Sjukvårdsersättning för undersökning och behandling | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Direktersättning för undersökning och behandling som ordinerats av en läkare

FPA kan bevilja sjukvårdsersättning endast för undersökning och behandling som har föreskrivits av antingen en specialist i psykiatri, en specialist i mun- och käkkirurgi, en tandläkare eller en specialisttandläkare. Undersökningarna och behandlingarna ersätts om de

  • har ordinerats för behandling av en sjukdom
  • är nödvändiga för att man ska kunna konstatera en eventuell sjukdom
  • har genomförts inom ett år från det att ordinationen gavs.  

Psykologiska undersökningar kan ersättas oberoende av vilket område den läkare företräder som har ordinerat undersökningen. Läs mer om hur psykologiska undersökningar ersätts

Om läkaren själv har utfört undersökningen eller gett behandlingen betalar FPA ersättning för den enligt ersättningstaxan för undersökning och behandling.

Kundens möjlighet att välja vårdenhet

Om man kan ansöka om sjukvårdsersättning för en undersökning eller en behandling ska serviceproducenten på begäran ge kunden en skriftlig undersöknings- eller behandlingsordination. Kunden ska ha möjlighet att välja vårdenhet.

Ersättningspraxis för undersökning och behandling

Kontrollera ersättningsbeloppet och åtgärdskoden i taxeförteckningen

Ersättningstaxorna och åtgärdskoderna för dem finns i förteckningen över taxor för sjukvårdsersättningar.

Ersättningstaxa innebär det belopp som FPA betalar i sjukvårdsersättning. Ersättningen kan vara högst samma belopp som ersättningstaxan. Om det arvode som tagits ut är lägre än den ersättningstaxa som anges i taxeförteckningen betalar FPA ett belopp av samma storlek som arvodet i ersättning.

Se taxeförteckningarna.

Senast ändrad 28.9.2023