Dyra läkemedel, läkemedelsmängd som kan ersättas på en och samma gång | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

En månads läkemedelsmängder (så kallade dyra läkemedel)

I princip är 1 månad 30 dygn eller 4 veckor, vilket används som hjälp när den maximala läkemedelsmängd av ett dyrt läkemedel som kan ersättas på en och samma gång ska räknas ut.

På grund av förpackningsstorlekarna är det inte alltid möjligt att expediera en läkemedelsmängd som motsvarar en behandlingstid på exakt 1 månad. Om det därför inte är möjligt att lämna ut en läkemedelsmängd för 1 månad kan du till kunden på en och samma gång med ersättning lämna ut ett dyrt läkemedel i en läkemedelsmängd som närmast motsvarar behandlingstiden på 1 månad (30 dygn) (se exempel 3). Beakta även förpackningsstorlekarna för de utbytbara läkemedelspreparaten.

Utbyte till ett förmånligare preparat

Observera att ett dyrt läkemedel kan vara utbytbart (se exemplen 4 och 5).

Exempel på expediering av ett dyrt läkemedel och uttagande av en avvikande läkemedelsspecifik självrisk

Exempel 1

Av den styrka som ska expedieras av ett preparat i tablettform finns 2 förpackningsstorlekar på marknaden: 100 tabletter (pris 1 300 €) och 30 tabletter (pris 430 €). Doseringsanvisningen är 1 tablett per dygn.

 • Det är fråga om ett dyrt läkemedel eftersom det av preparatet med samma styrka (samma handelsnamn, läkemedelsform och innehavare av försäljningstillstånd) också finns en förpackning vars pris överstiger 1000 €.
 • Du kan lämna ut en läkemedelsmängd för 1 månad med ersättning, det vill säga 30 tabletter, utifrån den aktuella doseringsanvisningen.
 • Om det är fråga om ett specialersättningsgillt läkemedel (100 %) eller ett läkemedel som tilläggsersättning betalas för ska du ta ut en avvikande läkemedelsspecifik självrisk av kunden. I detta exempelfall tas den ut för 5 behandlingsveckor (30 : 7 = 4,29 behandlingsveckor, det vill säga 5 påbörjade behandlingsveckor).

Exempel 2

Av den styrka av ett injektionspreparat som ska expedieras finns 2 förpackningsstorlekar på marknaden: 1 x 1,5 ml (pris 350 €) och 5 x 1,5 ml (1 500 €). Doseringsanvisningen är 1 injektion varannan vecka.

 • Det är fråga om ett dyrt läkemedel eftersom det av preparatet med samma styrka (samma handelsnamn, läkemedelsform och innehavare av försäljningstillstånd) också finns en förpackning vars pris överstiger 1000 €.
 • Du kan lämna ut en läkemedelsmängd för 1 månad med ersättning, det vill säga 2 x 1 x 1,5 ml utifrån den aktuella doseringsanvisningen.
 • Om det är fråga om ett specialersättningsgillt läkemedel (100 %) eller ett läkemedel som tilläggsersättning betalas för ska du ta ut en avvikande läkemedelsspecifik självrisk av kunden. I detta exempelfall tas den ut för 4 behandlingsveckor.

Exempel 3

En (1) förpackning av ett dyrt läkemedel räcker i 18 dygn och 2 förpackningar i 36 dygn med den dosering som kunden ordinerats.

 • Du kan till kunden med ersättning expediera den läkemedelsmängd som närmast motsvarar behandlingstiden på 30 dygn, det vill säga i detta fall läkemedelsmängden för 36 dygn, alltså 2 förpackningar.
 • Om det är fråga om ett specialersättningsgillt läkemedel (100 %) eller ett läkemedel som tilläggsersättning betalas för ska du ta ut en avvikande läkemedelsspecifik självrisk av kunden. I detta exempelfall tas den ut för 6 behandlingsveckor (36 : 7 = 5,14 behandlingsveckor, det vill säga 6 påbörjade behandlingsveckor).

Exempel 4. Av originalpreparatet och de utbytbara preparaten finns bara en förpackningsstorlek på marknaden

Originalpreparatet kostar 1 100 €, alltså är det ett dyrt läkemedel. För detta dyra läkemedel finns det på marknaden ett utbytbart synonympreparat som kostar 900 €. Synonympreparatet är inte ett dyrt läkemedel.

 • Synonympreparatet är ett annat preparat än originalpreparatet (olika handelsnamn).
 • Om kunden vill ha originalpreparatet, kan du med ersättning bara expediera en läkemedelsmängd för 1 månad av det eftersom det är fråga om ett dyrt läkemedel.
 • Om kunden godkänner läkemedelsutbyte till ett synonympreparat kan du med ersättning expediera en läkemedelsmängd för 3 månader av preparatet eftersom det inte är fråga om ett dyrt läkemedel.

Exempel 5. Av originalpreparatet och/eller de utbytbara preparaten finns flera förpackningsstorlekar på marknaden

 • Doseringsanvisningen är 1 injektion 2 gånger i månaden.
 • Av preparatet finns ett originalpreparat och ett parallellimporterat preparat på marknaden. Preparaten är sinsemellan utbytbara.
 • Av originalpreparatet finns det 2 förpackningsstorlekar på marknaden: 1 x 1,5 ml (pris 300 €) och 5 x1,5 ml (pris 1 400 €).
  • Originalpreparatet är ett dyrt läkemedel eftersom innehavaren av försäljningstillstånd i fråga om den aktuella styrkan har en förpackning på marknaden vars pris överstiger 1 000 €.
   • Apoteket kan av originalpreparatet lämna ut en läkemedelsmängd som behövs för 1 månad med ersättning – på basis av den aktuella doseringsanvisningen 2 x 1 x 1,5 ml.
 • Av det utbytbara parallellimporterade preparatet finns det bara en förpackningsstorlek på marknaden: 1 x 1,5 ml (pris 300 €).
  • Det parallellimporterade preparatet är inte ett dyrt läkemedel eftersom innehavaren av försäljningstillstånd inte har en förpackning av den aktuella styrkan på marknaden vars pris överstiger 1 000 €.
   • Om originalpreparatet (dyrt läkemedel) byts ut till det parallellimporterade preparatet (inte dyrt läkemedel) kan man av det parallellimporterade preparatet i princip lämna ut en läkemedelsmängd som motsvarar 3 månaders behandling, eftersom det inte är fråga om ett dyrt läkemedel.
   • På basis av den aktuella doseringsanvisningen är läkemedelsmängden för 3 månader av det parallellimporterade preparatet 6 x 1,5 ml. Eftersom det emellertid av den styrka som ska expedieras finns ett originalpreparat på marknaden vars pris överstiger 1 000 € (dyrt läkemedel) kan apoteket av det parallellimporterade preparatet lämna ut en mängd vars pris inte överstiger priset för det de facto dyra (original)preparatet.
    • Apoteket kan följaktligen expediera 4 x 1 x 1,5 ml av det parallellimporterade preparatet, det vill säga en läkemedelsmängd för två månader. Priset för denna läkemedelsmängd,1 200 euro, är lägre än priset för det de facto dyra originalpreparatet, 1 x 5 x 1,5 ml för 1 400 €.
Senast ändrad 6.5.2021