Utbyte av epilepsiläkemedel | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Epilepsi

I ett recept på ett epilepsiläkemedel (ATC-klass N03) måste det alltid finnas en anteckning

  • om läkemedlets användningsändamål eller
  • om att läkaren förbjudit utbyte.

Utbyte av epilepsiläkemedel

Epilepsiläkemedlen ingår i systemet med läkemedelsutbyte men de är inte utbytbara vid behandling av epilepsi.

Om det emellertid är fråga om ett originalpreparat, ett parallellimporterat preparat eller ett parallelldistribuerat preparat av ett epilepsiläkemedel ska du byta ut läkemedlet till det förmånligaste preparatet om läkaren inte har förbjudit utbyte (se begrepp).

I fråga om epilepsiläkemedel finns det i Läkemedelsdatabasen och i apotekens prisförteckningar för läkemedel en direktersättningskod som anger förbud mot utbyte. Även i FPA:s söktjänst för läkemedel kan du kontrollera om det läkemedel som du ska lämna ut har ett utbytesförbud vid behandlingen av epilepsi.

Användningsändamålet är något annat än epilepsi

På receptet har som användningsändamål för ett epilepsiläkemedel angetts bipolär sjukdom. Du kan byta ut läkemedlet mot ett synonympreparat.

Receptet på ett antiepileptikum saknar användningsändamål eller läkarens förbud mot utbyte

Kontakta läkaren. Läkaren lägger till användningsändamålet eller förbudet mot utbyte i receptet. På läkarens begäran kan du vid behov lägga till informationen i det elektroniska receptet.

Om läkaren inte är anträffbar och patienten behöver läkemedlet omedelbart får du inte byta ut läkemedlet. För FPA:s kännedom antecknas som tilläggsuppgift angående köptillfället att läkaren inte kunde nås (”lääkäriä ei tavoitettu”). Receptet skickas för att förnyas, och för hälso- och sjukvårdens kännedom antecknas en hänvisning till kraven i förordningen om förskrivning av läkemedel (användningsändamålet eller läkarens förbud mot utbyte saknas).

Se skälen att förbjuda utbyte: Epilepsi.

Senast ändrad 5.5.2021