Avvikande referensprisgrupper för läkemedelspreparaten | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Avvikande referensprisgrupp

Preparat som omfattas av en avvikande referensprisgrupp finns i Fpa:s söktjänsten för läkemedel. Välj på ingångssidan i söktjänsten under menyn Andra sökalternativ ”Läkemedel med begränsningar i fråga om läkemedelsutbyte på grund av en avvikande indikation”. I sökresultaten anges den avvikande indikationen under preparatets namn.

Om ett originalpreparat, ett parallellimporterat preparat eller ett parallelldistribuerat preparat som ingår i en avvikande referensprisgrupp har förskrivits för en avvikande indikation, byts läkemedlet inte ut mot ett synonympreparat och kunden får ersättning utifrån priset på det expedierade preparatet. Andra preparat som ingår i samma avvikande referensprisgrupp (synonympreparat) expedieras och ersätts i enlighet med de allmänna principer som gäller för läkemedelsutbyte, oberoende av indikation.

För originalpreparat, parallellimporterade preparat och parallelldistribuerade preparat som ingår i en avvikande referensprisgrupp finns det en direktersättningskod i Läkemedelsdatabasen och i apotekens prisförteckningar som anger förbud mot utbyte.

Sammandrag över expediering och ersättning av preparat som ingår i en avvikande referensprisgrupp
På recept ordinerat preparatIndikation som angetts i receptetTillvägagångssättKod som förbjuder utbyte (V)
Läkemedel med begränsningar i fråga om läkemedelsutbyte på grund av en avvikande indikation
 • originalpreparat
 • parallellimporterat preparat
 • parallelldistribuerat preparat
Avvikande indikation.
 • Får inte bytas ut mot synonympreparat.
 • Byts ut mot det billigaste originalpreparatet, parallellimporterade preparatet eller parallelldistribuerade preparatet eller mot ett annat originalpreparat, parallellimporterat preparat eller parallelldistribuerat preparat som omfattas av prisintervallet.
 • Kunden får ersättning enligt priset på det preparat som apoteket expedierat.
V
Läkemedel med begränsningar i fråga om läkemedelsutbyte på grund av en avvikande indikation
 • originalpreparat
 • parallellimporterat preparat
 • parallelldistribuerat preparat
Indikation har inte angivits eller indikationen är någon annan än den avvikande indikationen.
 • Normalt utbyte.
 • Kunden får ersättning utifrån referenspriset.
-
SynonympreparatAvvikande indikation.
 • Normalt utbyte.
 • Kunden får ersättning utifrån referenspriset.
-
SynonympreparatIndikation har inte angivits eller indikationen är någon annan än den avvikande indikationen.
 • Normalt utbyte.
 • Kunden får ersättning utifrån referenspriset.
-

 

Senast ändrad 6.5.2021

Vad tycker du om sidan?