Vanhempien tulot

Vanhempiesi tulot voivat vaikuttaa opintotuen saamiseen ja tuen määrään.

Toisen asteen opiskelijat

 

Jos olet alle 18-vuotias tai asut vanhempasi luona, vanhempiesi tulot voivat pienentää tai korottaa opintotukesi määrää tai estää sen saamisen. Olet vanhempasi luona asuva, jos asut samassa asunnossa vanhempasi kanssa. Katso keiden tulot vaikuttavat.

Vanhempiesi tulot eivät vaikuta opintotukeesi seuraavissa tilanteissa:

 • Olet täyttänyt 18 vuotta ja asut itsenäisesti eli muualla kuin vanhempasi luona.
 • Olet naimisissa.
 • Olet alaikäisen lapsen huoltaja.

Vanhempien tulot eivät pienennä opintorahan perusmäärää ja asumislisää tai estä niiden saamista muualla kuin vanhempansa luona asuvilla opiskelijoilla. Jos olet itsenäisesti asuva alle 18-vuotias etkä vielä saa opintotukea, hae opintotukea.

Vanhempien tulot vaikuttavat itsenäisesti asuvilla opiskelijoilla kuitenkin seuraaviin asioihin:

 • alle 18-vuotiailla opintorahan oppimateriaalilisän saamiseen
 • 17-vuotiailla opintorahan perusmäärän korottamiseen
 • alle 17-vuotiailla opintolainan valtiontakauksen saamiseen.

Huomaa kuitenkin, että kaikki toisen asteen opiskelijat eivät voi saada opintorahan oppimateriaalilisää. Et voi saada oppimateriaalilisää esimerkiksi silloin, kun sinulla on oikeus maksuttomaan koulutukseen. Lue lisää oppimateriaalilisästä.

Alla olevissa taulukoissa on kuvattu, miten vanhempien tulot vaikuttavat opintotukeen. Taulukoissa ei ole otettu huomioon opintotuen asumislisää, jota voi saada vain pieni osa opiskelijoista. Asumislisään eivät vaikuta opiskelijan ikä tai hänen vanhempiensa tulot. Lue lisää opintotuen asumislisästä.

Jos olet alle 17-vuotias ja asut itsenäisesti

Vanhempien tulot, e/v Vaikutus opintotukeen
41 100 tai alle opintorahan oppimateriaalilisä ja opintolaina
41 101 − 64 400
opintolaina
64 400 tai yli ei opintotukea

Jos sinusta ei makseta lapsilisää, voit saada opintorahaa ja opintolainan valtiontakauksen. Lue myös, mitä opintotukea ja asumistukea voit saada.

Jos olet 17-vuotias ja asut itsenäisesti

Vanhempien tulot, e/v Vaikutus opintotukeen
41 100 tai alle  korotettu opintoraha, opintorahan oppimateriaalilisä ja opintolaina
yli 41 100 perusmääräinen opintoraha ja opintolaina

Jos olet täyttänyt 18 vuotta ja asut itsenäisesti

Vanhempien tulot, e/v Vaikutus opintotukeen
eivät vaikuta perusmääräinen opintoraha ja opintolaina

Jos olet alle 17-vuotias ja asut vanhempasi luona

Vanhempien tulot, e/v Vaikutus opintotukeen
41 100 tai alle opintorahan oppimateriaalilisä
yli 41 100 ei opintotukea

Jos sinusta ei makseta lapsilisää ja vanhempiesi tulot ovat alle 64 400 e/v, voit saada opintorahaa ja opintolainan valtiontakauksen. Lue myös, mitä opintotukea voit saada.

Jos olet 17-vuotias ja asut vanhempasi luona

Vanhempien tulot, e/v Vaikutus opintotukeen
41 100 tai alle korotettu opintoraha, opintorahan oppimateriaalilisä ja opintolaina
41 101 − 44 069 perusmääräinen opintoraha ja opintolaina
44 070 − 64 399 alennettu opintoraha ja opintolaina
64 400 tai yli ei opintotukea

Jos olet 18–19-vuotias ja asut vanhempasi luona

Vanhempien tulot, e/v Vaikutus opintotukeen
41 100 tai alle korotettu opintoraha, opintorahan oppimateriaalilisä ja opintolaina
41 101 − 44 069 perusmääräinen opintoraha ja opintolaina
44 070 − 64 399 alennettu opintoraha ja opintolaina
64 400 tai yli opintolaina, ei opintorahaa

Jos olet täyttänyt 20 vuotta ja asut vanhempasi luona

Vanhempien tulot, e/v Vaikutus opintotukeen
41 100 tai alle korotettu opintoraha ja opintolaina
yli 41 100 perusmääräinen opintoraha ja opintolaina

Opintorahaa ja asumislisää ei myönnetä, jos sen määrä tai niiden yhteenlaskettu määrä jäisi pienemmäksi kuin 8,40 e/kk. Jos olet alle 18-vuotias ja asut vanhempasi luona etkä saa opintorahaa, et voi saada myöskään opintolainan valtiontakausta.

Korkeakouluopiskelijat

Saat korotettua opintorahaa, jos

 • olet 17-vuotias tai asut vanhempasi luona ja
 • vanhempiesi tulot ovat enintään 41 100 e/v.

Vanhempiesi tulot eivät voi pienentää opintorahasi määrää eivätkä estää sen saamista. Ne eivät vaikuta opintolainan valtiontakaukseen eivätkä opintotuen asumislisään. Asumislisää voivat saada vain ulkomailla tai Ahvenanmaalla opiskelevat vuokralla asuvat. Korkeakouluopiskelija ei voi saada opintorahan oppimateriaalilisää.

Pitääkö tulot ilmoittaa?

Kela saa tiedon vanhempiesi tuloista Verohallinnolta, joten sinun ei tarvitse ilmoittaa niitä Kelalle. Kela ottaa huomioon vanhempiesi tulot viimeksi vahvistetun verotuksen perusteella. Esimerkiksi vuonna 2021 Kela ottaa huomioon vanhempiesi tulot vuodelta 2019.

Kela tarkistaa vuosittain opintotukesi määrän automaattisesti oikeaksi Verohallinnolta saamiensa verotustietojen perusteella. Uudet verotustiedot otetaan käyttöön vuoden alussa, esimerkiksi vuoden 2020 verotustietoja käytetään vuoden 2022 tammikuusta alkaen.

Jos vanhempiesi yhteenlasketut tulot ovat nykyään vähintään 20 % pienemmät kuin viimeksi vahvistetussa verotuksessa, voit saada opintotuen niiden perusteella. Toimi silloin näin:

 1. Selvitä opintotukihakemuksessa tai muutosilmoituksessa tulojen pienentymisen syy.
 2. Liitä mukaan todistukset kummankin vanhempasi nykyisistä tuloista. Selvitämme tulot yleensä tulevan 12 kuukauden ajalta.
  • Kela saa 1.1.2019 alkaen tiedot palkkatuloista tulorekisteristä. Kela hyödyntää näitä tietoja hakemusten käsittelyssä. Tarvittaessa sinulta pyydetään lisätietoja.
 3. Jos vanhempasi on YEL- tai MYEL-vakuutettu, nykyisistä yritystuloista ei tarvita todistuksia. Käytämme tällöin YEL- tai MYEL-työtulon määrää.

Jos vanhempiesi tulot ovat nykyään suuremmat, sinun ei tarvitse ilmoittaa siitä Kelalle.

Mitkä tulot vaikuttavat opintotukeen?

Opintotukeen vaikuttavat vanhempiesi

Vuoden 2018 ja aiempien vuosien opintotuessa vanhempien tulot huomioitiin puhtaina ansio- ja pääomatuloina. Puhdas tulo lasketaan vähentämällä bruttotuloista luonnolliset vähennykset, esimerkiksi tulonhankkimisvähennys.

Saat lisätietoja Verohallinnosta.

Keiden tulot vaikuttavat?

Opintotukeen vaikuttavat

 • biologisten vanhempiesi tulot tai
 • adoptiovanhempiesi tulot.

Sijaisvanhempien tai esimerkiksi isovanhempien tulot eivät vaikuta opintotukeen.

Jos vanhempasi ovat eronneet tai asuvat pysyvästi erillään parisuhteen päättymisen vuoksi, Kela ottaa huomioon sen vanhemman tulot, jonka luona asut tai asuit viimeksi. Jos olet viimeksi asunut molempien vanhempiesi luona, Kela ottaa huomioon kummankin vanhempasi tulot.

Jos olet alle 18-vuotias ja asut toisen vanhempasi ja tämän uuden aviopuolison luona, myös uuden aviopuolison tulot vaikuttavat opintotukeesi. Vanhemman uuden avopuolison tulot eivät vaikuta opintotukeesi.

Lue lisää