Vanhempien tulot

Vanhempiesi tulot voivat vaikuttaa opintotuen saamiseen ja tuen määrään. Voit tarkistaa opintotuen laskurilla, voitko saada opintotukea ja kuinka paljon.

Toisen asteen opiskelijat

Jos olet alle 18-vuotias tai asut vanhempasi luona, vanhempiesi tulot voivat pienentää tai korottaa opintotukesi määrää tai estää sen saamisen. Olet vanhempasi luona asuva, jos asut samassa asunnossa vanhempasi kanssa. Katso keiden tulot vaikuttavat.

Vanhempiesi tulot eivät vaikuta opintotukeesi seuraavissa tilanteissa:

 • Olet täyttänyt 18 vuotta ja asut itsenäisesti eli muualla kuin vanhempasi luona.
 • Olet naimisissa.
 • Olet alaikäisen lapsen huoltaja.

Vanhempien tulot vaikuttavat opintotuen asumislisään alle 18-vuotiailla. Asumislisää voivat saada vain

 • ulkomailla tai Ahvenanmaalla opiskelevat vuokralla asuvat
 • Suomessa kansanopiston, liikunnan koulutuskeskuksen tai Saamelaisalueen koulutuskeskuksen maksullisella linjalla opiskelevat, jotka asuvat opiston asuntolassa.
Jos olet alle 17-vuotias ja asut itsenäisesti

Vanhempien tulot, e/v
Vaikutus opintotukeen
alle 61 000
perusmääräinen opintolaina
61 000 tai yli ei opintotukea

Jos olet alle 17-vuotias, et voi saada opintorahaa, koska sinusta maksetaan lapsilisää. Jos asut vanhempasi luona, et voi saada myöskään opintolainaa.

Jos olet 17-vuotias ja asut itsenäisesti
Vanhempien tulot, e/v Vaikutus opintotukeen
39 000 tai alle  korotettu opintoraha ja perusmääräinen opintolaina
39 001−41 809  perusmääräinen opintotuki
41 810−60 999 alennettu opintoraha ja perusmääräinen opintolaina (eräin poikkeuksin)
61 000 tai yli ei opintotukea
Jos olet 17-vuotias ja asut vanhempasi luona
Vanhempien tulot, e/v Vaikutus opintotukeen
39 000 tai alle  korotettu opintoraha ja perusmääräinen opintolaina
39 001−41 809 perusmääräinen opintoraha ja opintolaina
41 810−60 999 alennettu opintoraha ja perusmääräinen opintolaina (eräin poikkeuksin)
61 000 tai yli ei opintotukea

 

Jos olet 18–19-vuotias ja asut vanhempasi luona
Vanhempien tulot, e/v Vaikutus opintotukeen
39 000 tai alle korotettu opintoraha ja perusmääräinen opintolaina
39 001−41 809 perusmääräinen opintoraha ja opintolaina
41 810−60 999 alennettu opintoraha ja perusmääräinen opintolaina (eräin poikkeuksin)
61 000 tai yli ei opintorahaa, perusmääräinen opintolaina
Jos olet täyttänyt 20 vuotta ja asut vanhempasi luona

Vanhempien tulot, e/v
Vaikutus opintotukeen
39 000 tai alle korotettu opintoraha ja perusmääräinen opintolaina
yli 39 000 perusmääräinen opintoraha ja opintolaina

Opintorahaa ja asumislisää ei myönnetä, jos sen määrä tai niiden yhteenlaskettu määrä jäisi pienemmäksi kuin 8,40 e/kk.

Korkeakouluopiskelijat

Saat korotettua opintorahaa, jos

 • olet 17-vuotias tai asut vanhempasi luona ja
 • vanhempiesi tulot ovat enintään 39 000 e/v.

Vanhempiesi tulot eivät voi pienentää opintorahasi määrää eivätkä estää sen saamista. Ne eivät vaikuta opintolainan lainatakaukseen eivätkä opintotuen asumislisään. Asumislisää voivat saada vain ulkomailla tai Ahvenanmaalla opiskelevat vuokralla asuvat.

Pitääkö tulot ilmoittaa?

Kela saa tiedon vanhempiesi tuloista Verohallinnolta, joten sinun ei tarvitse ilmoittaa niitä Kelalle. Kela ottaa huomioon vanhempiesi tulot viimeksi vahvistetun verotuksen perusteella. Esimerkiksi vuonna 2018 Kela ottaa huomioon vanhempiesi tulot vuodelta 2016.

Kela tarkistaa vuosittain opintotukesi määrän automaattisesti oikeaksi Verohallinnolta saamiensa verotustietojen perusteella. Uudet verotustiedot otetaan käyttöön vuoden alussa, esimerkiksi vuoden 2017 verotustiedot vuoden 2019 tammikuussa.

Jos vanhempiesi tulot ovat nykyään vähintään 20 % pienemmät kuin viimeksi vahvistetussa verotuksessa, voit saada opintotuen niiden perusteella. Toimi silloin näin:

 1. Selvitä opintotukihakemuksessa tai muutosilmoituksessa tulojen pienentymisen syy.
 2. Liitä mukaan todistukset kummankin vanhempasi nykyisistä tuloista.
 3. Jos vanhempasi on YEL- tai MYEL-vakuutettu, nykyisistä yritystuloista ei tarvita todistuksia.

Jos vanhempiesi tulot ovat nykyään suuremmat kuin edellisvuonna, sinun ei tarvitse ilmoittaa siitä Kelalle.

Mitkä tulot vaikuttavat opintotukeen?

Opintotukeen vaikuttavat vanhempiesi

 • tuloverolain mukaiset puhtaat ansio- ja pääomatulot. Puhdas tulo lasketaan vähentämällä bruttotuloista luonnolliset vähennykset, esimerkiksi tulonhankkimisvähennys.
 • ulkomailta saadut tulot, jos vastaavat tulot olisivat Suomessa veronalaisia. Ilmoita vanhempiesi ulkomailta saadut tulot opintotukihakemuksessa tai muutosilmoituksessa.

Saat lisätietoja Verohallinnosta.

Keiden tulot vaikuttavat?

Opintotukeen vaikuttavat

 • biologisten vanhempiesi tulot tai
 • adoptiovanhempiesi tulot.

Sijaisvanhempien tai esimerkiksi isovanhempien tulot eivät vaikuta opintotukeen.

Jos vanhempasi ovat eronneet tai asuvat pysyvästi erillään välien rikkoutumisen vuoksi, Kela ottaa huomioon sen vanhemman tulot, jonka luona asut tai asuit viimeksi. Jos olet viimeksi asunut molempien vanhempiesi luona, Kela ottaa huomioon kummankin vanhempasi tulot.

Jos olet alle 18-vuotias ja asut toisen vanhempasi ja tämän uuden aviopuolison luona, myös uuden aviopuolison tulot vaikuttavat opintotukeesi. Vanhemman uuden avopuolison tulot eivät vaikuta opintotukeesi.

Lue lisää