Omavalvonta | Tietoa Kelasta | KelaSiirry sisältöön

Kelan kuntoutuspalveluiden ja korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollon omavalvonta

Kelalla on velvollisuus itse valvoa järjestämiensä kuntoutuspalveluiden ja korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollon palveluiden toteutumista sosiaali- ja terveydenhuollon valvontalain mukaisesti. Omavalvonnalla varmistetaan, että asiakkaat saavat heille kuuluvat palvelut yhdenvertaisesti ja että ne ovat laadukkaita ja turvallisia.

Omavalvontaohjelmien avulla Kela arvioi omaa toimintaansa jatkuvasti sekä kehittää toimintaansa asiakaslähtöisesti ja suunnitelmallisesti. Omavalvonnan avulla Kela pyrki varautumaan riskeihin sekä havaitsemaan mahdollisia puutteita toiminnassaan, korjaamaan niitä tehokkaasti ja ehkäisemään niitä jo ennalta.

Kela hankkii suurimman osan kuntoutuspalveluista kilpailutuksen kautta yksityisiltä palveluntuottajilta. Kuntoutuspsykoterapian ja harkinnanvaraisen neuropsykologisen kuntoutuksen palveluntuottajaksi voi hakeutua, jos täyttää pätevyysvaatimukset. Korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuoltopalvelut tuottaa Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS).

Yhteistyö palveluntuottajien kanssa sekä palveluntuottajien laatimat omavalvontaohjelmat ja palveluyksikkökohtaiset omavalvontasuunnitelmat ovat osa Kelan omavalvontaa.

Kela julkaisee raportit omavalvontaohjelmista neljän kuukauden välein.

Anna palautetta omavalvonnasta

Kela myös seuraa omavalvontansa toteutumista palautteen perusteella. Palautetta voivat antaa palveluja saavat asiakkaat ja heidän omaisensa. Voit antaa yleistä palautetta Kelan omavalvontaohjelmista palautelomakkeella.

Huomioi, että palautelomaketta ei voi käyttää henkilökohtaisten Kela-asioiden hoitamiseen. Henkilökohtaisissa asioissa käytä Kelan verkkoasiointipalvelua tai ole yhteydessä suoraan Kelan asiakaspalveluun.

Jos palaute koskee kuntoutuksen tai korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollon palveluja, anna palautteesi ensisijaisesti suoraan palveluntuottajalle, jolta saat kuntoutusta tai hoitoa. Voit antaa palautetta kuntoutuksestasi myös OmaKelassa, puhelinpalvelussa tai palvelupisteessä.

Potilasasiavastaavat hyvinvointialueilla

Jokaisella hyvinvointialueella toimii potilasasiavastaava, jonka tehtävänä on neuvoa ja ohjata terveydenhuollon asiakkaita ja heidän läheisiään asiakkaan oikeuksiin ja asemaan liittyvissä asioissa. Hyvinvointialueiden potilasasiavastaavat palvelevat myös yksityisen terveydenhuollon asiakkaita.

Koska Kela järjestää korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuoltopalvelut ja kuntoutuksen palveluja, se myös tiedottaa potilasasiavastaavien toiminnasta ja yhteystiedoista.

Yhteystiedot

 

Helsingin kaupunki ja Ahvenanmaa eivät muodosta hyvinvointialueita, vaan huolehtivat alueellaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä. 

Lue lisää

 

Sivu päivitetty 8.4.2024