Kuka maksaa hoitosi | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Kuka maksaa hoitosi?

Voit saada hoitoa ulkomailla paikallisen asiakasmaksun hinnalla. Sinulla on oltava Kelan myöntämä hoito-oikeustodistus eli eurooppalainen sairaanhoitokortti tai ennakkolupa S2. Jos asut toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä, Kela voi myöntää sinulle hoito-oikeustodistuksen S1 (aiemmin E106 tai E121). Rekisteröi todistus asuinmaasi sairausvakuutuslaitoksessa.

Hoitoa antanut maa laskuttaa Suomelta hoidosta syntyneet kustannukset. Vaikka sinulta ei perittäisi maksua hoidosta, kustannukset laskutetaan silti Suomelta.

Kustannukset laskutetaan Suomelta yleensä sen suuruisina, mitä hoitosi todellisuudessa on maksanut. Asuinmaa voi kuitenkin laskuttaa eläkkeensaajien ja heidän perheenjäsentensä hoidosta kiinteän summan. Kiinteä summa perustuu kunkin maan keskimääräisiin terveydenhuollon kustannuksiin.

Jos vierailet tai asut Suomessa ja hoitokustannuksistasi vastaa toinen EU- tai Eta-maa,  Kela laskuttaa Suomessa syntyneet kustannukset maalta, joka on myöntänyt sinulle eurooppalaisen sairaanhoitokortin tai hoito-oikeustodistuksen S1 (aiemmin E106 tai E121). Hoidon kustannukset laskutetaan näiden maiden välillä jälkikäteen. Suomessa Kela hallinnoi laskutusta ja maksamista. Kela maksaa kustannukset valtion varoista. 

Suomi on sopinut Pohjoismaiden sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin kanssa, että kustannukset laskutetaan ainoastaan silloin, jos asiakas on saanut hoitoa ennakkoluvan (eli hoito-oikeustodistuksen E112 tai S2) perusteella.

Esimerkkejä ulkomailla annetun hoidon todellisista kustannuksista

Vatsatauti lomamatkalla

Mia sairastuu vatsatautiin lomamatkallaan Puolassa. Mia käy lääkärin vastaanotolla paikallisella julkisen terveydenhuollon terveysasemalla. Hän esittää Suomen myöntämän eurooppalaisen sairaanhoitokortin ja maksaa hoidosta vain paikallisen asiakasmaksun eli 50 euroa. Hoidon todelliset kustannukset ovat kuitenkin 700 euroa, joten Puola laskuttaa Suomelta loput eli 650 euroa.

Saksassa asuvan suomalaisen eläkeläisen hoito

Diabetesta sairastava Martti asuu Saksassa ja saa eläkettä Suomesta. Hän on rekisteröinyt Kelan myöntämän hoito-oikeustodistuksen (S1 tai E121) paikallisessa sairauskassassa. Martti käy säännöllisesti lääkärin vastaanotolla ja laboratoriotutkimuksissa. Hän maksaa yhdestä hoitokerrasta paikallisen asiakasmaksun eli 15 euroa. Hoitokäynnin todelliset kustannukset ovat 500 euroa. Saksa laskuttaa Suomelta loput eli 485 euroa.

Hoitoon Viroon

Margit haluaa saada hoitoa Virossa. Hän on saanut Kelasta ennakkoluvan (S2). Koska Margitilla on ennakkolupa, hän maksaa Virossa saamastaan hoidosta vain paikallisen asiakasmaksun eli 35 euroa. Hoidon todelliset kustannukset ovat 13 000 euroa. Viro laskuttaa Kelasta loput eli 12 965 euroa. Kela laskuttaa kustannukset Margitin hyvinvointialueelta.

Esimerkkejä ulkomailla annetun hoidon laskuttamisesta kiinteän summan mukaan

Espanjassa asuvan suomalaisen eläkeläisen keuhkoputkentulehdus

Mikko asuu Espanjassa ja saa eläkettä Suomesta. Hän on rekisteröinyt Kelan myöntämän hoito-oikeustodistuksen S1 (aiemmin E121) paikallisessa sairauskassassa. Hän hakeutuu terveysasemalle pitkittyneen yskän vuoksi. Hänellä todetaan keuhkoputkentulehdus. Asiakasmaksua ei peritä, koska kyseisellä alueella niitä ei peritä eläkkeensaajilta.

Vuoden aikana Mikko ei tarvitse Espanjassa muita lääkäripalveluja. Koska Espanja laskuttaa Suomelta eläkkeensaajien sairaanhoidosta kuukausittaisen kertasumman (295,56 €/kk vuonna 2015), lääkärin vastaanottopalkkiota ja lääkkeiden kustannuksia ei laskuteta erikseen. Tilapäiset, Suomessa vietetyt ajanjaksot (esimerkiksi kesäloma) eivät katkaise laskutusjaksoa.

Esimerkkejä Suomessa annetun hoidon todellisista kustannuksista

Ranskalainen tapaturmassa Suomessa

Maud viettää juhannusta Suomessa ja saa syvän haavan käteensä. Päivystyksessä Maud esittää Ranskan myöntämän eurooppalaisen sairaanhoitokortin ja kertoo osoitteensa Ranskassa. Hänelle lähetetään kotiin lasku asiakasmaksusta (40 euroa). Hoidon todelliset kustannukset ovat 1400 euroa. Hoitoa antanut julkisen terveydenhuollon yksikkö laskuttaa loput Kelalta (1360 euroa). Kela maksaa kustannuksista julkiselle terveydenhuollolle valtion korvauksen. Kustannukset laskutetaan Ranskalta.

Maud hakee Kelasta korvausta matkakustannuksista lomakkeella SV4 ja lääkeostoista lomakkeella SV 178. Liitteeksi hän toimittaa kopion eurooppalaisesta sairaanhoitokortistaan. Kela maksaa hänelle sairausvakuutuslain mukaiset korvaukset matkojen ja lääkkeiden kustannuksista. Kela laskuttaa Maudille maksetut korvaukset Ranskalta.

Ruotsalainen leikataan Suomessa

Ruotsissa asuva Madeleine saa hoitoa Vaasan keskussairaalassa. Hänellä on Ruotsin myöntämä ennakkolupa (E112 tai S2). Madeleinelta laskutetaan asiakasmaksu eli 60 euroa. Hoidon kustannukset ovat 10 000 euroa. Julkinen terveydenhuolto laskuttaa loput Kelalta (9940 euroa). Kela maksaa kustannuksista valtion korvauksen Pohjanmaan hyvinvointialueelle. Kustannukset laskutetaan Ruotsilta.

Esimerkkejä Suomessa annetun hoidon laskuttamisesta kiinteän summan mukaan

Suomessa asuvan virolaisen eläkeläisen lääkärikäynnit

Virolainen 67-vuotias Kaidi asuu Suomessa, mutta saa edelleen eläkettä Virosta. Hän on rekisteröinyt Kelassa Viron myöntämän hoito-oikeustodistuksen (E121 tai S1). Kaidi tarvitsee kuukausittain säännöllistä hoitoa ja laboratoriotutkimuksia kohonneen verenpaineen ja astman vuoksi. Hän maksaa julkisessa terveydenhuollossa annetusta hoidosta paikallisen asiakasmaksun. Hän saa sairauksiensa hoitoon määrätyistä lääkkeistä suorakorvauksen apteekissa. Suomi laskuttaa Virolta Kaidin sairaanhoidosta kuukausittaisen kertasumman Suomessa asuttujen kuukausien ajalta.

Sivu päivitetty 4.3.2024