Ersättningsstatus för kliniska näringsämnen | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Kliniska näringspreparat

För ett kliniskt näringspreparat kan ersättning betalas om

Ersättningen är av det kliniska näringspreparatets pris

  • 40 % (ersättningsnumret börjar med siffran 6) eller
  • 65 % (ersättningsnumret börjar med siffran 5).

Ersättningsgilla kliniska näringspreparat kan kontrolleras i FPA:s söktjänst för läkemedel. Du får preparatförteckningen genom att söka på ersättningsklass eller ersättningsnummer.

När ett kliniskt näringspreparat expedieras mot recept beräknas preparatets pris med beaktande av den mervärdesskatt som tillämpas på läkemedel.

Om klienten ännu inte har något ersättningsnummer från FPA

Kunden kan hos FPA ansöka om rätt till ersättning med ett läkarutlåtande B. Om patienten beviljas rätt till ersättning för ett kliniskt näringspreparat kan han eller hon få ersättning hos FPA i efterhand. Kunden söker ersättning hos FPA utifrån den specifikation som du gett honom eller henne. Specifikationen är avgiftsfri för kunden. Observera att kunden kan få läkemedelsersättning endast för kliniska näringspreparat som köpts mot recept för behandling av en sjukdom.

Mängd som expedieras

I fråga om den mängd kliniska näringspreparat som kan ersättas på samma gång ska du beakta de normala reglerna om läkemedelsmängder som kan expedieras (se Mängd som kan ersättas på samma gång)

Expeditionsintervaller

Iaktta i fråga om expeditionsintervallerna för kliniska näringspreparat de normala reglerna om tiden mellan inköp (se Tiden mellan inköp). Uppföljningen av expeditionsintervallerna genomförs per recept.

Ändamålsenlig förpackningsstorlek

Expediera också de kliniska näringspreparaten i ekonomiska förpackningar.

Rätt till ersättning för kliniska näringspreparat som tillverkats på apotek

Ett apotekstillverkat kliniskt näringspreparat är ersättningsgillt då

  • det motsvarar ett ersättningsgillt kommersiellt kliniskt näringspreparat eller
  • det är tillverkat av ett ersättningsgillt kommersiellt kliniskt näringspreparat.

Ersättningsrättens omfattning

  • Ett apotekstillverkat kliniskt näringspreparat kan vara ersättningsgillt endast vid de sjukdomar där det kommersiella kliniska näringspreparat som används vid tillverkningen är ersättningsgillt.
  • I fall där FPA har utfärdat ett separat direktiv gällande rätten till ersättning för ett visst preparat ska direktivet iakttas.

Form, styrka och förpackningsstorlek för det ersättningsgilla apotekstillverkade kliniska näringspreparatet behöver inte sammanfalla med form, styrka och förpackningsstorlek för det ersättningsgilla kommersiella kliniska näringspreparatet om preparatet används vid samma sjukdom som berättigar till ersättning.

Ersättningsgilla kliniska näringspreparat som framställts vid en läkemedelsfabrik kan fås fram via FPA:s söktjänst för läkemedel.

Av läkemedelsprisnämnden fastställd ersättningsstatus för apotekstillverkade kliniska näringspreparat

Läkemedelsprisnämnden har fastställt ersättningsstatus för vissa kliniska näringspreparat som tillverkats på apoteket av kilovara.

Ersättningsstatus har fastställts för preparaten nedan vid respektive sjukdom.

SubstansSjukdom

Ersättningsnummer

ArgininMedfödda störningar i ämnesomsättningen503
KreatinMedfödda störningar i ämnesomsättningen503
IsoleucinMedfödda störningar i ämnesomsättningen503
LeucinMedfödda störningar i ämnesomsättningen503
LycinMedfödda störningar i ämnesomsättningen503
OrnitinMedfödda störningar i ämnesomsättningen503
TreoninMedfödda störningar i ämnesomsättningen503
TryptofanMedfödda störningar i ämnesomsättningen503
ModersmjölkKomjölksallergi hos små barn505
ModersmjölkKomjölksallergi hos små barn och överkänslighet för vanliga specialpreparat506


I oklara fall ska du

Senast ändrad 9.2.2024

Vad tycker du om sidan?