Ansökan om statlig ersättning | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Ansökan om statlig ersättning

Syftet med statlig ersättning är att av statens medel betala ersättning för vårdkostnader till den offentliga hälso- och sjukvården och till Studenternas hälsovårdsstiftelse. Statlig ersättning kan även betalas för kostnader för brådskande socialservice.

När det är fråga om en offentlig hälso- och sjukvårdstjänst betalas statlig ersättning till huvudmannen för den offentliga hälso- och sjukvården, dvs. till välfärdsområdet. I ansökan ska därför anges uppgifter om det välfärdsområde som är huvudman för hälso- och sjukvården.

Ansökningstid

Statlig ersättning ska sökas hos FPA inom 12 månader från utgången av den månad då kostnaderna uppkom. Ersättning kan i regel inte beviljas om ansökan inkommer för sent.

FPA kan ändå betala ersättningen i sin helhet eller delvis om det skulle vara oskäligt att inte betala den på grund av att ansökan är försenad. Det kan till exempel vara fråga om en situation där den offentliga hälso- och sjukvården eller Studenternas hälsovårdsstiftelse först efter att ansökningstiden löpt ut får veta att det hade varit möjligt att ansöka om statlig ersättning.

Exempel på ansökningstid

Patienten har fått vård 15.10.2019. Ansökan om ersättning måste ha inkommit till FPA senast 31.10.2020.

Så här ansöker du om statlig ersättning för kostnader för hälsovårdskostnader

Gör så här när du ansöker om statlig ersättning för hälsovårdskostnader:

  1. Fyll i och skriv ut blanketten Ansökan – Statlig ersättning för vårdkostnader, Y 31r (pdf). Ersättning kan inte sökas elektroniskt.
  2. Bifoga en kopia av det intyg över rätt till vård med vilket patienten har påvisat sin rätt till vård. 
  3. Underteckna ansökan och skicka den per post till FPA:s center för internationella ärenden.  

Statlig ersättning ska sökas hos FPA inom 12 månader från utgången av den månad då kostnaderna uppkom.

När det är fråga om offentliga hälso- och sjukvårdstjänster behöver ett intyg över rätt till vård inte fogas till ansökan i följande situationer:

  • Patienten har fått medicinskt nödvändig vård. Patienten har ingen hemkommun i Finland och vistas i Finland en längre tid. Man har försökt ta ut kostnaderna av patienten eller på annat håll eller avstått från att ta ut kostnaderna eftersom det är uppenbart att patienten är insolvent.
  • Patienten har fått brådskande vård. Patienten har ingen hemkommun i Finland. Man har försökt ta ut kostnaderna av patienten eller på annat håll eller avstått från att ta ut kostnaderna eftersom det är uppenbart att patienten är insolvent.

Läs mer

Senast ändrad 29.9.2023