Tulovalvonta

 1. Kun tulovalvontavuoden verotus on vahvistettu, Kela saa Verohallinnolta tiedot veronalaisista tuloistasi. Näistä tuloista Kela vähentää opintorahat sekä lisää niihin ulkomailla saadut tulot.
 2. Sen jälkeen Kela vertaa vuoden aikana saamiasi tuloja vuositulorajaan, joka määräytyy nostamiesi tukikuukausien perusteella.
 3. Jos tulosi ylittävät vuositulorajan, Kela lähettää sinulle takaisinperinnän päätösehdotuksen.
 4. Kun Kela tekee tulovalvonnan, Kela tarkistaa tulotiedot verotustiedoista ja tulorekisteristä. Opintojen aloittamista, valmistumista tai enimmäistukiajan loppumista ei kuitenkaan aina voida huomioida päätösehdotuksessa. Jos olet saanut tulosi tai osan tuloistasi muuna kuin opiskeluaikana, voit tehdä Kelalle uudelleenkäsittelypyynnön.

Jos olet sitä mieltä, että verotustietosi ovat virheelliset, voit pyytää Verohallinnolta verotuksen oikaisua. Jos verotustietosi muuttuvat verotuksen oikaisupäätöksellä, pyydä Kelaa käsittelemään tulovalvontasi uudelleen.

Uudelleenkäsittelypyyntö

Jos olet saanut takaisinperinnän päätösehdotuksen, voit 30 päivän kuluessa pyytää, että Kela käsittelee asian uudelleen.

Sinun kannattaa tehdä uudelleenkäsittelypyyntö seuraavissa tilanteissa:

 • Olet aloittanut opintosi kesken vuotta ja olet saanut tulosi tai osan tuloistasi ennen opintojen aloittamista.
 • Olet valmistunut kesken vuotta ja olet saanut tulosi tai osan tuloistasi valmistumisen jälkeen.
 • Olet käyttänyt enimmäistukiaikasi loppuun ja olet saanut tulosi tai osan tuloistasi viimeisen opintotukikuukautesi jälkeen.

Uudelleenkäsittelypyyntö pitää tehdä kirjallisesti, mutta muuten se on vapaamuotoinen. Voit tehdä pyynnön lähettämällä viestin OmaKelassa. Toinen vaihtoehto on, että postitat uudelleenkäsittelypyynnön ja liitteet osoitteeseen Kela, PL 10, 00056 KELA.

Toimi näin:

 1. Tee uudelleenkäsittelypyyntö OmaKelassa. Kirjaudu OmaKelaan verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.
 2. Siirry kohtaan Viestit. Valitse viestin aiheiksi Opiskelijan asiat ja Opintotuen tulovalvonta. Oikeiden aiheiden valitseminen nopeuttaa asiasi käsittelyä. Älä valitse esimerkiksi aihetta Liikamaksut ja perintäasiat tai Muu asia. Älä myöskään tee uudelleenkäsittelypyyntöä muutoksenhaku- tai valitusasiana.
 3. Jos olet opiskellut suomalaisessa oppilaitoksessa ja tiedot tuloistasi ovat tulorekisterissä, uudelleenkäsittelypyynnöksi riittää useimmiten pelkkä viesti. Kerro viestissä
  • mihin päätökseen haet uudelleenkäsittelyä
  • milloin olet aloittanut opintosi, valmistunut tai käyttänyt loppuun enimmäistukiaikasi.
 4. Jos olet opiskellut ulkomailla tai jos sinulla on tuloja, jotka eivät näy tulorekisterissä, lähetä tarvittavat liitteet. Liitä uudelleenkäsittelypyyntöön
  • todistukset tuloista, jotka olet saanut muuna kuin opiskeluaikana. Todistuksista pitää käydä ilmi tulojen maksuajankohta ja bruttomäärä.
  • todistus oppilaitokseen hyväksymisestä, tutkinnon suorittamisesta tai valmistumisesta.

Kuvaa tai skannaa liitteet ja lähetä ne OmaKelassa.

Sinun ei tarvitse lähettää todistuksia Kelan etuuksista eikä palkoista ja palkkioista, joiden tiedot ovat tulorekisterissä. Kela ei tarvitse myöskään todistusta valmistumisesta, jos valmistuminen näkyy Kelan lähettämässä päätösehdotuksessa. Tutkintotodistusta ei tarvita suomalaisessa oppilaitoksessa suoritetusta ammatillisesta tutkinnosta.

Viesti on vapaamuotoinen. Voit kirjoittaa esimerkiksi näin: ”Käsittelisittekö uudelleen saamani opintotuen tulovalvontaan liittyvän päätösehdotuksen. Päätösehdotus on annettu pp.kk.vvvv. Olen valmistunut pp.kk.vvvv. Tarkistakaa tuloni tulorekisteristä.”

Saat takaisinmaksusta uuden päätöksen

Jos teet uudelleenkäsittelypyynnön, päätösehdotuksen mukaista takaisin perittävää määrää ei tarvitse maksaa eräpäivään mennessä. Takaisinmaksusta kerrotaan uudessa päätöksessä.

Kela käsittelee uudelleenkäsittelypyyntösi ja antaa sinulle uuden päätöksen. Tähän päätökseen voit hakea vielä muutosta opintotuen muutoksenhakulautakunnalta.

Jos et tee uudelleenkäsittelypyyntöä määräaikana, Kela perii sinulta opintotukea takaisin päätösehdotuksen mukaisesti.

Takaisin perittävän tuen määrä: vuodelta 2022 maksettu tuki

Jos tulosi ylittävät vuositulorajan enintään 290 eurolla, sinun ei tarvitse maksaa tukea takaisin. Jos ylitys on enemmän kuin 290 euroa, sinun pitää maksaa takaisin ylityksen jokaista alkavaa 1 730:tä euroa kohti 1 kuukauden opintotuki (katso taulukko).

Kela lisää takaisin perittävään määrään 7,5 %:n korotuksen, joka perustuu opintotukilakiin. Jos olet korkeakouluopiskelija, et saa takaisin perittäviä tukikuukausia uudelleen käyttöösi.

Voit arvioida takaisin perittävää summaa opiskelijan omien tulojen laskurilla.

Takaisin perittävien tukikuukausien määrä:
vuodelta 2022 maksettu tuki
Vuositulorajan ylitys (euroa) Tukikuukausia peritään takaisin

290,01 – 1 730,00

1

1 730,01 – 3 460,00

2

3 460,01 – 5 190,00

3

5 190,01 – 6 920,00

4

6 920,01 – 8 650,00

5

8 650,01 – 10 380,00

6

10 380,01 – 12 110,00

7

12 110,01 – 13 840,00

8

13 840,01 – 15 570,00

9

15 570,01 – 17 300,00

10

17 300,01 – 19 030,00

11

19 030,01 –

12

Kela perii opintotukea takaisin aikajärjestyksessä kalenterivuoden viimeisestä tukikuukaudesta alkaen. Kela perii tukea takaisin enintään niin paljon kuin olet saanut opintorahaa ja asumislisää kalenterivuoden aikana.

Esimerkki vuoden 2022 tulovalvonnasta (tehdään vuonna 2024)

Opiskelija on saanut opintorahaa 250 euroa kuukaudessa 9 kuukauden ajan. 9 tukikuukauden vuosituloraja on 15 630 euroa. Opiskelijan vuositulot ovat 18 500 euroa. Jos hän palauttaa 2 kuukauden opintorahat (500 euroa), vuosituloraja korottuu 19 090 euroon eikä takaisinperintää tule. Jos opiskelija ei palauta tukea, vuositulorajan ylitys on 2 870 euroa. Silloin Kela perii opiskelijalta takaisin 2 kuukauden opintorahat. Takaisin perittävä määrä on 500 euroa, johon lisätään 7,5 %:n korotus, eli yhteensä 537,50 euroa.

Takaisin perittävän tuen määrä: vuodelta 2020 tai 2021 maksettu tuki

Jos tulosi ylittävät vuositulorajan enintään 232 eurolla, sinun ei tarvitse maksaa tukea takaisin. Jos ylitys on enemmän kuin 232 euroa, sinun pitää maksaa takaisin ylityksen jokaista alkavaa 1 382 euroa kohti 1 kuukauden opintotuki (katso taulukko).

Kela lisää takaisin perittävään määrään 7,5 %:n korotuksen, joka perustuu opintotukilakiin. Jos olet korkeakouluopiskelija, et saa takaisin perittäviä tukikuukausia uudelleen käyttöösi.

Voit arvioida takaisin perittävää summaa opiskelijan omien tulojen laskurilla.

Vuositulorajan ylitys (euroa) Tukikuukausia peritään takaisin

Takaisin perittävien tukikuukausien määrä:
vuodelta 2020 tai 2021 maksettu tuki

232,01 – 1 382,00 1
1 382,01 – 2 764,00 2
2 764,01 – 4 146,00 3
4 146,01 – 5 528,00 4
5 528,01 – 6 910,00 5
6 910,01 – 8 292,00 6
8 292,01 – 9 674,00 7
9 674,01 – 11 056,00 8
11 056,01 – 12 438,00 9
12 438,01 – 13 820,00 10
13 820,01 – 15 202,00 11
15 202,01 – 12

Kela perii opintotukea takaisin aikajärjestyksessä kalenterivuoden viimeisestä tukikuukaudesta alkaen. Kela perii tukea takaisin enintään niin paljon kuin olet saanut opintorahaa ja asumislisää kalenterivuoden aikana.

Esimerkki vuoden 2020 tulovalvonnasta (tehdään vuonna 2022)

Opiskelija on saanut opintorahaa 250 euroa kuukaudessa 9 kuukauden ajan. 9 tukikuukauden vuosituloraja on 12 498 euroa. Opiskelijan vuositulot ovat 15 000 euroa. Jos hän palauttaa 30.4.2021 mennessä 2 kuukauden opintorahat (500 euroa), vuosituloraja korottuu 15 262 euroon, eikä takaisinperintää tule. Jos opiskelija ei palauta tukea 30.4.2021 mennessä, vuositulorajan ylitys on 2 502 euroa. Silloin Kela perii opiskelijalta takaisin 2 kuukauden opintorahat. Takaisin perittävä määrä on 500 euroa, johon lisätään 7,5 %:n korotus, eli yhteensä 537,50 euroa.

Takaisinmaksun aikataulu

Jos sinulta on päätetty periä takaisin opintotukea, voit neuvotella maksujärjestelyistä Kelan perintäkeskuksen kanssa. Voit ehdottaa osamaksua tai velkasi kuittausta Kelan maksamasta etuudesta. Kuittaamisella tarkoitetaan sitä, että vähennämme liikaa maksetun opintotuen sinulle maksettavasta etuudesta.

Toimi jollain seuraavista tavoista:

 • Ehdota kuittausta lähettämällä viesti OmaKelan kautta. Valitse viestin aiheeksi Liikamaksut ja perintäasiat.
 • Ehdota osamaksua OmaKelassa. Valitse Omat etuudet – Perintäasiat – Ehdota maksusuunnitelmaa.
 • Täytä ja tulosta lomake Ehdotus takaisinmaksusta Y81 (pdf) ja postita se Kelaan osoitteella Kelan perintäkeskus, PL 31, 00056 KELA.

Jos maksat opintorahaa takaisin, Kela ilmoittaa takaisin maksamasi opintorahat automaattisesti Verohallinnolle, joka huomioi ne verotuksessa. Kela lähettää ilmoituksen asiasta tiedoksi myös sinulle, eikä sinun tarvitse tehdä itse mitään. Ilmoitus lähetetään vuosittain. Ilmoitusmenettely ei koske yleistä asumistukea eikä opintotuen asumislisää, koska ne eivät ole veronalaisia tuloja.

Lue lisää