Läkemedelsmängd för 3 månader | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Läkemedelsmängd för tre månader

Du kan på en och samma gång med ersättning lämna ut en läkemedelsmängd till kunden som motsvarar högst 100 dygns eller 14 veckors behandling.

I princip är 3 månader 90 dygn eller 13 veckor. I fråga om mängden för 3 månader (90 dygn) är det emellertid tillåtet att antalet dygn överskrids med 10 dygn.  Därigenom (90 dygn + 10 dygn) vill man göra expedieringen av förpackningar av standardstorlekarna (98 och 100 tabletter) möjlig. Regeln gällande en läkemedelsmängd för högst 100 dygn kan tillämpas också i fråga om andra förpackningar som lämpar sig för 100 dygns behandling. Om till exempel den enda förpackningsstorleken är 10 tabletter kan 10 förpackningar expedieras med ersättning på en och samma gång för 3 månader om doseringen är 1 x 1. 

När du räknar ut den maximala läkemedelsmängd som kan ersättas på en och samma gång ska du som koefficient använda 100 dygn eller 14 veckor och observera ändamålsenliga förpackningsstorlekar. På grund av priserna på de olika förpackningsstorlekarna kan det ur ekonomisk synvinkel ibland vara mest ändamålsenligt att till kunden expediera en läkemedelssats som räcker kortare tid än 3 månader.

Om den minsta förpackningsstorleken som finns på marknaden av ett preparat motsvarar mer än 100 dygns behandling, men det bland de utbytbara läkemedelspreparaten finns en förpackningsstorlek som motsvarar närmare 100 dygns behandling, ska du byta ut läkemedlet. Om kunden motsätter sig utbyte kan du inte expediera en läkemedelsmängd som motsvarar mer än 100 dygns behandling med ersättning (se Utbyte av läkemedel och Felavgiftsförfarande och Undantagssituationer - Maximal läkemedelsmängd som kan ersättas på en och samma gång och Läkemedel som lämnas ut inför en utlandsresa och Utredningar till kunden).

Du kan expediera en läkemedelsförpackning som motsvarar mer än 100 dygns behandling med ersättning bara om den minsta förpackningsstorleken som finns på marknaden av läkemedelspreparatet i fråga motsvarar mer än 100 dygns behandling och det inte finns någon mindre förpackningsstorlek bland de utbytbara läkemedelspreparaten.

Regeln om 10 överskridande dygn kan inte tillämpas på bassalvor eller läkemedel mot erektionsstörningar som lämnas ut med ersättning eftersom man på dessa tillämpar separata begränsningar av den mängd som kan expedieras.

Se tabellerna för exempel på läkemedelsmängder som kan ersättas på en och samma gång:

Vad tycker du om sidan?