Omställningspenning | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Omställningspenning

Syftet med omställningsskyddet är att stödja sysselsättningen av personer över 55 år som har blivit uppsagda.

Omställningsskyddet omfattar omställningspenning, rätt att söka till omställningsutbildning som ordnas av AN-tjänster och en längre avlönad sysselsättningsledighet än vanligt och som du har kommit överens om med din arbetsgivare.

Kan du få omställningspenning?

Du kan få omställningspenning

 • om du har blivit uppsagd av produktionsorsaker och ekonomiska orsaker efter 1.1.2023
 • om du har fyllt 55 år innan du blev uppsagd
 • om du har varit anställd minst 5 år hos den arbetsgivare som sade upp dig
 • om du har anmält dig som arbetssökande hos AN-tjänster (jobbmarknaden.fi) inom 60 dagar från den dag då du blev uppsagd. Med uppsägningsdag avses den dag då du fick meddelandet om uppsägningen.  

När du har anmält dig som arbetssökande, undersöker AN-tjänster huruvida du uppfyller villkoren för omställningspenning. AN-tjänster meddelar FPA eller din arbetslöshetskassa att villkoren uppfylls.

Hur mycket kan du få i omställningspenning?

Omställningspenningen är en engångsbetalning. Den motsvarar ungefär lönen för en månad. Du kan få omställningspenning redan under uppsägningstiden även om arbetslösheten ännu inte har börjat.

Omställningspenningen inverkar inte på arbetslöshetsförmåner eller andra förmåner, med undantag av det grundläggande utkomststödet.

Du betalar skatt på omställningspenningen.

Så här ansöker du om omställningspenning

Om du hör till en arbetslöshetskassa ska du ansöka om omställningspenning hos kassan (tyj.fi). Du kan få omställningspenning från din arbetslöshetskassa även om du inte har varit medlem i kassan tillräckligt länge för att få inkomstrelaterad dagpenning.

Om du inte hör till en arbetslöshetskassa ska du ansöka om omställningspenning hos FPA.

 1. Anmäl dig som arbetssökande hos AN-tjänster inom 60 dagar från uppsägningsdagen. Omställningspenning kan inte betalas om du inte har anmält dig som arbetssökande.
 2. Fyll i FPA:s och arbetslöshetskassornas gemensamma ansökan om omställningspenning (tyj.fi) och spara blanketten på din dator eller mobila enhet i pdf-format.
 3. Skicka ansökan i MittFPA:
  • Logga in i MittFPA och gå till Gör en ansökan.
  • Välj Arbetslöshet och därefter Omställningspenning - gör ansökan.
  • Lägg till ansökan från din dator eller mobila enhet och klicka på Skicka.
  • När du skickar in ansökan i MittFPA behöver den inte undertecknas.
  • I slutet av ansökan finns en lista på de bilagor som behövs. Skicka bilagorna i MittFPA efter att du har skickat in din ansökan. Om bilagorna är i pappersform, kan du fotografera dem.

Du kan också skicka in ansökan per post: Underteckna ansökan och skicka den med bilagorna till Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.

I MittFPA kan du se om din ansökan har avgjorts, hur stort belopp du får och när det betalas ut. Där visas också påminnelser ifall bilagor saknas. Du får också ett beslut hem till dig per post om du inte har avstått från papperspost.

Omställningsutbildning och sysselsättningsledighet

Om du uppfyller villkoren för omställningspenning kan du också delta i omställningsutbildning som ordnas av AN-byrån.

Det är frivilligt att delta i omställningsutbildning. Utbildningen skaffas av AN-byrån eller NTM-centralen och utbildningens längd är högst 6 månader.

Läs mer om omställningsutbildning (jobbmarknaden.fi).

Om du har blivit uppsagd av produktionsorsaker och ekonomiska orsaker kan du få avlönad sysselsättningsledighet under uppsägningstiden. Ledigheten är avsedd bland annat för jobbsökning på egen hand och skötsel av ärenden på AN-byrån. Man måste avtala om sysselsättningsledigheten på förhand med arbetsgivaren.

Antalet dagar med sysselsättningsledighet fastställs utifrån din uppsägningstid. Om du omfattas av omställningsskyddet är sysselsättningsledigheten 5 dagar längre än vanligt.

Ytterligare information om omställningsskyddet finns på social- och hälsovårdsministeriets webbplats (stm.fi/sv).

Blev något oklart?

Fråga vår chattbot eller ring FPA:s kundservice.

020 692 230
020 692 230

Senast ändrad 20.2.2024

Vad tycker du om sidan?