Läkemedelspreparatets referenspris | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Referenspris

Referenspriset baserar sig på de priser som innehavarna av försäljningstillstånd anmält. Referenspriset beräknas utifrån minutförsäljningspriset inklusive moms för det förmånligaste läkemedelspreparatet i referensprisgruppen så att man lägger till 0,50 € till detta pris.

En del av de ersättningsgilla utbytbara läkemedlen omfattas av referensprissystemet. I fråga om referensprissystemet beräknas ersättningens belopp utifrån referenspriset eller i vissa fall utifrån priset.

  • Om priset för ett preparat understiger eller är lika stort som referenspriset beräknas ersättningen utifrån preparatets pris.
  • Om preparatets pris överstiger referenspriset ska apoteket byta ut preparatet till ett referensprispreparat eller ett förmånligare preparat. Om ett läkemedel inte kan bytas ut inverkar skälet att förbjuda utbyte på om ersättningen beräknas utifrån priset för preparatet eller referenspriset.

Om ett ersättningsgillt preparat inte omfattas av referensprissystemet beräknas ersättningen utifrån preparatets pris.

Skäl att förbjuda utbyte

Nedan följer en översikt över de situationer där det är tillåtet att förbjuda utbyte. Koderna och namnen på koderna kan variera i olika apotekssystem.

Köparen motsätter sig utbyte

Du får inte byta ut läkemedlet. Ersättningen beräknas utifrån referenspriset och den eventuella andel som överstiger referenspriset betalas av kunden. Den andel som överstiger referenspriset räknas inte in vare sig i initialsjälvrisken eller i årssjälvrisken.

Läkaren förbjuder utbyte

Du får inte byta ut läkemedlet. Ersättningen beräknas utifrån priset på preparatet, även om priset är högre än referenspriset.

Epilepsi

Du får inte byta ut läkemedlet mot synonympreparat om indikationen är epilepsi. När läkaren angett epilepsi som indikation för läkemedlet beräknas ersättningen utifrån preparatets pris även om det är högre än referenspriset (se Epilepsi).

Avvikande referensprisgrupp

Du får inte byta ut ett originalpreparat, ett parallellimporterat eller parallelldistribuerat preparat mot ett synonympreparat om läkaren på receptet som användningsändamål angett en avvikande indikation för läkemedlet. Ersättningen beräknas utifrån priset på preparatet, även om priset är högre än referenspriset.

Preparat som omfattas av en avvikande referensprisgrupp finns i FPA:s söktjänst för läkemedel. Välj på ingångssidan i söktjänsten under menyn Andra sökalternativ ”Läkemedel med begränsningar i fråga om läkemedelsutbyte på grund av en avvikande indikation”.

Problem med tillgången

Vid problem med tillgången kan ett preparat inte fås från något av partihandelns verksamhetsställen i Finland.

Du kan lämna ut till kunden det förmånligaste utbytbara preparat som finns att tillgå. Ersättningen beräknas utifrån priset på preparatet, även om priset är högre än referenspriset.

Om det inte finns ett enda preparat som omfattas av prisintervallet att tillgå kan du lämna ut till kunden det förmånligaste preparat som finns att tillgå. Ersättningen beräknas på preparatets pris.

Vad tycker du om sidan?