Läkemedlets hållbarhet | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Läkemedlets hållbarhet och läkemedelsmängd som kan ersättas på en gång

Hållbarheten för vissa läkemedelspreparat är begränsad efter att förpackningen öppnats. Exempel på sådana preparat är ögondroppar och insuliner. När du beräknar den läkemedelsmängd som kan lämnas ut med ersättning på en gång ska du förutom doseringsanvisning och förpackningsstorlek beakta läkemedlets begränsade hållbarhet. Lämna ut en läkemedelsmängd för högst 100 dagar med ersättning till kunden.

En öppnad förpackning håller 28 dagar

Beräknat utifrån doseringsanvisningen räcker en 5 ml flaska med ögondroppar 50 dagar. En öppnad förpackning håller likväl endast 28 dagar. Sålunda kan man till kunden lämna ut 3 flaskor med ögondroppar, det vill säga en läkemedelsmängd som motsvarar 84 dagars behandling, på samma gång med ersättning.

En öppnad förpackning håller 60 dagar

Beräknat utifrån doseringsanvisningen räcker en flaska med nässpray innehållande 140 doser i 70 dagar. En öppnad sprayflaska ska dock användas inom 2 månader efter att den öppnades första gången. Till kunden kan på samma gång lämnas ut en (1) sprayflaska innehållande en läkemedelsmängd som motsvarar 2 månaders, det vill säga 60 dagars behandling, med ersättning. Två sprayflaskor kan inte lämnas ut eftersom det motsvarar en läkemedelsmängd för mer än 100 dagar. När följande läkemedelssats ska lämnas ut med ersättning ska den begränsade hållbarheten beaktas. När man fastställer expeditionsintervallet för följande läkemedelssats kontrollerar man i det här fallet att den föregående expedieringen har motsvarat en läkemedelsmängd för 60 dagar.

Senast ändrad 25.9.2023

Vad tycker du om sidan?