Opiskelijan omat tulot | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Opiskelijan omat tulot

Tulosi vaikuttavat siihen, kuinka monelta kuukaudelta vuodessa voit nostaa opintotukea. Sinun pitää itse huolehtia siitä, etteivät vuositulosi ylitä vuositulorajaasi.

Kela huomioi veronalaiset bruttotulosi ja ulkomailta saamasi tulot.

Kuinka paljon voit saada tuloja?

Jos nostat opintotukea vuoden aikana, sinulla on kalenterivuodelle henkilökohtainen vuosituloraja. Vuositulorajasi määräytyy sen perusteella, kuinka monelta kuukaudelta olet nostanut opintotukea kalenterivuoden aikana.

Voit tarkistaa vuositulorajasi OmaKelassa. Kirjaudu OmaKelaan verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Voit myös arvioida vuositulorajaasi opiskelijan omien tulojen laskureilla.

Voit saada tulot milloin tahansa kalenterivuoden aikana, kunhan ne eivät ylitä vuositulorajaasi.

Jos vuositulorajasi kuitenkin ylittyy esitäytetyn veroilmoituksen eli verotuksen ennakkotietojen mukaan, voit joutua palauttamaan opintotukea. Tässä tilanteessa Kela lähettää sinulle asiasta viestin, jossa kerrotaan myös palautuksen määräajasta.  Viesti lähetetään huhtikuussa niille opintotuen saajille, jotka ovat antaneet Kelalle luvan viestien lähettämiseen. Voit antaa luvan OmaKelassa kohdassa Päivitä omia tietojasi.

Oletko aloittanut tai valmistunut?

Lue lisää siitä, miten Kela huomioi tulot opintojen aloittamisvuonna ja valmistumisvuonna.

Vuositulorajat vuonna 2023 ja 2024
Tukikuukausia kalenterivuoden aikanaVuosituloraja (euroa/kalenterivuosi)
135 360
233 280
331 200
429 120
527 040
624 960
722 880
820 800
918 720
1016 640
1114 560
1212 480

Vuosituloraja lasketaan siten, että tuloja voi olla 1 040 euroa jokaista tukikuukautta kohti ja 3 120 euroa jokaista tuetonta kuukautta kohti.

Jos tulosi ylittävät vuositulorajasi enintään 348 eurolla (vuosina 2023 ja 2024), sinun ei tarvitse perua tai palauttaa tukea eikä maksaa sitä takaisin myöhemmin opintotuen tulovalvonnassa.
 

Vuositulorajat vuonna 2022
Tukikuukausia
kalenterivuoden aikana
Vuosituloraja
(euroa/kalenterivuosi)
129 470
227 740
326 010
424 280
522 550
620 820
719 090
817 360
915 630
1013 900
1112 170
1210 440

Vuosituloraja lasketaan siten, että tuloja voi olla 870 euroa jokaista tukikuukautta kohti ja 2 600 euroa jokaista tuetonta kuukautta kohti.

Jos tulosi ylittävät vuositulorajasi enintään 290 eurolla (vuonna 2022), sinun ei tarvitse perua tai palauttaa tukea eikä maksaa sitä takaisin myöhemmin opintotuen tulovalvonnassa.

Mikä on tukikuukausi

Tukikuukausi on kuukausi, jolta olet saanut opintorahaa, oppimateriaalilisää, opintorahan huoltajakorotusta tai opintotuen asumislisää. Tukikuukausi on myös sellainen kuukausi, jolta saat tukea vähemmän kuin normaalisti, esimerkiksi jos asut tilapäisesti vanhempasi luona.

Yleinen asumistuki ei vaikuta opintotuen vuositulorajaan. Älä huomioi asumistukea tukikuukautena tai opintotukeen vaikuttavana tulona.

Tueton kuukausi on kuukausi, jolta et ole saanut opintorahaa, oppimateriaalilisää, opintorahan huoltajakorotusta tai opintotuen asumislisää. Tueton kuukausi on myös sellainen kuukausi,

  • jolta nostat pelkkää opintolainaa
  • jolta saat pelkkää yleistä asumistukea
  • jolta olet perunut tai palauttanut tuen tai
  • jolta maksettuun tukeen sinulla ei ole ollut oikeutta. Kela perii silloin koko tuen takaisin tai luopuu sen takaisinperinnästä.

Miten voit korottaa vuositulorajaasi

Sinun pitää itse huolehtia siitä, etteivät tulosi ylitä vuositulorajaasi. Jos huomaat tulojesi ylittävän vuositulorajasi, voit nostaa vuositulorajaasi

  • hakemalla tukea vain osalle opiskelukuukausista
  • perumalla tukea etukäteen
  • palauttamalla jo maksettua tukea vapaaehtoisesti.

Opintotuki pitää palauttaa seuraavan vuoden huhtikuun loppuun mennessä. Tukivuoden 2023 palautukset on maksettava viimeistään 30.4.2024. Jos palautat opintotukea vapaaehtoisesti, et voi tehdä Kelan kanssa maksusuunnitelmaa. Jos vapaaehtoinen palautus on tullut liian myöhään eli 30.4. jälkeen tai olet palauttanut vain osan kuukauden tuesta, palautusta ei hyväksytä ja palauttamasi tuki maksetaan sinulle takaisin.

Tuen peruminen tai palauttaminen kannattaa, jos huomaat, että tulosi ylittävät vuositulorajasi. Muuten Kela perii sinulta myöhemmin liikaa maksetun tuen takaisin 7,5 %:lla korotettuna. Jos olet korkeakouluopiskelija, et saa myöskään perittäviä tukikuukausia uudelleen käyttöösi.

Voit valita itse, minkä kuukausien tuen perut tai palautat. Sinun kannattaa perua tai palauttaa tuki sellaiselta kuukaudelta, jolta saat tai olet saanut vähiten tukea. Jos esimerkiksi olet saanut joltakin kuukaudelta vain opintorahaa tai pienempää opintorahaa, voit palauttaa sen kuukauden tuen.

Yleinen asumistuki ei vaikuta opintotuen vuositulorajaan. Sinun ei tarvitse perua tai palauttaa asumistukea, kun haluat nostaa vuositulorajaasi.

Tarkista vuositulojesi ennakkotiedot verkossa. Toiminto on käytössä huhtikuussa. Voit myös tarkistaa vuositulojesi määrän esitäytetyn veroilmoituksen avulla.