Opintotuen lakkauttaminen | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Opintotuen lakkauttaminen

Opintotukesi joudutaan lakkauttamaan 1.1. alkaen, jos et vastaa selvityspyyntöön tai jos emme voi hyväksyä syytä, jonka esitit opintojesi hidastumiselle.

Voit saada uudelleen opintotukea lakkautuksen jälkeen, kun sinulla on riittävästi opintosuorituksia. Lakkautuspäätöksessä kerrotaan, kuinka paljon opintosuorituksia täytyy olla.

Jos haluat saada opintotukea uudelleen lakkautuksen jälkeen, sinun täytyy hakea sitä.

Voit saada opintotuen uudelleen lakkauttamisen jälkeen myös silloin, jos sinulla on hyväksyttävä syy sille, että et ole saavuttanut vaadittavia opintosuorituksia opintotuen lakkauttamisen jälkeen. Hae opintotukea uudelleen ja kerro hidastumisen syy hakemuksessasi.

Voit saada uudelleen opintotukea lakkautuksen jälkeen, kun vähintään toinen seuraavista ehdoista täyttyy:

  • Olet suorittanut keskimäärin vähintään 5 opintopistettä tukikuukautta kohti koko opiskeluaikana.
  • Olet suorittanut opintotuen lakkauttamisen jälkeen vähintään 20 opintopistettä uusia opintoja.

Jos opintotukesi on lakkautettu siksi, että olet suorittanut seurantalukuvuonna alle 20 opintopistettä, voit saada tuen uudelleen vasta, kun olet suorittanut lakkauttamisen jälkeen vähintään 20 opintopistettä uusia opintoja.

Jos haluat saada opintotukea uudelleen lakkautuksen jälkeen, sinun täytyy hakea sitä.

Voit saada opintotuen uudelleen lakkauttamisen jälkeen myös silloin, jos sinulla on hyväksyttävä syy sille, että et ole suorittanut riittävästi opintopisteitä opintotuen lakkauttamisen jälkeen. Hae opintotukea uudelleen ja kerro opintojesi hidastumisen syy hakemuksessasi.

Alempi ja ylempi korkeakoulututkinto yliopistossa

Jos suoritat alempaa ja ylempää korkeakoulututkintoa yliopistossa ja opintotukesi on lakkautettu alemman korkeakoulututkinnon edistymisen seurannassa, olet edistynyt opinnoissasi riittävästi, kun olet suorittanut alemman korkeakoulututkinnon.

Voit siis saada opintotuen ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamista varten, vaikka et olisi suorittanut sinulta vaadittuja opintopisteitä. Sinulla täytyy kuitenkin olla tukikuukausia jäljellä.

Jos haluat saada opintotukea uudelleen lakkautuksen jälkeen, sinun täytyy hakea sitä. Lue lisää alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon saatavasta opintotuesta.

Näin haet opintotukea uudelleen

  1. Hae opintotukea uudelleen opintotuen muutosilmoituksella OmaKelassa.
  2. OmaKelassa näet, onko hakemuksesi ratkaistu ja kuinka paljon saat tukea.

Toinen vaihtoehto on, että täytät ja tulostat opintotuen muutosilmoituksen OT 15 (pdf). Postita hakemus ja liitteet osoitteeseen Kela, PL 10, 00056 KELA.

Voimme myöntää tuen aikaisintaan hakemuksen saapumiskuukauden alusta alkaen. Jos suoritat korkeakouluopintoja, voit saada tukea uudelleen sen kuukauden alusta, jonka aikana olet suorittanut vaaditun määrän opintoja.

Opintotuen takautuva lakkauttaminen ja takaisinperintä

Jos harkitsemme opintotuen takautuvaa lakkauttamista, kerromme siitä selvityspyynnössä, jonka lähetämme sinulle. Takautuvalla lakkauttamisella tarkoitetaan sitä, että voit menettää opintoihisi jo maksettuja opintotukia. Tällöin joudumme yleensä perimään liikaa maksetun opintotuen takaisin.

Opintotuen takautuva lakkauttaminen ja takaisinperintä ovat opintojen edistymisen seurannassa kuitenkin harvinaisia.

Jos olet toisen asteen opiskelija, opintotukesi voidaan lakkauttaa takautuvasti, jos sinulla on erittäin vähän opintosuorituksia ja tarkoituksesi ei ole ollut opiskella.

Jos olet korkeakouluopiskelija, opintotukesi voidaan lakkauttaa takautuvasti, jos kumpikin seuraavista ehdoista täyttyy:

  • Sinulla on edeltävänä lukuvuotena keskimäärin alle 1 opintopiste tukikuukautta kohti.
  • Tarkoituksesi ei ole ollut opiskella, vaan olet ollut esimerkiksi töissä.

Mitä muuta tukea voit saada, jos opintotuki lakkautetaan?

Jos opintotukesi on lakkautettu opintojen riittämättömän edistymisen vuoksi, sinulla saattaa olla oikeus perustoimeentulotukeen. Se on viimesijainen tuki. Lue lisää perustoimeentulotuesta.

 

Sivu päivitetty 23.2.2024