Läkemedel mot erektionsstörningar, mängd som kan ersättas på en och samma gång | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Läkemedel mot erektionsstörningar

I fråga om begränsat grundersättningsgilla läkemedel mot erektionsstörningar kan du expediera högst 6 behandlingsdoser per månad med ersättning.

  • Den maximala läkemedelsmängd för 3 månader som kan ersättas på en och samma gång är 18 behandlingsdoser.

Om kunden använder flera olika begränsat grundersättningsgilla läkemedel mot erektionsstörningar och preparaten utgör behandlingsalternativ till varandra kan du på samma gång med ersättning expediera sammanlagt högst 6 behandlingsdoser per månad.

Olika förpackningsstorlekar av ett läkemedel mot erektionsstörningar – läkemedelsmängd som kan ersättas på en gång

Då de ersättningsgilla förpackningsstorlekarna är 12, 24 och 28 tabletter, kan du på en gång expediera 12 tabletter med två månaders mellanrum med ersättning. Observera tiden mellan expedieringar.

Behandlingsdosen består av två läkemedel mot erektionsstörningar

Om kunden använder olika läkemedelsformer (t.ex. tablett och injektion) samtidigt, det vill säga om en behandlingsdos består av vardera läkemedelsformen, kan du expediera högst 6 behandlingsdoser per månad av vardera läkemedelsformen (läkemedelsform A: 6 behandlingsdoser/månad + läkemedelsform B: 6 behandlingsdoser/månad).

Kunden använder två alternativa läkemedel mot erektionsstörningar

Kunden använder de begränsat grundersättningsgilla läkemedlen A och B mot erektionsstörningar som utgör behandlingsalternativ till varandra och som kan expedieras med ersättning i en läkemedelsmängd för 3 månader på en och samma gång. Du kan på samma gång med ersättning lämna ut en mängd till kunden som motsvarar högst 18 behandlingsdoser (till exempel 12 behandlingsdoser av läkemedel A och 6 behandlingsdoser av läkemedel B).

Vad tycker du om sidan?