Rätt att diskutera med en kundrådgivare om utkomststöd | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Möjlighet att diskutera med en kundrådgivare på FPA

Om du eller din familj behöver få diskutera någon fråga som har att göra med det grundläggande utkomststödet kan du ringa FPA:s servicenummer 020 692 227 eller vända dig till något av FPA:s serviceställen.

Du har rätt att diskutera ditt utkomststödsärende med en FPA-anställd inom sju vardagar från det att du gjort en begäran om detta till FPA. Vid behov kan kundrådgivaren boka en tid åt dig. Du kan också själv boka tid för kundservice. Läs mer om tidbokning.

Möjlighet till gemensamt möte med FPA och välfärdsområdet

FPA och välfärdsområdet kan också ordna ett gemensamt möte med dig. Du kan också själv begära ett gemensamt möte. Du kan göra detta genom att ringa vårt servicenummer 020 692 227, besöka ett av våra serviceställen eller kontakta socialservicen i ditt välfärdsområde.