

Voit ilmoittaa tarvittavat tiedot myös Kelan palvelupisteessä, jos olet opiskellut suomalaisessa oppilaitoksessa ja tiedot tuloistasi ovat tulorekisterissä.

Saat takaisinmaksusta uuden päätöksen

Jos teet uudelleenkäsittelypyynnön, päätösehdotuksen mukaista takaisin perittävää määrää ei tarvitse maksaa eräpäivään mennessä. Takaisinmaksusta kerrotaan uudessa päätöksessä.

Kela käsittelee uudelleenkäsittelypyyntösi ja antaa sinulle uuden päätöksen. Tähän päätökseen voit hakea vielä muutosta opintotuen muutoksenhakulautakunnalta.

Jos et tee uudelleenkäsittelypyyntöä määräaikana, Kela perii sinulta opintotukea takaisin päätösehdotuksen mukaisesti.

Takaisin perittävän tuen määrä: vuodelta 2023 tai 2024 maksettu tuki

Jos tulosi ylittävät vuositulorajan enintään 348 eurolla, sinun ei tarvitse maksaa tukea takaisin. Jos ylitys on enemmän kuin 348 euroa, tarkista seuraavasta taulukosta, kuinka monen kuukauden opintotuki sinun pitää maksaa takaisin.

Kela lisää takaisin perittävään määrään 7,5 %:n korotuksen, joka perustuu opintotukilakiin. Jos olet korkeakouluopiskelija, et saa takaisin perittäviä tukikuukausia uudelleen käyttöösi.

Voit arvioida takaisin perittävää summaa opiskelijan omien tulojen laskurilla.

Takaisin perittävien tukikuukausien määrä: vuodelta 2023 tai 2024 maksettu tuki
Vuositulorajan ylitys (euroa)Tukikuukausia peritään takaisin
348,01 – 2 080,001
2 080,01 – 4 160,002
4 160,01 – 6 240,003
6 240,01 – 8 320,004
8 320,01 – 10 400,005
10 400,01 – 12 480,006
12 480,01 – 14 560,007
14 560,01 – 16 640,008
16 640,01 – 18 720,009
18 720,01 – 20 800,0010
20 800,01 – 22 880,0011
22 880,01 –12

Kela perii opintotukea takaisin aikajärjestyksessä kalenterivuoden viimeisestä tukikuukaudesta alkaen. Tukea voidaan periä takaisin enintään niin paljon kuin olet saanut opintorahaa ja asumislisää kalenterivuoden aikana.

Esimerkki vuoden 2023 tulovalvonnasta (tehdään vuonna 2025)

Opiskelija on saanut opintorahaa 268 euroa kuukaudessa 9 kuukauden ajan. 9 tukikuukauden vuosituloraja on 18 720 euroa. Opiskelijan vuositulot ovat 21 500 euroa. Jos hän palauttaa 2 kuukauden opintorahat (536 euroa), vuosituloraja korottuu 22 880 euroon eikä takaisinperintää tehdä. Jos opiskelija ei palauta tukea, vuositulorajan ylitys on 2 780 euroa. Silloin Kela perii opiskelijalta takaisin 2 kuukauden opintorahat. Takaisin perittävä määrä on 536 euroa, johon lisätään 7,5 %:n korotus eli yhteensä 576,20 euroa.

Takaisin perittävän tuen määrä: vuodelta 2022 maksettu tuki

Jos tulosi ylittävät vuositulorajan enintään 290 eurolla, sinun ei tarvitse maksaa tukea takaisin. Jos ylitys on enemmän kuin 290 euroa, tarkista seuraavasta taulukosta, kuinka monen kuukauden opintotuki sinun pitää maksaa takaisin.

Kela lisää takaisin perittävään määrään 7,5 %:n korotuksen, joka perustuu opintotukilakiin. Jos olet korkeakouluopiskelija, et saa takaisin perittäviä tukikuukausia uudelleen käyttöösi.

Voit arvioida takaisin perittävää summaa opiskelijan omien tulojen laskurilla.

Takaisin perittävien tukikuukausien määrä: vuodelta 2022 maksettu tuki
Vuositulorajan ylitys (euroa)Tukikuukausia peritään takaisin

290,01 – 1 730,00

1

1 730,01 – 3 460,00

2

3 460,01 – 5 190,00

3

5 190,01 – 6 920,00

4

6 920,01 – 8 650,00

5

8 650,01 – 10 380,00

6

10 380,01 – 12 110,00

7

12 110,01 – 13 840,00

8

13 840,01 – 15 570,00

9

15 570,01 – 17 300,00

10

17 300,01 – 19 030,00

11

19 030,01 –

12

Kela perii opintotukea takaisin aikajärjestyksessä kalenterivuoden viimeisestä tukikuukaudesta alkaen. Kela perii tukea takaisin enintään niin paljon kuin olet saanut opintorahaa ja asumislisää kalenterivuoden aikana.

Esimerkki vuoden 2022 tulovalvonnasta (tehdään vuonna 2024)

Opiskelija on saanut opintorahaa 250 euroa kuukaudessa 9 kuukauden ajan. 9 tukikuukauden vuosituloraja on 15 630 euroa. Opiskelijan vuositulot ovat 18 500 euroa. Jos hän palauttaa 2 kuukauden opintorahat (500 euroa), vuosituloraja korottuu 19 090 euroon eikä takaisinperintää tule. Jos opiskelija ei palauta tukea, vuositulorajan ylitys on 2 870 euroa. Silloin Kela perii opiskelijalta takaisin 2 kuukauden opintorahat. Takaisin perittävä määrä on 500 euroa, johon lisätään 7,5 %:n korotus, eli yhteensä 537,50 euroa.

Takaisinperintä ja maksujärjestelyt

Jos sinulta on päätetty periä takaisin opintotukea, voit neuvotella maksujärjestelyistä Kelan perintäkeskuksen kanssa. Voit ehdottaa osamaksua tai velkasi kuittausta Kelan maksamasta etuudesta. Kuittaamisella tarkoitetaan sitä, että vähennämme liikaa maksetun opintotuen sinulle maksettavasta etuudesta.

Toimi jollain seuraavista tavoista:

 • Ehdota kuittausta lähettämällä viesti OmaKelan kautta. Valitse viestin aiheeksi Liikamaksut ja perintäasiat.
 • Ehdota osamaksua OmaKelassa. Valitse Omat etuudet – Perintäasiat – Ehdota maksusuunnitelmaa.
 • Täytä ja tulosta lomake Ehdotus takaisinmaksusta Y81 (pdf) ja postita se Kelaan osoitteella Kelan perintäkeskus, PL 31, 00056 KELA.

Jos maksat opintorahaa takaisin, Kela ilmoittaa takaisin maksamasi opintorahat automaattisesti Verohallinnolle, joka huomioi ne verotuksessa. Kela lähettää ilmoituksen asiasta tiedoksi myös sinulle, eikä sinun tarvitse tehdä itse mitään. Ilmoitus lähetetään vuosittain. Ilmoitusmenettely ei koske yleistä asumistukea eikä opintotuen asumislisää, koska ne eivät ole veronalaisia tuloja.

Lue lisää

Sivu päivitetty 19.2.2024