Vanhempien tulot

Vanhempiesi tulot voivat vaikuttaa opintotuen saamiseen ja tuen määrään. Voit tarkistaa opintotuen laskurilla, voitko saada opintotukea ja kuinka paljon.

Toisen asteen opiskelijat

Jos olet alle 18-vuotias tai asut vanhempasi luona, vanhempiesi tulot voivat pienentää tai korottaa opintotukesi määrää tai estää sen saamisen. Olet vanhempasi luona asuva, jos asut samassa asunnossa vanhempasi kanssa. Katso keiden tulot vaikuttavat.

Vanhempiesi tulot eivät vaikuta opintotukeesi seuraavissa tilanteissa:

 • Olet täyttänyt 18 vuotta ja asut itsenäisesti eli muualla kuin vanhempasi luona.
 • Olet naimisissa.
 • Olet alaikäisen lapsen huoltaja.

Vanhempien tulot vaikuttavat opintotuen asumislisään alle 18-vuotiailla. Asumislisää voivat saada vain

 • ulkomailla tai Ahvenanmaalla opiskelevat vuokralla asuvat
 • Suomessa kansanopiston, liikunnan koulutuskeskuksen tai Saamelaisalueen koulutuskeskuksen maksullisella linjalla opiskelevat, jotka asuvat opiston asuntolassa.

Vanhempien tulojen vaikutus muuttuu 1.8.2019 alkaen. Vanhempien tulot eivät enää sen jälkeen pienennä opintorahan perusmäärä ja asumislisää tai estä niiden saamista muualla kuin vanhempansa luona asuvilla opiskelijoilla. Jos et nyt voi saada opintorahaa tai muuta opintotukea vanhempien tulojen vuoksi ja jos olet itsenäisesti asuva alle 18-vuotias, hae opintotukea kevät-kesällä 2019. Voit hakea opintotukea jo aiemmin, jos täytät 18 vuotta kevätlukukauden aikana.

Seuraavassa kerrotut tulorajat ja muut myöntämissäännöt koskevat ajalle 1.1.2019 – 31.7.2019 myönnettävää opintotukea.

Jos olet alle 17-vuotias ja asut itsenäisesti

Vanhempien tulot, e/v
Vaikutus opintotukeen
alle 64 400
perusmääräinen opintolaina
64 400 tai yli ei opintotukea

Jos olet alle 17-vuotias, et voi saada opintorahaa, koska sinusta maksetaan lapsilisää. Jos asut vanhempasi luona, et voi saada myöskään opintolainaa.

Jos olet 17-vuotias ja asut itsenäisesti
Vanhempien tulot, e/v Vaikutus opintotukeen
41 100 tai alle  korotettu opintoraha ja perusmääräinen opintolaina
41 101 − 44 069 perusmääräinen opintotuki
44 070 − 64 399 alennettu opintoraha ja perusmääräinen opintolaina (eräin poikkeuksin)
64 400 tai yli ei opintotukea
Jos olet 17-vuotias ja asut vanhempasi luona
Vanhempien tulot, e/v Vaikutus opintotukeen
41 100 tai alle  korotettu opintoraha ja perusmääräinen opintolaina
41 101 − 44 069 perusmääräinen opintoraha ja opintolaina
44 070 − 64 399 alennettu opintoraha ja perusmääräinen opintolaina (eräin poikkeuksin)
64 400 tai yli ei opintotukea
Jos olet 18–19-vuotias ja asut vanhempasi luona
Vanhempien tulot, e/v Vaikutus opintotukeen
41 100 tai alle korotettu opintoraha ja perusmääräinen opintolaina
41 101 − 44 069 perusmääräinen opintoraha ja opintolaina
44 070 − 64 399 alennettu opintoraha ja perusmääräinen opintolaina (eräin poikkeuksin)
64 400 tai yli ei opintorahaa, perusmääräinen opintolaina
Jos olet täyttänyt 20 vuotta ja asut vanhempasi luona
Vanhempien tulot, e/v Vaikutus opintotukeen
41 100 tai alle korotettu opintoraha ja perusmääräinen opintolaina
yli 41 100 perusmääräinen opintoraha ja opintolaina

Opintorahaa ja asumislisää ei myönnetä, jos sen määrä tai niiden yhteenlaskettu määrä jäisi pienemmäksi kuin 8,40 e/kk.

Korkeakouluopiskelijat

Saat korotettua opintorahaa, jos

 • olet 17-vuotias tai asut vanhempasi luona ja
 • vanhempiesi tulot ovat enintään 41 100 e/v.

Vanhempiesi tulot eivät voi pienentää opintorahasi määrää eivätkä estää sen saamista. Ne eivät vaikuta opintolainan lainatakaukseen eivätkä opintotuen asumislisään. Asumislisää voivat saada vain ulkomailla tai Ahvenanmaalla opiskelevat vuokralla asuvat.

Pitääkö tulot ilmoittaa?

Kela saa tiedon vanhempiesi tuloista Verohallinnolta, joten sinun ei tarvitse ilmoittaa niitä Kelalle. Kela ottaa huomioon vanhempiesi tulot viimeksi vahvistetun verotuksen perusteella. Esimerkiksi vuonna 2019 Kela ottaa huomioon vanhempiesi tulot vuodelta 2017.

Kela tarkistaa vuosittain opintotukesi määrän automaattisesti oikeaksi Verohallinnolta saamiensa verotustietojen perusteella. Uudet verotustiedot otetaan käyttöön vuoden alussa, esimerkiksi vuoden 2018 verotustiedot vuoden 2020 tammikuussa.

Jos vanhempiesi yhteenlasketut tulot ovat nykyään vähintään 20 % pienemmät kuin viimeksi vahvistetussa verotuksessa, voit saada opintotuen niiden perusteella. Toimi silloin näin:

 1. Selvitä opintotukihakemuksessa tai muutosilmoituksessa tulojen pienentymisen syy.
 2. Liitä mukaan todistukset kummankin vanhempasi nykyisistä tuloista. Selvitämme tulot yleensä tulevan 12 kuukauden ajalta.
  • Kela saa 1.1.2019 alkaen tiedot palkkatuloista tulorekisteristä. Kela hyödyntää näitä tietoja hakemusten käsittelyssä. Tarvittaessa sinulta pyydetään lisätietoja.
 3. Jos vanhempasi on YEL- tai MYEL-vakuutettu, nykyisistä yritystuloista ei tarvita todistuksia. Käytämme tällöin YEL- tai MYEL-työtulon määrää.

Jos vanhempiesi tulot ovat nykyään suuremmat kuin edellisvuonna, sinun ei tarvitse ilmoittaa siitä Kelalle.

Mitkä tulot vaikuttavat opintotukeen?

Opintotukeen vaikuttavat vanhempiesi

Vuoden 2018 ja aiempien vuosien opintotuessa vanhempien tulot huomioitiin puhtaina ansio- ja pääomatuloina. Puhdas tulo lasketaan vähentämällä bruttotuloista luonnolliset vähennykset, esimerkiksi tulonhankkimisvähennys.

Saat lisätietoja Verohallinnosta.

Keiden tulot vaikuttavat?

Opintotukeen vaikuttavat

 • biologisten vanhempiesi tulot tai
 • adoptiovanhempiesi tulot.

Sijaisvanhempien tai esimerkiksi isovanhempien tulot eivät vaikuta opintotukeen.

Jos vanhempasi ovat eronneet tai asuvat pysyvästi erillään välien rikkoutumisen vuoksi, Kela ottaa huomioon sen vanhemman tulot, jonka luona asut tai asuit viimeksi. Jos olet viimeksi asunut molempien vanhempiesi luona, Kela ottaa huomioon kummankin vanhempasi tulot.

Jos olet alle 18-vuotias ja asut toisen vanhempasi ja tämän uuden aviopuolison luona, myös uuden aviopuolison tulot vaikuttavat opintotukeesi. Vanhemman uuden avopuolison tulot eivät vaikuta opintotukeesi.

Lue lisää