Opintotuen lakkauttaminen

Opintotukesi lakkautetaan 1.1. alkaen, jos

  • et vastaa selvityspyyntöön tai
  • Kela ei hyväksy esittämääsi syytä opintojesi hidastumiselle.

Voit saada uudelleen opintotukea lakkautuksen jälkeen, kun

  • sinulla on opintosuorituksia keskimäärin vähintään 5 opintopistettä tukikuukautta kohti koko opiskeluajalta tai
  • olet suorittanut opintotuen lakkauttamisen jälkeen vähintään 20 opintopisteen uudet opinnot.

Jos opintotukesi on lakkautettu siksi, että olet suorittanut edeltävänä lukuvuotena alle 20 opintopistettä, voit saada tuen uudelleen vasta, kun olet suorittanut lakkauttamisen jälkeen vähintään 20 opintopisteen uudet opinnot.

Voit saada opintotuen uudelleen lakkauttamisen jälkeen myös, jos sinulla on hyväksyttävä syy sille, että et ole saavuttanut opintotuen lakkauttamisen jälkeen opintosuoritusvaatimusta. Selvitä syy hakemuksessasi.

Alempi ja ylempi korkeakoulututkinto

Jos suoritat alempaa ja ylempää korkeakoulututkintoa yliopistossa ja opintotukesi on lakkautettu alemman korkeakoulututkinnon edistymisen seurannassa, olet edistynyt opinnoissasi riittävästi, kun olet suorittanut alemman korkeakoulututkinnon. Voit siis saada opintotuen ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamista varten, vaikka et olisi suorittanut edistymisen seurannassa sinulle asetettuja suoritusvaatimuksia. Sinulla pitää kuitenkin olla tukikuukausia jäljellä.

Sinun pitää yleensä hakea opintotukea uudelleen. Lue lisää.

Näin haet opintotukea uudelleen

Sinun pitää hakea opintotukea uudelleen tuen lakkautuksen jälkeen. Voit saada tukea uudelleen sen kuukauden alusta alkaen, jonka aikana olet suorittanut vaaditun määrän opintoja. Voit saada tukea uudelleen myös, jos sinulla on hyväksyttävä syy sille, että et ole suorittanut vaadittua määrää opintoja. Tuki voidaan myöntää aikaisintaan hakemuksen saapumiskuukauden alusta.

  1. Hae opintotukea OmaKelassa.
  2. Asiointipalvelusta näet, onko hakemuksesi ratkaistu ja paljonko tukea saat.

Vaihtoehtoisesti voit täyttää ja tulostaa opintotuen muutosilmoituksen (OT 15). Paperihakemuksen voit postittaa Kelaan tai tuoda sen lähimpään palvelupisteeseen tai asiointipisteeseen.