Så här sköter du ärenden som gäller indrivning | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Så här sköter du ärenden som gäller indrivning

I e-tjänsten MittFPA kan du sköta nästan alla dina ärenden som gäller indrivning. Läs anvisningar på följande sidor

Du kan också sköta ärenden som gäller indrivning genom att ringa till FPA:s indrivningscenter eller genom att skicka ett meddelande i MittFPA.

Du kan kontrollera det skuldbelopp som återstår och betalningsuppgifterna i MittFPA på första sidan under Indrivningsärenden - Se uppgifter om indrivningen.

Om du vill föreslå en betalningsplan

Så här kan du föreslå en plan för betalning av skulden:

 1. Välj på första sidan i MittFPA Indrivningsärenden och sedan Se uppgifter om indrivningen. Där ser du beloppet av den skuld som ska drivas in, vilken förfallodagen är och betalningsuppgifterna för skulden. Du ser också vad som har avtalats om betalningen av skulden och i vilket skede indrivningen är.
 2. Om det är fråga om återkrav av en förmån, kan du föreslå att du betalar skulden genom avbetalning eller att skulden kvittas mot någon annan förmån som FPA betalar.
  • Om du vill föreslå avbetalning, välj Indrivningsärenden och sedan Föreslå en betalningsplan. Samtidigt ser du hurdana betalningsposter du kan föreslå.

   Alternativt kan du fylla i och skriva ut blanketten Förslag om återbetalning Y 81r (pdf). Skicka blanketten till adressen Folkpensionsanstalten, Indrivningscentret, PB 31, 00056 FPA.
  • Om du vill kvitta skulden mot någon annan förmån ska du skicka ett meddelande i MittFPA. Välj Överbetalningar och indrivningsärenden som ämne för meddelandet och Betalningsplan för återkrav av förmån som specifikation. Föreslå i meddelandet mot vilken förmån skulden ska kvittas samt det belopp som ska kvittas månatligen.
 3. Om det är fråga om borgensfordran på studielån kan du föreslå avbetalning. Välj Indrivningsärenden och därefter Föreslå en betalningsplan. Samtidigt ser du hurdana betalningsposter du kan föreslå.
 4. Om det är fråga om underhållsbidragsskuld kan du föreslå en betalningsplan genom att skicka ett meddelande i MittFPA. Välj Överbetalningar och indrivningsärenden som ämne för meddelandet.

FPA avgör om ditt förslag till betalningsplan kan godkännas.

Vanliga frågor om indrivningsärenden

Du kan betala bort skulden i snabbare takt än vad du har kommit överens om med oss i betalningsplanen. Du behöver inte separat meddela detta till FPA. När du gör extra avbetalningar ska du använda samma betalningsuppgifter som för de överenskomna avbetalningarna. Du ser betalningsuppgifterna i MittFPA.

Om du ännu inte har avtalat om en betalningsplan kan du komma överens om betalningsarrangemangen med oss också efter att du fått en betalningsuppmaning.

Om du redan tidigare har avtalat med oss om en betalningsplan och du får en betalningsuppmaning, måste du först betala de poster som förfallit till betalning. Efter det kan du fortsätta att betala av på skulden enligt den tidigare överenskomna betalningsplanen.

Om du inte kan betala de poster som förfallit till betalning, kan du föreslå en ny betalningsplan. FPA avgör om ditt förslag kan godkännas.

Om vi redan har överfört skulden till indrivning genom utsökning, kan vi inte längre avtala med dig om en betalningsplan.

Indrivningen kan endast skjutas upp för den tid du avtjänar värnplikt. Kontakta FPA:s indrivningscenter per telefon eller genom att skicka ett meddelande i MittFPA. Välj Överbetalningar och indrivningsärenden som ämne för meddelandet. Indrivningen av underhållsbidragsskuld kan inte skjutas upp ens för den tid du avtjänar värnplikt.

Om du inte kan betala hela summan senast på förfallodagen, kan du föreslå en betalningsplan för FPA.

När du har betalat skulden kan du vid behov begära ett intyg på att skulden har betalats från FPA:s indrivningscenter genom att skicka ett meddelande i MittFPA. Välj Överbetalningar och indrivningsärenden som ämne för meddelandet. Vi kan också på begäran skicka intyget direkt till kreditupplysningsbolagen.

Om du ansöker om befrielse från att betala borgensfordran på ditt studielån

Så här kan du ansöka om befrielse från att betala borgensfordran på studielån:

 1. Foga nödvändiga bilagor till ansökan. På ansökningsblanketten anges vilka bilagor FPA behöver. Bilagor som inte är i elektronisk form kan skannas in eller fotograferas.
 2. Skicka ansökan i MittFPA:
  • Spara den ifyllda ansökningsblanketten på din dator eller mobila enhet. Ansökan måste vara i pdf-format.
  • Logga in i MittFPA och gå till Gör ansökan.
  • Välj Indrivningsärenden och Borgensfordran på studielån – ansök om betalningsbefrielse.
  • Lägg till ansökan från din enhet och klicka på Skicka. När du skickar ansökan i MittFPA behöver den inte undertecknas.
  • Skicka bilagorna i MittFPA efter att du har skickat in din ansökan.
  • Du kan också skicka in ansökan per post. Underteckna ansökan och skicka den med bilagorna till adressen Folkpensionsanstalten, Indrivningscentret, PB 31, 00056 FPA.
 3. Du får ett skriftligt beslut hem till dig per post. Du kan också läsa beslutet i MittFPA.

Om du inte har möjlighet att ansöka om betalningsbefrielse i MittFPA eller på en pappersblankett, kan du också göra ansökan genom att ringa till FPA:s indrivningscenter.

FPA får uppgifter om dina löneinkomster och utbetalda förmåner från inkomstregistret. Uppgifterna används vid handläggningen av ansökan. Vid behov ber FPA om ytterligare uppgifter.

Om du ansöker om befrielse från att betala underhållsbidragsskuld

Så här kan du ansöka om befrielse från betalning av underhållsbidragsskuld:

 1. Ansök om befrielse från betalning av underhållsbidragsskuld i MittFPA. I ansökan efterfrågas alla de uppgifter som behövs. 
 2. Fotografera eller skanna bilagorna och skicka in dem i MittFPA. I ansökan anges vilka bilagor du behöver. 
 3. I MittFPA kan du se om din ansökan har avgjorts. Där visas också påminnelser ifall bilagor saknas. Du får också ett skriftligt beslut hem till dig per post.

Alternativt kan du fylla i och skriva ut blanketten Befrielse från betalning av underhållsbidragsskuld LC 1r (pdf). Skicka ansökan med bilagor till adressen Folkpensionsanstalten, Indrivningscentret, PB 31, 00056 FPA. Du kan också ansöka om betalningsbefrielse genom att ringa till Indrivningscentret

FPA får uppgifter om dina löneinkomster och utbetalda förmåner från inkomstregistret. Uppgifterna används vid handläggningen av ansökan. Vid behov ber FPA om ytterligare uppgifter.

Du kan inte göra ansökan i MittFPA om du ansöker om betalningsbefrielse retroaktivt för mer än ett år eller om du ansöker om betalningsbefrielse för en tid för vilken FPA tidigare har behandlat din ansökan om betalningsbefrielse. I sådana situationer kan du ansöka om betalningsbefrielse med blanketten Befrielse från betalning av underhållsbidragsskuld LC 1r (pdf).

Läs mer

Senast ändrad 7.2.2024