Utbyte av läkemedel | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Utbyte av läkemedel

För att förfarandet med direktersättning ska kunna tillämpas ska apoteket byta ut ett ersättningsgillt läkemedelspreparat mot det billigaste preparatet eller mot ett annat preparat som omfattas av prisintervallet. Observera vid läkemedelsutbytet också prisskillnaderna mellan förpackningsstorlekarna.

Om det inte finns ett enda preparat som omfattas av prisintervallet att tillgå vid någon läkemedelspartiaffär i Finland är det fråga om problem med tillgången.

När du expedierar ett receptbelagt läkemedel kan du vid behov kontrollera vilka läkemedelspreparat som är utbytbara i den förteckning över utbytbara läkemedelspreparat som Fimea ger ut.

Läkemedel får inte bytas ut om

  • läkaren har antecknat förbud mot utbyte på receptet
  • köparen har motsatt sig byte
  • indikationen för preparatet är epilepsi
  • preparatet har en avvikande indikation som har antecknats på receptet
  • man inte hittar ett utbytbart läkemedelspreparat i Fimeas förteckning.

FPA ersätter inte kostnaderna för läkemedelspreparat som expedierats på felaktiga principer. Om ett läkemedel inte skulle ha fått bytas ut kan ersättning inte betalas.

Prisrådgivning

Den som köper läkemedel ska ges information om

  • preparatets pris och ersättningsstatus
  • ersättningens belopp
  • utbyte av läkemedel
  • referenspris
  • övriga frågor som inverkar på valet av läkemedelspreparat (till exempel brytskåra, hjälpämnen).

Samma verksamma ämne, flera substitutionsgrupper

Läkaren har ordinerat kunden ett preparat innehållande omeprazol 20 mg (preparat 1). Apotekssystemet föreslår inte det preparat innehållande omeprazol 20 mg (preparat 2) som finns i apotekets lager som utbytbart preparat.

Du kontrollerar preparatens utbytbarhet i Fimeas förteckning över utbytbara läkemedelspreparat. Du lägger märke till att preparat 1 och preparat 2 ingår i olika substitutionsgrupper. Du kan följaktligen inte byta ut preparaten mot varandra.

Det har skapats två olika substitutionsgrupper för preparaten omeprazol 20 mg, eftersom bioekvivalens har påvisats i förhållande till olika referensberedningar i de båda grupperna. Motsvarande situationer förekommer också i fråga om andra läkemedelssubstanser.

Senast ändrad 23.10.2023

Vad tycker du om sidan?