Opiskelijan omat tulot

Tulosi vaikuttavat siihen, kuinka monelta kuukaudelta vuodessa voit nostaa opintotukea. Sinun pitää itse huolehtia siitä, etteivät vuositulosi ylitä vuositulorajaasi.

Kela huomioi veronalaiset bruttotulosi sekä apurahat ja ulkomailta saamasi tulot. Verovapaita apurahoja ei huomioida tulona, jos apuraha on maksettu vuonna 2019 tai sen jälkeen.

Kuinka paljon voit saada tuloja?

Jos nostat opintotukea vuoden aikana, sinulla on kalenterivuodelle henkilökohtainen vuosituloraja. Vuositulorajasi määräytyy sen perusteella, kuinka monelta kuukaudelta olet nostanut opintotukea kalenterivuoden aikana.

Voit tarkistaa vuositulorajasi verkossa. Kirjaudu asiointipalveluun verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Voit myös arvioida vuositulorajaasi opiskelijan omien tulojen laskureilla.

Voit saada tulot milloin tahansa kalenterivuoden aikana, kunhan ne eivät ylitä vuositulorajaasi.

Lue lisää siitä, miten Kela huomioi tulot opintojen aloittamisvuonna ja valmistumisvuonna.

Tukikuukausia
kalenterivuoden aikana
Vuosituloraja
(euroa/kalenterivuosi)

Vuositulorajat vuonna 2018 ja 2019

1 22 557
2 21 234
3 19 911
4 18 588
5 17 265
6 15 942
7 14 619
8 13 296
9 11 973
10 10 650
11 9 327
12 8 004

Vuosituloraja lasketaan siten, että tuloja voi olla 667 euroa jokaista tukikuukautta kohti ja 1 990 euroa jokaista tuetonta kuukautta kohti.

Jos tulosi ylittävät vuositulorajasi enintään 222 eurolla (vuonna 2018 ja 2019), sinun ei tarvitse perua tai palauttaa tukea eikä maksaa sitä takaisin myöhemmin opintotuen tulovalvonnassa.

Vuositulorajat vuonna 2017 ja aiempina vuosina

Tukikuukausia
kalenterivuoden aikana
Vuosituloraja
(euroa/kalenterivuosi)
1 22 330
2 21 020
3 19 710
4 18 400
5 17 090
6 15 780
7 14 470
8 13 160
9 11 850
10 10 540
11 9 230
12 7 920

Vuosituloraja lasketaan siten, että tuloja voi olla 660 euroa jokaista tukikuukautta kohti ja 1 970 euroa jokaista tuetonta kuukautta kohti.

Jos tulosi ylittävät vuositulorajasi enintään 220 eurolla (vuonna 2017 ja aiempina vuosina), sinun ei tarvitse perua tai palauttaa tukea eikä maksaa sitä takaisin myöhemmin opintotuen tulovalvonnassa.

Mikä on tukikuukausi

Tukikuukausi on kuukausi, jolta olet saanut opintorahaa tai opintotuen asumislisää tai molempia. Tukikuukausi on myös sellainen kuukausi, jolta saat tukea vähemmän kuin normaalisti, esimerkiksi jos asut tilapäisesti vanhempasi luona.

Yleinen asumistuki ei vaikuta opintotuen vuositulorajaan. Älä huomioi asumistukea tukikuukautena tai opintotukeen vaikuttavana tulona.

Tueton kuukausi on kuukausi, jolta et ole saanut opintorahaa tai opintotuen asumislisää tai molempia. Tueton kuukausi on myös sellainen kuukausi,

  • jolta nostat pelkkää opintolainaa
  • jolta saat pelkkää yleistä asumistukea
  • jolta olet perunut tai palauttanut tuen tai
  • jolta maksettuun tukeen sinulla ei ole ollut oikeutta. Kela perii silloin koko tuen takaisin tai luopuu sen takaisinperinnästä.

Miten voit korottaa vuositulorajaasi

Sinun pitää itse huolehtia siitä, etteivät tulosi ylitä vuositulorajaasi. Jos huomaat tulojesi ylittävän vuositulorajasi, voit nostaa vuositulorajaasi

  • hakemalla tukea vain osalle opiskelukuukausista
  • perumalla tukea etukäteen
  • palauttamalla jo maksettua tukea vapaaehtoisesti.

Tuki pitää palauttaa seuraavan vuoden toukokuun loppuun mennessä. Esimerkiksi vuoden 2018 tukea voi palauttaa 31.5.2019 saakka.

Tuen peruminen tai palauttaminen kannattaa, jos huomaat, että tulosi ylittävät vuositulorajasi. Muuten Kela perii sinulta myöhemmin liikaa maksetun tuen takaisin 7,5 %:lla korotettuna. Jos olet korkeakouluopiskelija, et saa myöskään perittäviä tukikuukausia uudelleen käyttöösi.

Voit valita itse, minkä kuukausien tuen perut tai palautat. Sinun kannattaa perua tai palauttaa tuki sellaiselta kuukaudelta, jolta saat tai olet saanut vähiten tukea. Jos esimerkiksi olet saanut joltakin kuukaudelta vain opintorahaa tai pienempää opintorahaa, voit palauttaa sen kuukauden tuen.

Yleinen asumistuki ei vaikuta opintotuen vuositulorajaan. Sinun ei tarvitse perua tai palauttaa asumistukea, kun haluat nostaa vuositulorajaasi.

Tarkista vuositulojesi ennakkotiedot verkossa. Toiminto on käytössä huhti- ja toukokuussa. Voit myös tarkistaa vuositulojesi määrän esitäytetyn veroilmoituksen avulla.