Pikaopas sairausajan etuuksiin | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Pikaopas sairausajan etuuksiin

Kela korvaa sairauden aiheuttamia kuluja ja ansionmenetystä. Tästä pikaoppaasta näet, miten Kela tukee toimeentuloa sairauden aikana ja mitä tukea voit saada työkyvyn ylläpitämiseksi ja parantamiseksi.

Jos sairastut

Sairauspäiväraha

Kela maksaa sairauden ajalta sairauspäivärahaa. Sitä maksetaan yleensä sen jälkeen, kun olet ollut sairaana yli 10 päivää.

Käy lääkärissä

Sairauspäivärahaa varten tarvitset lääkärintodistuksen. Jos lääkäri arvioi, että työkyvyttömyytesi kestää yli 10 arkipäivää, voit saada sairauspäivärahaa. Jos olet työsuhteessa, työnantaja yleensä hakee sairauspäivärahan, jos se maksaa sinulle palkkaa sairauspoissaolon ajalta.

Osasairauspäiväraha

Osasairauspäiväraha voi tukea työhön paluuta ja työelämässä pysymistä. Sovi työnantajasi kanssa osa-aikaisesta työnteosta. Kela maksaa tältä ajalta osasairauspäivärahaa.

Kokeile osa-aikatöitä

Ole yhteydessä työnantajaasi ja työterveyshuoltoon, jotta voitte sopia osa-aikaisesta työstä.

Tutustu vammaistukeen

Jos toimintakykysi on heikentynyt sairauden tai vamman vuoksi vähintään vuoden ajan, selvitä oikeutesi vammaistukeen. Sen tarkoitus on tukea sairaan tai vammaisen henkilön jokapäiväistä elämää, työtä ja opiskelua.
 

30 päivää

Työnantaja ilmoittaa työterveyshuoltoon

Työnantaja ilmoittaa poissaolostasi työterveyshuoltoon, kun sairauspoissaolosi on kestänyt yli 30 päivää. Voitte yhdessä miettiä työhön paluuta tukevia järjestelyitä, esimerkiksi muutoksia työajoissa tai tehtävissä.

Hae sairauspäivärahaa 2 kuukauden kuluessa

Hae sairauspäivärahaa 2 kuukauden kuluessa työkyvyttömyyden alkamisesta ja osasairauspäivärahaa 2 kuukauden kuluessa siitä päivästä, jona aloitit osa-aikatyön. Yleensä työnantaja hakee sairauspäivärahan, jos se maksaa sinulle palkkaa sairauspoissaolon ajalta.
Hae sairauspäivärahaa verkossa.

60 päivärahapäivää

Kela selvittää kuntoutuksen tarpeen

Kelan on selvitettävä kuntoutustarpeesi viimeistään silloin, kun sairauspäivärahapäiviä on kertynyt yli 60. Kelasta otetaan sinuun tarvittaessa yhteyttä.

Kela selvittää kuntoutustarvettasi myös ennen 150 ja 230 sairauspäivärahapäivää. Kelasta otetaan sinuun tarvittaessa yhteyttä.

90 päivärahapäivää

Toimita työterveyshuollon lausunto Kelaan

Viimeistään silloin, kun olet saanut sairauspäivärahaa 90 arkipäivää, työterveyshuollon lääkärisi arvioi yhdessä työnantajasi kanssa mahdollisuutesi jatkaa työssä sairaudestasi huolimatta. Työterveyslääkärin lausunto on sairauspäivärahan maksamisen edellytys 90 päivärahapäivän jälkeen. Sinun on itse toimitettava lausunto Kelaan.

150 päivärahapäivää

Selvitä mahdollisuutesi kuntoutukseen viimeistään nyt

Kun olet saanut sairauspäivärahaa 150 päivää, saat Kelasta kirjeen, jossa kerrotaan kuntoutusmahdollisuuksista. Jos kuntoutus on sinulle ajankohtainen, hae kuntoutusta Kelasta tai työeläkelaitoksestasi. Tarvitset kuntoutusta varten kirjoitetun B-lääkärinlausunnon.

300 päivärahapäivää

Sairauspäivärahan maksu päättyy

Sairauspäivärahaa maksetaan enintään 300 arkipäivää. Voit saada sairauspäivärahaa uudelleen saman sairauden perusteella vasta, kun olet ollut yhtäjaksoisesti työkykyinen vuoden ajan.

Sairauspäivärahan lisäpäivät

Jos olet saanut sairauspäivärahaa enimmäisajan, palannut työhösi ja työskennellyt yhtäjaksoisesti yli 30 päivää, voit saada sairauspäivärahaa 50 lisäpäivältä, jos sairastutkin uudelleen samaan sairauteen.

Mitä sairauspäivärahan jälkeen?

Jos työkyvyttömyytesi jatkuu, voit hakea työkyvyttömyyseläkettä. Sitä voi maksaa työeläkelaitos, Kela tai molemmat. Jos eläkepäätöksesi viipyy etkä voi saada sairauspäivärahaa, ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon. Huomaa, että sitä ei voi tehdä takautuvasti.

Sivu päivitetty 9.10.2023