Läkemedelsutbyte i fråga om biologiska läkemedel | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Läkemedelsutbyte i fråga om biologiska läkemedel

I FPA:s söktjänst för läkemedel kan du kontrollera om ett läkemedelspreparat är ett biologiskt läkemedel

Systemet med utbyte av läkemedel i fråga om biologiska läkemedel utvidgades 1.4.2024 till att gälla mellan originalpreparat och biosimilarer samt mellan två olika biosimilarer. Tidigare gällde läkemedelsutbytet i fråga om biologiska läkemedel endast direktimporterade, parallellimporterade och parallelldistribuerade preparat. 

I Läkemedelsdatabasen och i apotekens prisförteckningar för läkemedel finns numera direktersättningskoden 'Rätt att använda samma biologiska läkemedel (samma handelsnamn) 6 mån.’. Direktersättningskoden gör det möjligt att använda den nya substitutionskoden.

Vid utbyte av biologiska läkemedel iakttas de allmänna principerna om läkemedelsutbyte. Utbytet av biologiska läkemedel avviker emellertid från utbytet av läkemedel i allmänhet så till vida att

  • en person som fyllt 18 år har rätt att använda samma biologiska läkemedel i 6 månader. 
    • Byt vid varje expediering ut läkemedlet mot ett preparat som har samma namn och som omfattas av prisintervallet. Om det i fråga om de utbytbara preparaten med samma namn endast finns preparat vars pris överstiger prisintervallets övre gräns, ska du expediera det förmånligaste preparatet. Läs mer under ’Skäl att förbjuda utbyte’, 'Samma biologiska läkemedel i bruk mindre än 6 mån.'. Om en läkare eller en kund motsätter sig utbyte av ett läkemedel ska du expediera det preparat som ordinerats på receptet.
  • i fråga om personer under 18 år får utbyte av läkemedel inte ske mellan det ursprungliga biologiska läkemedlet och biosimilarerna och inte heller mellan två olika biosimilarer.
    • Om det emellertid för det läkarordinerade preparatet inom prisintervallet finns ett utbytbart preparat med samma namn, ska du lämna ut det. Om det i fråga om de utbytbara preparaten med samma namn endast finns preparat vars pris överstiger prisintervallets övre gräns, ska du expediera det förmånligaste preparatet. Läs mer under ’Skäl att förbjuda utbyte’, 'Samma biologiska läkemedel i bruk mindre än 6 mån.’. Om en läkare eller en kund motsätter sig utbyte av ett läkemedel ska du expediera det preparat som ordinerats på receptet.
  • recept på biologiska läkemedel som skrivits 2022: utbyte av läkemedel får inte ske mellan det ursprungliga biologiska läkemedlet och biosimilarerna och inte heller mellan två olika biosimilarer.
    • Om det emellertid för det läkarordinerade preparatet inom prisintervallet finns ett utbytbart preparat med samma namn, ska du lämna ut det. Om det i fråga om de utbytbara preparaten med samma namn endast finns preparat vars pris överstiger prisintervallets övre gräns, ska du expediera det förmånligaste preparatet. Läs mer under ’Skäl att förbjuda utbyte’, 'Samma biologiska läkemedel i bruk mindre än 6 mån.’. Om en läkare eller en kund motsätter sig utbyte av ett läkemedel ska du expediera det preparat som ordinerats på receptet.

Bestämning av sexmånadersperioden

Perioden på 6 månader beräknas utifrån expedieringsdagarna för samma biologiska läkemedel. De läkemedelsmängder som lämnats ut till kunden behöver inte beaktas. Apoteken kan vid expedieringen av ett biologiskt läkemedel utan att fråga kunden om lov kontrollera expedieringsanteckningar för tidigare recept för att ta reda på om en kund som fyllt 18 år har använt samma läkemedel i mer än 6 månader.

Den första expedieringen av det biologiska läkemedlet X är 28.8.2024, den andra expedieringen 30.11.2024 och kunden (som fyllt 18 år) kommer till apoteket för att ta ut följande sats 28.2.2025. Då har 6 månader inte överskridits. Du kan till kunden lämna ut ett preparat med samma namn till den maximala mängd som kan ersättas av FPA.

Den första expedieringen av det biologiska läkemedlet X är 31.8.2024, den andra expedieringen 2.12.2024 och kunden (som fyllt 18 år) kommer till apoteket för att ta ut följande sats 1.3.2025. Sex månader har då överskridits, och det tolkas som att kunden redan har använt samma preparat i 6 månader.

Den första expedieringen av det biologiska läkemedlet X som inleder läkemedelsbehandlingen var 2.10.2023 och den andra expedieringen 31.12.2023. Läkemedelsutbytet i fråga om det biologiska läkemedlet X utvidgas 1.4.2024, och då är utbyte mellan det ursprungliga biologiska läkemedlet och biosimilaren möjligt.

Kunden (som fyllt 18 år) kommer till apoteket för att ta ut följande sats 3.4.2024. Kunden har använt det biologiska läkemedlet X utan avbrott sedan 2.10.2023, vilket betyder att perioden på 6 månader har överskridits 3.4.2024.

Kunden fyllde 18 år 5.6.2024. Hen kommer till apoteket 15.7.2024 för att ta ut det biologiska läkemedlet X. I samband med köpet kontrolleras de tidigare expedieringarna av det biologiska läkemedlet X. Det är fråga om två expedieringar som har gjorts 14.1.2024 och 14.4.2024. Kunden har använt det biologiska läkemedlet X utan avbrott sedan 14.1.2024, vilket betyder att sexmånadersperioden har överskridits 15.7.2024.

Samma biologiska läkemedel finns inte att tillgå

När kunden (som fyllt 18 år) har använt samma biologiska läkemedel i mindre än 6 månader, men ett preparat med samma namn inte finns tillgängligt på något av partihandelns verksamhetsställen i hela landet, ska du lämna ut ett annat utbytbart preparat som omfattas av prisintervallet.

Om det inte finns några utbytbara preparat i prisintervallet att tillgå, se avsnittet "Utbyte av läkemedel och problem med tillgången" i sjukförsäkringsanvisningarna för apotek.

Ett biologiskt läkemedel som har ordinerats en minderårig eller som har ordinerats på ett recept som har skrivits före 1.1.2023 kan bytas ut endast mot ett utbytbart preparat med samma namn.


Bild på principerna för läkemedelsutbyte i fråga om biologiska läkemedel när det gäller vuxna, när receptet har skrivits 1.1.2023 eller senare.
 

Senast ändrad 2.4.2024