Sjukvårdsersättning för radiologiska undersökningar och åtgärder | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Sjukvårdsersättning för radiologiska undersökningar och åtgärder

FPA kan betala direktersättning för radiologiska undersökningar och åtgärder. Läs mer om direktersättningsförfarandet.

En förutsättning för ersättning är att kunden har fått en ordination gällande radiologiska undersökningar, som getts av antingen en specialist i psykiatri, en specialist i mun- och käkkirurgi eller en tandläkare. Ordinationen ska ha getts inom den privata hälso- och sjukvården. Läs mer om radiologiska undersökningar som ordinerats av en tandläkare eller en specialist i mun- och käkkikirurgi.

Villkoren för ersättning

En radiologisk undersökning bildar en helhet. En radiologisk undersökning omfattar i regel undersökningar som utförs på en och samma gång och som gäller samma organ eller anatomiska område. FPA ersätter inte separat enskilda delar av helheten.

I den radiologiska undersökningen ingår analys och tolkning av undersökningsmaterialet.

FPA kräver tillräcklig dokumentation av åtgärderna samt ett läkarutlåtande för att sjukvårdsersättning ska kunna betalas för de radiologiska undersökningarna och åtgärderna.

FPA kan betala sjukvårdsersättning för vissa magnet-, volymtomografi- och datortomografiundersökningar bara om undersökningen ordinerats av den behandlande läkaren, och läkaren är

  • en specialist i psykiatri
  • en specialist i mun- och käkkirurgi
  • en specialisttandläkare.

Kontrollera ersättningsbeloppet och åtgärdskoden i taxeförteckningen

Ersättningstaxorna och åtgärdskoderna för dem finns i förteckningen över taxor för sjukvårdsersättningar.

Ersättningstaxa innebär det belopp som FPA betalar i sjukvårdsersättning. Ersättningen kan vara högst samma belopp som ersättningstaxan. Om det arvode som tagits ut är lägre än den ersättningstaxa som anges i taxeförteckningen betalar FPA ett belopp av samma storlek som arvodet i ersättning.

Se taxeförteckningarna.

Vad tycker du om sidan?