Opintolainan korot ja lyhennykset

Sinun pitää maksaa opintolainasi takaisin pankille. Sovit maksuaikataulusta itse pankin kanssa. Takaisinmaksu alkaa yleensä noin puoli vuotta sen jälkeen, kun pankki on pääomittanut opintolainasi korot eli lisännyt korot lainan pääomaan viimeisen kerran.

Korkojen maksaminen

Niin kauan kuin saat opintotukea, pankki pääomittaa opintolainasi korot 15.6. ja 15.12. eikä sinun tarvitse tehdä mitään. Opintolainasi määrä siis kasvaa korkojen verran.

Pankki pääomittaa korot vielä yhden lukukauden ajan viimeisen opintotukilukukautesi jälkeen. Jos esimerkiksi saat viimeisen kerran opintotukea keväällä 2017, pankki pääomittaa korot vielä joulukuussa 2017.

Sen jälkeen maksat korot itse. Silloin voit ehkä saada opintolainan korkoavustuksen.

Niin kauan kuin pankki pääomittaa korot, et voi itse maksaa niitä. Jos haluat, voit kuitenkin jo lyhentää lainaa esimerkiksi pääomitettavien korkojen verran.

Jos olet korkeakouluopiskelija ja lyhennät opintolainaasi jo opiskeluaikana, lyhennys voi pienentää opintolainavähennyksesi tai opintolainahyvityksesi määrää. Korkojen suuruinen lyhennys ei kuitenkaan pienennä opintolainavähennystä tai -hyvitystä.

Maksuvaikeudet

Jos sinulla on vaikeuksia maksaa pankille opintolainan lyhennystä tai korkoja, ota yhteyttä pankkiin hyvissä ajoin ennen maksun erääntymistä.

Korkojen maksamiseen voit hakea Kelalta korkoavustusta, jos tulosi eivät ylitä tulorajoja.

Kela on opintolainasi takaaja. Jos et maksa lainanlyhennystä tai korkoja ajallaan, Kelan on maksettava opintolainasi pankille. Sen jälkeen Kela perii sinulta koko pankille maksetun summan eli opintolainan takaussaatavan 4 prosentin korolla (korko oli 7 % 31.12.2017 saakka). Voit neuvotella opintolainan takaussaatavan maksamisesta Kelan perintäkeskuksen kanssa. Jos et maksa, opintolainan takaussaatava peritään ulosoton kautta.

  • Voit saada vapautuksen takaussaatavan koron maksamisesta sille ajalle, jolta keskimääräiset veronalaiset tulosi eivät ylitä korkoavustuksen tulorajaa.
  • Voit saada vapautuksen koko velan maksamisesta, jos olet pysyvästi työkyvytön tai olet ollut yhtäjaksoisesti vähintään 5 vuotta työkyvytön, eivätkä keskimääräiset veronalaiset tulosi ylitä korkoavustuksen tulorajaa.

Lue lisää: Opintolainan takaussaatavan perintä

Jos Kela on maksanut opintolainasi pankille, et voi saada uutta opintolainan valtiontakausta ilman erityistä syytä.

Opintolainan perimisestä luovutaan, jos asiakas kuolee. Jos opintolaina on Kelan perittävänä, Kela saa tiedon asiakkaan kuolemasta automaattisesti ja ilmoittaa luopumisesta kuolinpesälle. Jos opintolaina ei ole siirtynyt pankilta Kelan perittäväksi, Kela maksaa opintolainan pankille saatuaan tiedon asiakkaan kuolemasta ja ilmoittaa luopumisesta kuolinpesälle.

Vanhat korkotukilainat

Vanhoja korkotukilainoja myönnettiin viimeisen kerran lukuvuonna 1993–1994. Niiden takaisinmaksuehtoja ei ole sen jälkeen muutettu.

Sinun on maksettava korkotukilainan ensimmäinen lyhennys viimeistään 10 vuoden kuluttua lainan ensimmäisestä nostamisesta. Takaisinmaksuaika on kaksi kertaa laina-aika, mutta enintään 14 vuotta. Sinun on siis maksettava koko laina pankille viimeistään 24 vuoden kuluttua lainan ensimmäisestä nostamisesta.

Koronmaksupäivät ovat 31.3. ja 30.9. Korkotukilainoille ei enää makseta korkotukea. Voit kuitenkin saada korkoavustusta korkojen maksamiseen, jos olet pienituloinen.

Lue lisää