Opintolainan korot ja lyhennykset

Sinun pitää maksaa opintolainasi takaisin pankille. Sovit maksuaikataulusta itse pankin kanssa. Takaisinmaksu alkaa yleensä noin puoli vuotta sen jälkeen, kun pankki on pääomittanut opintolainasi korot eli lisännyt korot lainan pääomaan viimeisen kerran.

Jos opintolainasi takaisinmaksu on jo alkanut ja aloitat uudelleen opinnot, voit sopia opintolainan lyhennysvapaasta tai muista maksujärjestelyistä pankkisi kanssa. Jos sinulle myönnetään opintotuki, Kela ilmoittaa asiasta pankille. Sinun ei yleensä tarvitse maksaa opintolainan lyhennyksiä ja korkoja sinä aikana kun saat opintotukea. Tarkista kuitenkin opintolainasi takaisinmaksuehdot pankistasi tai opintolainasi velkakirjasta.

Korkojen maksaminen

Niin kauan kuin saat opintotukea, pankki pääomittaa opintolainasi korot 15.6. ja 15.12. eikä sinun tarvitse tehdä mitään. Opintolainasi määrä siis kasvaa korkojen verran.

Pankki pääomittaa korot vielä yhden lukukauden ajan viimeisen opintotukilukukautesi jälkeen. Jos esimerkiksi saat viimeisen kerran opintotukea keväällä 2019, pankki pääomittaa korot vielä joulukuussa 2019.

Sen jälkeen maksat korot itse. Silloin voit ehkä saada opintolainan korkoavustuksen.

Niin kauan kuin pankki pääomittaa korot, et voi itse maksaa niitä. Jos olet korkeakouluopiskelija ja lyhennät opintolainaasi jo opiskeluaikana, lyhennys voi pienentää opintolainavähennyksesi tai opintolainahyvityksesi määrää.

Maksuvaikeudet

Jos sinulla on vaikeuksia maksaa pankille opintolainan lyhennystä tai korkoja, ota yhteyttä pankkiin hyvissä ajoin ennen maksun erääntymistä.

Korkojen maksamiseen voit hakea Kelalta korkoavustusta, jos tulosi eivät ylitä tulorajoja.

Kela on opintolainasi takaaja. Jos et maksa lainanlyhennystä tai korkoja ajallaan, Kelan on maksettava opintolainasi pankille. Sen jälkeen Kela perii sinulta koko pankille maksetun summan eli opintolainan takaussaatavan 4 prosentin korolla. Voit neuvotella opintolainan takaussaatavan maksamisesta Kelan perintäkeskuksen kanssa. Jos et maksa, opintolainan takaussaatava peritään ulosoton kautta.

  • Voit saada vapautuksen takaussaatavan koron maksamisesta sille ajalle, jolta keskimääräiset veronalaiset tulosi eivät ylitä korkoavustuksen tulorajaa.
  • Voit saada vapautuksen koko velan maksamisesta, jos olet pysyvästi työkyvytön tai olet ollut yhtäjaksoisesti vähintään 5 vuotta työkyvytön, eivätkä keskimääräiset veronalaiset tulosi ylitä korkoavustuksen tulorajaa.

Lue lisää: Opintolainan takaussaatavan perintä

Jos Kela on maksanut opintolainasi pankille, et voi saada uutta opintolainan valtiontakausta ilman erityistä syytä.

Opintolainan perimisestä luovutaan, jos asiakas kuolee. Jos opintolaina on Kelan perittävänä, Kela saa tiedon asiakkaan kuolemasta automaattisesti ja ilmoittaa luopumisesta kuolinpesälle. Jos opintolaina ei ole siirtynyt pankilta Kelan perittäväksi, Kela maksaa opintolainan pankille saatuaan tiedon asiakkaan kuolemasta ja ilmoittaa luopumisesta kuolinpesälle.

Lue lisää