Sjukvårdsersättning för psykologiska undersökningar | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Sjukvårdsersättning för psykologiska undersökningar

FPA kan betala direktersättning till serviceproducenten för undersökningar som gjorts av en psykolog. Läs mer om direktersättningsförfarandet.

En förutsättning för att ersättning ska kunna betalas är att en läkare har ordinerat en psykologisk undersökning. Ordinationen ska ha getts inom den privata hälso- och sjukvården.

Psykologens undersökningar ersätts om psykologen utför

  • test i anslutning till läkarordinerad undersökning och behandling
  • annan läkarordinerad psykologisk undersökning med anknytning till behandlingen.

Ersättningen betalas enligt den tid som använts för undersökningen. Om vårdgivaren gör den bedömningen att undersökningen är lämplig att utföra på distans, dvs. via videokontakt, ersätter FPA undersökningen utifrån den tid som använts för distanskontakten.

FPA betalar inte sjukvårdsersättning för behandling som getts av en psykolog, psykoterapi eller neuropsykologisk rehabilitering, utan för psykoterapi i form av rehabiliterande psykoterapi. Uppmana kunden vid behov att ansöka om rehabiliterande psykoterapi hos FPA. Läs mer om ersättning för rehabiliterande psykoterapi (Privatpersoner).

Kontrollera ersättningsbeloppet och åtgärdskoden i taxeförteckningen

Ersättningstaxorna och åtgärdskoderna för dem finns i förteckningen över taxor för sjukvårdsersättningar.

Ersättningstaxa innebär det belopp som FPA betalar i sjukvårdsersättning. Ersättningen kan vara högst samma belopp som ersättningstaxan. Om det arvode som tagits ut är lägre än den ersättningstaxa som anges i förteckningen över taxor, betalar FPA ett belopp av samma storlek som arvodet i ersättning.

Se taxeförteckningarna.

Senast ändrad 27.9.2023

Vad tycker du om sidan?