Näin vastaat selvityspyyntöön | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Näin vastaat selvityspyyntöön

Jos saat selvityspyynnön opintojesi edistymisestä, toimi näin:

  1. Tarkista, onko kaikki opintosuorituksesi kirjattu opintorekisteriin niissä oppilaitoksissa, joissa olet opiskellut.
  2. Vastaa selvityspyyntöön OmaKelassa kohdassa Ilmoita muutoksista.

Toinen vaihtoehto on, että vastaat selvityspyyntöön täyttämällä ja tulostamalla lomakkeen

Postita lomake ja liitteet osoitteeseen Kela, PL 10, 00056 KELA.

Ohjeet toisen asteen opiskelijalle opintosuoritusten tarkistamisesta

Tarkista, onko kaikki opintosuorituksesi kirjattu opintorekisteriin niissä oppilaitoksissa, joissa olet opiskellut. Otamme opintojen edistymisen seurannassa huomioon edeltävän lukuvuoden (1.8.–31.7.) opintosuorituksesi.

Jos olet osallistunut ylioppilaskokeisiin, vastaa selvityspyyntöön ja kerro vastauksessasi ne yo-kokeet, joihin olet osallistunut. Sinun ei tarvitse liittää selvitykseen oppilaitoksen todistusta.

Jos opintorekisteristä puuttuu suorittamiasi opintoja, pyydä oppilaitostasi merkitsemään puuttuva suoritus rekisteriin. Vastaa selvityspyyntöön ja kerro vastauksessasi, mitkä opinnot rekisteristä puuttuivat. Sinun ei tarvitse liittää selvitykseen oppilaitoksen todistusta.

Jos olet suorittanut 1.8.–31.7. opintokokonaisuutta, joka on kirjattu opintorekisteriin vasta 31.7. jälkeen, vastaa selvityspyyntöön ja kerro vastauksessasi suorittamasi opinnot. Sinun ei tarvitse liittää selvitykseen oppilaitoksen todistusta.

Jos sinulla on meneillään keskeneräinen opintokokonaisuus (esimerkiksi ammatillisen tutkinnon osa), joka ei vielä näy opintorekisterissä, vastaa selvityspyyntöön ja liitä mukaan oppilaitoksen todistus keskeneräisestä opintokokonaisuudesta.

Jos sinulla on hylättyjä opintosuorituksia, vastaa selvityspyyntöön ja liitä mukaan oppilaitoksen todistus hylätyistä opintosuorituksista.

Jos sinulla on vaihto-opiskelun aikana tehtyjä opintoja, jotka on tunnustettu osaksi suomalaista lukiotutkintoasi, vastaa selvityspyyntöön ja liitä mukaan oppilaitoksen todistus tunnustetuista suorituksista.

Ohjeet korkeakouluopiskelijalle opintosuoritusten tarkistamisesta

Tarkista, onko kaikki opintosuorituksesi kirjattu opintorekisteriin niissä korkeakouluissa, joissa olet opiskellut. Otamme opintojen edistymisen seurannassa huomioon edeltävän lukuvuoden (1.8.–31.7.) opintosuorituksesi.

Jos opintorekisteristä puuttuu suorittamiasi opintoja, pyydä korkeakoulua merkitsemään puuttuva suoritus rekisteriin sille lukuvuodelle, jolloin suoritit sen.

Vastaa selvityspyyntöön ja kerro vastauksessasi, mitkä opinnot rekisteristä puuttuivat, mikä niiden laajuus on ja milloin suoritit ne. Kerro opintosuoritusten laajuus ja suoritusajankohta myös silloin, jos jokin opintosuorituksesi on rekisteröity eri lukuvuodelle kuin milloin suoritit sen. Vastauksesi perusteella tarkastamme nämä suoritukset VIRTA-tietovarannosta, jos olet opiskellut suomalaisessa korkeakoulussa.

Jos sinulla on kesken opintokokonaisuus (esimerkiksi opinnäytetyö), joka ei näy opintorekisterissä, liitä mukaan opettajan arvio tai osasuoritustodistus siitä, kuinka monta opintopistettä kesken olevasta opintokokonaisuudesta olet suorittanut 31.7. mennessä. Jos olet opiskellut suomalaisessa korkeakoulussa, täytä ja tulosta tarvittaessa lomake Selvitys kesken olevasta opintokokonaisuudesta OT 17 (pdf).

Jos sinulla on ulkomaisessa korkeakoulussa tehtyjä opintosuorituksia ja haluat, että ne otetaan huomioon opintojesi edistymisen seurannassa, liitä mukaan todistus niistä.

Jos opiskelet ulkomailla ja haluat, että otamme huomioon Suomessa aiemmin suorittamiasi opintoja, ilmoita siitä meille. Huomaa, että otamme tällöin huomioon myös näihin opintoihin nostamasi opintotukikuukaudet.

Jos opiskelet ulkomailla ja vetoat Suomessa tehtyihin opintoihin, myös näihin opintoihin nostamasi opintotukikuukaudet otetaan huomioon.

Jos sinulla on Maanpuolustuskorkeakoulussa tai Högskolan på Ålandissa tehtyjä opintosuorituksia ja haluat, että ne otetaan huomioon opintojesi edistymisen seurannassa, liitä mukaan todistus niistä.

Jos opiskelet Suomessa ja haluat, että otamme huomioon Maanpuolustuskorkeakoulussa tai Högskolan på Ålandissa suorittamiasi opintoja, ilmoita siitä meille. Huomaa, että otamme tällöin huomioon myös näihin opintoihin nostamasi opintotukikuukaudet.

Jos sinulla on suomalaisessa korkeakoulussa ennen 1.8.2011 tehtyjä suorituksia, jotka haluat otettavan huomioon opintojesi edistymisen seurannassa, kerro se vastauksessasi. Sinun ei tarvitse toimittaa todistusta näistä opintosuorituksista, koska tarkastamme ne VIRTA-tietovarannosta.

Jos opiskelet Suomessa ja haluat, että otamme huomioon ennen 1.8.2011 suorittamiasi opintoja, ilmoita siitä meille. Huomaa, että otamme tällöin huomioon myös näihin opintoihin nostamasi opintotukikuukaudet.

Kerro syyt, miksi opintosi eivät ole edistyneet riittävästi

Jos sinulla ei ole riittävästi opintosuorituksia esimerkiksi sairauden tai vaikean elämäntilanteen takia, kerro, miten elämäntilanteesi on vaikuttanut opintoihisi. Kerro myös, vaikuttaako tilanne opintoihisi edelleen.

Jos on mahdollista, liitä vastaukseesi esimerkiksi lääkärintodistus tai ote OmaKanta-palvelusta (kanta.fi) (esimerkiksi valokuva tai kuvakaappaus). Jos olet jo aikaisemmin toimittanut lääkärintodistuksen meille, sinun ei tarvitse toimittaa uutta todistusta.

Jos olet korkeakouluopiskelija ja olet vaihtanut opintoalaa, kerro, miksi keskeytit aikaisemmat opintosi ja miten alan vaihtaminen on vaikuttanut opintoihisi. Sinun ei tarvitse lähettää todistusta opintoalan vaihtamisesta.

Tuen palauttaminen korkeakouluopinnoissa, kun olet jo saanut selvityspyynnön

Jos palautat opintotukea sen jälkeen, kun olet jo saanut selvityspyynnön, sinun täytyy vastata selvityspyyntöön ja kertoa, että olet palauttanut tukea.

Kun olet saanut selvityspyynnön, et voi enää palauttaa edellisen vuoden syyslukukauden opintotukea, koska vapaaehtoisen palautuksen määräaika on jo päättynyt. Esimerkiksi syksyllä 2023 et voi enää palauttaa syyslukukauden 2022 opintotukea. Voit kuitenkin vielä palauttaa saman vuoden kevätlukukauden opintotukea.

Jos opiskelet ulkomailla, toimi näin

Jos opiskelet ulkomailla ja saat selvityspyynnön opintojen edistymisestä, vastaa siihen lähettämällä viesti OmaKelassa. Toinen vaihtoehto on, että täytät ja tulostat vastauslomakkeen, joka on selvityspyynnön liitteenä. Postita lomake ja liitteet osoitteeseen Kela, PL 10, 00056 KELA.

Jos opiskelet ulkomailla etkä ole vielä toimittanut todistusta opintosuorituksistasi Kelaan, lähetä se viestin liitteenä OmaKelassa. Jos olet jo toimittanut todistuksen opintosuorituksista mutta siitä puuttuu suorittamiasi opintoja, lähetä päivitetty todistus. Kela ei saa automaattisesti tietoja ulkomailla suorittamistasi opinnoista.

Mitä tapahtuu, jos et vastaa selvityspyyntöön?

Jos et vastaa selvityspyyntöön tai jos esittämiäsi syitä opintojen hidastumiseen ei hyväksytä, voimme joutua lakkauttamaan opintotukesi. Jos opintojesi edistymistä täytyy erityisesti seurata, voimme joutua muuttamaan opintotukesi määräaikaiseksi.

Voimme myös joutua perimään opintotuen takaisin, jos sinulla on ollut opintosuorituksia erityisen vähän ja tarkoituksesi ei ole ollut opiskella vaan olet ollut esimerkiksi töissä.

Sivu päivitetty 12.12.2023