Statlig ersättning till Studenternas hälsovårdsstiftelse | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Statlig ersättning till Studenternas hälsovårdsstiftelse

Studenternas hälsovårdsstiftelse erbjuder hälsovårdstjänster för universitets- och högskolestuderande som avlägger grundexamen. I vissa situationer ersätter FPA kostnader av statens medel till Studenternas hälsovårdsstiftelse.

FPA betalar statlig ersättning till Studenternas hälsovårdsstiftelse när den har tillhandahållit vård åt en universitets- eller högskolestuderande vars sjukvårdskostnader ett annat EU- eller EES-land, Schweiz, Storbritannien eller Nordirland ansvarar för. 

Studenternas hälsovårdsstiftelse måste till ansökan om statlig ersättning foga en kopia av det intyg över rätt till vård som den studerande har visat upp. Ett intyg över rätt till vård kan vara

Om det är ett annat EU- eller EES-land eller Schweiz som ansvarar för den studerandes sjukvårdskostnader, fakturerar FPA staten i fråga för de ersättningar som FPA betalat.

Kostnader som ersätts och ersättningens belopp

Studenternas hälsovårdsstiftelse får statlig ersättning för de kostnader som orsakats av ordnande av hälso- och sjukvård för en studerande. Kostnaderna ska basera sig på produktifiering eller det produktpris med hjälp av vilket Studenternas hälsovårdsstiftelse följer upp sin verksamhet.

FPA ersätter kostnader endast för den hälso- och sjukvård som har getts. FPA ersätter inte kostnader som orsakats av en mottagningstid som inte blivit använd eller inte annullerats.

Handläggningen av statlig ersättning har koncentrerats till FPA:s center för internationella ärenden (Om FPA).

Läs mer

 

 

Senast ändrad 27.4.2023