Opintotukiaika

Opintojen enimmäistukiaika on erilainen korkeakouluopinnoissa ja toisen asteen opinnoissa. Myös lukuvuoden tukikuukausien määrä riippuu siitä, missä opiskelet.

Lukuvuoden tukikuukaudet korkeakouluopinnoissa

Voit saada opintotukea korkeakouluopintoihin 9 kuukaudeksi lukuvuodessa. Tukikuukaudet ovat syys–toukokuu. Voit kuitenkin hakea tukea lyhyemmäksi ajaksi tai pidemmäksi ajaksi, jos opiskelet myös kesällä.

Voit saada opintotukea opintojen aloituskuukaudelta ja päättymiskuukaudelta, jos siinä on vähintään 18 opiskeluaikaan kuuluvaa päivää.

18 päivän sääntöä käytetään myös muissa kuin tutkintoon johtavissa opinnoissa, joissa on alkamis- ja päättymispäivä. Niitä ovat esimerkiksi valmentavat koulutukset ja ammatilliset täydennyskoulutukset.

Maanpuolustuskorkeakoulussa ja Poliisiammattikorkeakoulussa lukuvuoden tukikuukaudet määräytyvät eri tavalla kuin muissa korkeakouluissa.

Lukuvuoden tukikuukaudet ammatillisissa opinnoissa

Jos suoritat ammatillista perustutkintoa tai ammatilliseen koulutukseen valmentavaa koulutusta (VALMA), voit saada opintotukea 10 kuukaudeksi lukuvuodessa. Tukikuukaudet ovat elo-toukokuu. Voit kuitenkin hakea tukea lyhyemmäksi ajaksi tai pidemmäksi ajaksi, jos opiskelet myös kesällä.

Voit saada opintotukea opintojen aloituskuukaudelta ja päättymiskuukaudelta, jos siinä on vähintään 18 opiskeluaikaan kuuluvaa päivää.

Muissa ammatillisissa opinnoissa ja aikuisten perusopetuksessa lukuvuoden opintotukikuukaudet riippuvat opiskeluajasta. Kalenterikuukausi oikeuttaa opintotukeen, jos siinä on vähintään 18 opiskeluaikaan kuuluvaa päivää.

  • Lukuvuoden opintojen aloituskuukausi on opintotukikuukausi, jos ensimmäinen opiskelupäivä on kuukauden alkupuolella siten, että kuukaudessa on vähintään 18 opiskeluaikaan kuuluvaa päivää.
  • Lukuvuoden opintojen päättymiskuukausi on opintotukikuukausi, jos viimeinen opiskelupäivä on kuukauden 18. päivä tai myöhäisempi.
  • Jos lukuvuoden opintojen opiskeluaika keskeytyy niin, että kalenterikuukaudessa on alle 18 opiskeluaikaan kuuluvaa päivää, et voi saada opintotukea kyseiseltä kuukaudelta. Tämä ei kuitenkaan koske joululomaa, jos sen kesto on enintään 24 kalenteripäivää.

Esimerkki

Kansanopistossa opiskeluaika on 20.8.–24.5. Elokuussa on vain 12 opiskeluaikaan kuuluvaa päivää (20.–31.8.), joten se ei ole opintotukikuukausi. Toukokuussa on 24 opiskeluaikaan kuuluvaa päivää (1.–24.5.), joten se on opintotukikuukausi. Opintotukea voi saada syyskuun alusta toukokuun loppuun.

Lukuvuoden tukikuukaudet lukio-opinnoissa

Lukio-opintoihin voit saada opintotukea 9 kuukaudeksi lukuvuodessa. Tukikuukaudet ovat yleensä syys–toukokuu.

Jos lukuvuoden opintojen opiskeluaika keskeytyy niin, että kalenterikuukaudessa on alle 18 opiskeluaikaan kuuluvaa päivää, et voi saada opintotukea kyseiseltä kuukaudelta. Tämä ei kuitenkaan koske joululomaa, jos sen kesto on enintään 24 kalenteripäivää.

Jos suoritat ylioppilastutkinnon syksyllä, voit saada opintotuen elokuusta alkaen, jos opetus alkaa 14. elokuuta tai aiemmin. Hae elokuulle lisätukea elokuun loppuun mennessä. Tukioikeus päättyy yleensä marraskuussa.

Kesäopinnot

Jos opiskelet kesällä, voit saada opintotukea myös silloin. Voit saada tukea esimerkiksi luentoihin, tentteihin, työharjoitteluun ja opinnäytetyön tekemiseen.

Jos olet lukiolainen, et yleensä voi saada opintotukea kesällä.

Jos olet muu toisen asteen opiskelija kuin lukio-opiskelija, voit saada tukea kesäajalle, jos

  • suoritat tutkintoosi tai opintoihisi kuuluvia opintoja
  • opintojen laajuus on keskimäärin vähintään 4,5 osaamispistettä, 3 opintoviikkoa tai 25 tuntia viikossa opiskelukuukautta kohti ja
  • opiskelujakso kestää vähintään 18 kalenteripäivää jokaisena kuukautena, jolle haet tukea.

Kesäajan opintosuoritusvaatimukset ovat keskimääräisiä. Jokaiselta tukikuukaudelta ei tarvitse tulla määrättyä määrää suorituksia, vaan niitä voi kertyä yhdeltä kuukaudelta enemmän kuin toisilta. Pääasia on, että sinulla on opintoja jokaisena tukikuukautena ja että suoritusten yhteismäärä ja opintojen kesto on riittävä.

Korkeakouluopiskelijalle kesäopintotuki myönnetään hakemuksen mukaisesti. Opintotuki myönnetään sille ajalle, jolle olet sitä hakenut.

Muista tulovalvonta ja korkeakouluopintojen edistymisen seuranta

Korkeakouluopiskelijan pitää muistaa, että kesäopintotuki kuluttaa opintotukikuukausia. Kesällä käytetyt tukikuukaudet ovat myös tulovalvonnassa ja opintojen edistymisen seurannassa huomioitavia kuukausia.

Kela tekee opintojen edistymisen seurannan joka vuosi lokakuussa. Seuranta koskee koko edeltävää lukuvuotta (1.8.–31.7.). Elokuussa suoritetut opinnot otetaan huomioon vasta seuraavan lukuvuoden opintosuorituksina.

Näin haet opintotukea kesäajalle

  1. Hae kesäajan tukea verkossa. Kirjaudu asiointipalveluun verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.
  2. Jos opiskelet toisella asteella tai ulkomailla, täytä hakemukseen kesän opintosuunnitelma ja liitä mukaan oppilaitoksesi todistus kesäopinnoista.
  3. Kuvaa tai skannaa liitteet ja lähetä ne verkossa.

Vaihtoehtoisesti voit täyttää ja tulostaa opintotuen muutosilmoituksen (OT 15). Paperihakemuksen sekä tarvittavat liitteet voit postittaa Kelaan tai toimittaa Kelan palvelupisteeseen.

Hae kesäajan tukea hyvissä ajoin. Voit saada tukea aikaisintaan hakemuksen saapumiskuukauden alusta alkaen.

Jos et voi opiskella kesällä etkä ole saanut kesätöitä, voit hakea perustoimeentulotukea Kelasta.